slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Lars Jonsen Stabekk/Tveiten/Askestad (ca. 1703 - 1755)

Lars Jonsen ble født ca. 1703. Han døde i 1755 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Jon Halvorsen Tveiten i Lier og Jøran Christophersdatter Foss. Lars giftet seg den 2 Jan. 1743 i Tranby kirke i Lier med Mari Thoresdatter Berger. De hadde barna:

1. Jon Larsen, dpt. Dom. 23. p. trin. 1743, d. 27 Feb. 1789, g.m. 13 Juli 1772, Ingeborg Maria Torkildsdatter Aas.

Peder Eriksen som nå bodde på gården Fossum i Aker solgte 17 lispund 4 skålpund salt med bygsel som er halve Askestad (østre parten) til Lars Jonsen Tveiten fra Lier. De øvrige 4 lispund 5 skålpund salt som han hadde kjøpt av Jens Aslesen hadde han solgt til Magdalene Willumsdatter salige Anders Olsen Myres enke, dette godset er fra bruk nr. 2 (vestre parten). Lars betalte 340 riksdaler. Datert Bragernes 20 Mars 1747. (Pantebok II, 1725 - 1755, folie 455b).

Av drapsaken nedenfor kommer det fram at sønnen Jon var født på gården Stabekk i Lier (Han ble døpt i Asker). Hans foreldre bodde der til han var ca. 1 1/2 år før de flyttet til gården Tveiten i Lier. Når han var 4 år flyttet familien til gården Askestad i Røyken som de hadde kjøpt.

Den 21 Mars 1784 slo Jon ihjel husmannen Hans Andersen Haukelia med en brennevinsbutelj på veien mellom Kjos og Askestad. Saken kom opp på tinget i Røyken den 12 Mai 1784 og fortsatte på tinget den 14 Juni 1784 og 4 Aug. 1784 før dommen falt den 27 Aug. 1784. Jon ble frikjent for selve drapet, men Ole Haagensen Rud som først kom til stedet der drapet skjedde, spurte Jon om han kunne hjelpe ham å frakte Hans til gården Rud så han ikke frøs ihjel. Jon svarte da "Det har jeg icke med!" og red sin vei. For dette ble Jon dømt til 6 måneders arbeide på festningen for sitt ukristelige sinnelag og hårdhet.

Jon fikk i 1787 skjøte på gården Søndre Stokke i Lier, bnr. 3 (bruk Ib) for 350 dlr. og tok pantelån på 288 dlr. Ved skiftet etter Jon i 1789 utgjorde aktiva 316 dlr. og passiva 330 dlr. Gården ble taksert for 280 dlr. Enka solgte for 290 dlr. til Ole Rasmussen. (Lierboka).

Lars ble gravlagt den 13 Mars 1755 i Røyken kirke.

Skifte etter Lars Jonsen Askestad ble holdt den 23 Apr. 1755 på gården Askestad. Verge for sønnen ble hans bror kaptein Christopher Jonsen på gården Tveiten i Lier.

Mer info kommer.....1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 354-355.
Lier kirkebøker, SAKO/A-230/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1727-1748, s. 345-346.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0004: Skifteprotokoll, 1745-1761, s. 506b-507a.