slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Ole Torstensen Myhre (ca. 1664 - 1733)

Ole Torstensen ble født ca. 1664 på gården Myhre, Røyken, Buskerud. Han døde 69 år gammel i 1733 på gården Vestre Myhre. Han var sønn av Torsten Engebretsen Myhre og en ukjent mor. Ole giftet seg første gang med Aase Herlovsdatter. De hadde iallefall barna:

1. Christopher Olsen, d. mellom 1747 - 1755.

2. Ingeborg Olsdatter, f. ca. 1694, gravl. 1730, g.m. 30 Apr. 1713
(Nr. 10), dragon Christian Pedersen. 5 barn på skifte etter faren Ole (Se nedenfor). Ingeborg og Christian bodde på Daler i Eiker og når de døper sitt første barn Aase den 25 Juni 1713(Nr. 65) var Eli Myhre fra Røgen Sogn fadder. Denne Eli var vel Ingeborgs stemor.

Ole giftet seg andre gang med Eli Nilsdatter Heggum. De hadde iallefall barna:

1. Aase Olsdatter, f. ca. 1697, d. 1 Feb. 1785, g.m. 28 Nov. 1723, sergeant Torger Guldbrandsen Spikkestad.
2. Anders Olsen, f. ca. 1703, gravl. 14 Okt. 1746, trolovet den 23 Apr. 1730 m. Malene Willumsdatter Hagedorn.
3. Hans Olsen, f. ca. 1704, gravl. 21 Mars 1742, g.m. 26 Okt. 1732, Aase Andersdatter Sundby.
4.
Jens Olsen, dpt. 24 Mars 1709, gravl. 11 Juni 1782, g.m.1. 15 Jan. 1736, Ambiør Rasmusdatter Kjos, g.m.2. 9 Mars 1774, Malene Sørensdatter.
5. Malena Olsdatter, dpt. 9 Okt. 1712, d. 11 Mai 1792, g.m. 4 Juli 1734, Jan Willumsen Hagedorn (Smed på Jensvolleie i Lier).
6. Nils Olsen, dpt. 17 Nov. 1715, gravl. 1 Jan. 1718.


På tinget i Røyken den 2 D
es. 1689 tinglyste Ole Torstensen en bygselseddel fra hans far på 7 lispund salt i Myhre. Datert Hyggenstrand den 31 Mars 1688.

På det samme tinget tinglyste Ole en bygselseddel på 1/2 skippund salt i Vestre Myhre, utgitt av Mads Jensen på Strømsø.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1698 tinglyser Ole Torstensen et skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i [Vestre] Myhre fra Mads Jensen [Wiel] på Strømsø. Datert Strømsø den 2 Mai 1698.


På tinget i Røyken den 12 Des. 1720 tinglyser Jørgen [Engebretsen) Myhre og Ole [Torstensen] Myhre et skjøte på et engejorde ved gården Myhre fra arvingene etter Mads Jensen Wiel. Jørgen kjøpte 2/3 og Ole 1/3. Datert 23 Nov. 1720. (Ved skifte etter Ole nedenfor så ser vi at dette engejordet ble kalt "Mercheboe" og var på ialt 1/2 skippund salt).


Ole, Truls og Ingebret var oppsittere på Myhre ved matrikkelen
1723.

Ole ble gravlagt den
22 Feb. 1733 i Røyken kirke.

Skifte etter Ole ble holdt den
9 Mars 1733 på gården Myhre.

Skifte etter Eli ble holdt den
27 Juli 1747 på Jensvolleie i Lier.


Mer info kommer.......
1)

1) Røyken Historielags årbok 2006.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 131.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0003: Skifteprotokoll, 1717-1737, s. 514b-515a.