slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Aase Olsdatter Myre/Lian (ca. 1697 - 1785)

Aase Olsdatter ble født ca. 1697 på gården Vestre Myre i Røyken, Buskerud. Hun døde 88 år gammel i 1785 på gården Nordre Lian, Lier, Buskerud. Hun var datter av Ole Torstensen Myre og Eli Nilsdatter Heggum. Hun giftet seg den 28 Nov. 1723 i Røyken kirke med korporal Torger Guldbandsen Spikkestad. De hadde barna:

1. Nils Torgersen, dpt. 13 Feb. 1725, d. 2 Jan. 1802, g.m. 28 Mai 1766, Catharina Ellingsdatter Valstad,
2. Kirstine Torgersdatter, dpt.
8 Jan. 1729, g.m. 14 Apr. 1769, Christen Christensen Gåserud.
3. Andreas Torgersen, dpt.
11 Feb. 1731, g.m. 4 Jan. 1757, Anne Christophersdatter Nøste.
4. Marthe Torgersdatter, dpt.
6 Juni 1734, gravl. 21 Sep. 1734.

Sersjant Torger Gulbrandsen kjøpte gården Nordre Lian i Lier på auksjon i 1737.
Prisen var 600 dlr. og Torger tok straks pantelån på 400 dlr. Han hadde vært halvningsbruker her fra 1724.

1 1767 forpaktet han bort Himmerike for 27 år mot 30 dlr. årlig avgift. Forpakterne, brødrene Kristoffer og Ole Wægener skulle rydde og dyrke jorda og bygge opp hus, og når kontraktstida var ute, skulle eieren få tilbud om husa for den pris andre ville gi, mens jorda skulle falle tilbake til gården uten vederlag eller hevdsrettigheter.

Torger forbeholdt seg denne inntekten og et godt føderåd for seg og kona, da han skiftet mellom barna 1768. Taksten på gården ble nå 1700 dlr., fordi prisene var steget og husa på gården forbedret i den tida Torger hadde hatt den. Løsøret ble taksert til 200 dlr. Gjelda beløp seg til 400 dlr.

Torger mente at gården kunne gi levebrød for begge sønnene, og delte den derfor mellom dem. Han ville lønne den yngste sønnen på den måten fordi han hadde hjulpet ham og vært hans «alderdoms stav».

Enken Aase Lian ble gravlagt den
9 Feb. 1785.


Mer info kommer....... 1)

1) Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 6 (1777-1794), Døde og begravede 1785, side 313-314.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1722-1724, side 115.