slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Ole Gulbrandsen Rokkestad/Båtstø/Torvøya (ca. 1707 - 1780)

Ole Gulbrandsen ble født ca. 1707, trolig på prestegårdseie, Hurum, Buskerud. Han døde i 1780Torvøya, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Gulbrand Olsen Rokkestad og trolig Lisbeth Henrichsdatter. Ole giftet seg i Feb. 1731 i Hurum kirke med Anne Juelsdatter Sætre. De hadde iallefall barna:

1. Dorthe Olsdatter, dpt. 15 Juli 1731, gravl. 8 Mars 1789, g.m. 24 Okt. 1751, Gunder Hansen.
2. Gullaug Olsdatter, dpt. 29 Mars 1733, g.m.1. 18 Sep. 1762, enkemannen Hartvig Christensen Torvøya, g.m.2. 7 Sep. 1786, Ole Larsen.
3. Gulbrand Olsen, dpt. 12 Feb. 1736,
4. Juel Olsen, dpt. 12 Feb. 1736, Bosatt på Holmsbo i Hurum i 1781.
5. Eli Olsdatter, dpt. 19 Jan. 1738, gravl. 28 Jan. 1787, g.m. 26 Jan. 1765, skoleholder Anders Nilsen Huseby.
6. Talle Olsdatter, dpt. 1 Jan. 1740, gravl. 13 Jan. 1740.
7. Anna Olsdatter, dpt. 17 Sep. 1741, g.m.1. 21 Juli 1763, enkemannen Nils Pedersen Huseby, g.m.2. 14 Juni 1766, Hans Jacobsen.
8. Gulbrand Olsen, 5 Apr. 1744, gravl. 28 Juli 1748.
9. Iver Olsen, dpt. 13 Mars 1746,
10. Thale Olsdatter, dpt. 1 Sep. 1748, d. 5 Jan. 1829, g.m. 27 Des. 1781, Ole Larsen Brubakken under Søndre Ølstad. 1801.


NB! Ved vielsen og ved dåpen til barn nr. 2, 3 og 4 er kona feilaktig oppført som Anne Jørgensdatter. Barn nr. 6 - 10 er født på husmannsplassen Båtstø under gården Hov (Hoff).


På høsttinget i Røyken den 13 Des. 1748 nevnes en sak der Nils Løchstør stevner Johannes Josvasen Høvik. Nils Løchstør hadde kjørt 7 store lass tørt høy til Båtstøstranden og lastet dette ombord i Johannes sin båt som da lå i Båtstøstranden. Johannes skulle frakte høyet til Erik Anker i Christiania. Vitner i saken var Ole Rokkestad 41 år, Ole Gulbrandsen 23 år samt Peder Pedersen Mastedalen som ikke møtte. (At Ole Gulbrandsen her kalles Ole Rokkestad er vel for å skille ham fra det andre vitnet som også het Ole Gulbrandsen).

På tinget i Røyken den 31 Juli 1753 stevnet fogden Fischer, Johannes Høvik og Ole Hotvedt for slagsmål som skal ha skjedd søndagen den 17 Juni 1753. Johannes og Ole møtte og sa at de var uskyldige. Ingen av de innkalte vitnene møtte så de innkalte vitnene Hendrich Bergsen, Ole Gulbrandsen og hustru samt Gunder Båtstø og hans hustru ble innkalt til høsttinget. Saken fortsatte på høsttinget i Røyken den 13 Des. 1753 og her møtte vitnene Hendrich Bergsen, Ole Gulbrandsen og hans hustru Anne Julsdatter samt Gunder Hansen Båtstø og hans hustru Dorthe Olsdatter. Ingen av vitnene hadde sett noe slagsmål så saken ble avvist. (Hendrich Bergsen var gift med Ole Gulbrandsens søster Inger Gulbrandsdatter Rokkestad, Gunder Hansen Båtstø var Oles svigersønn).

Ved hovedmanntallet 1765 bor Ole fortsatt på Båtstø sammen med sin hustru Anne Juelsdatter og sønnen Iver Olsen.

Ole døde hos sin datter Gullaug Olsdatter på Torvøya i Røyken.

Ole ble gravlagt den
12 Mars 1780 i Røyken kirke.

Skifte etter Ragnild Engebretsdatter ble holdt den 17 Mars 1781 i Drøbak. Her nevnes det bl. a. at enken Kirstie Svendsdatter bodde i Drøbak og var født i Røyken for nesten 100 år siden. Kiersti var gift med Engebret Ihlsen og han var Anne Juelsdatters onkel. Arvinger var Ragnilds søskenbarn eller deres barn. Avskriftene fra tingbøkene i Røyken og Hurum er dog mangelfulle i skifte og noen feil forekommer også. Se derfor originalen av tingboka i Hurum. 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 237.
SAKO, Hurum kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1715-1732, s. 88.
SAO, Follo sorenskriveri, H/Hb/L0008: Skifteprotokoll, 1775-1788, s. 174b-175a.