slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
AwardsPeder Jacobsen Hyggen ( - ca. 1694)

Peder Jacobsen døde omkring 1694 på gården Østre Hyggen, Røyken, Buskerud. Han var gift med Kari Halvorsdatter Askestad. De hadde iallefall barna:

1. Kari Pedersdatter, f. ca. 1680, gravl.
21 Aug. 1766, g.m. 26 Nov. 1713, Anders Andersen Hekleberg.
2. Maria Pedersdatter, f. ca. 1686, gravl. 10 Apr. 1737, g.m.1. 25 Juni 1713
, Anders Clemmetsen Gjerdal, g.m.2. 24 Aug. 1721, Gullich Eriksen Auvi.
3.
Sidsel Pedersdatter, f. ca. 1692, gravl. 6 Mai 1770, g.m. 29 Sep. 1719, enkemann Hans Petersen Heggum.

Peder Hyggen avlegger lagretteed i 1687, representerer Østre Hyggen i 1689 og er lagrettemann i 1690.

På tinget i Røyken 26 Sep. 1687:

Erlig mand Peder Jacobss lod lesse jt schøde paa - 12 lisspund 3 remaal salt landschyld med bøgsel udj bemelte Nedre Heggen i Røgen aff Monseigneur Nilss Madssen Strømsøe vdgiffuen dend - 25. Augustj 1687.

I en delesak på tinget i Røyken den
8 Okt. 1689 innstevner Tomas Madsen på Strømsø og Peder Jacobsen Hyggen de andre eierne på de to gårdene på Østre Hyggen for å fastsette grensene. Begge Østre Hyggen gårdene var på 2 skippund salt landskyld. Foruten Tomas Madsen og Peder Jacobsen eide Christen Stillesen på Bragernes 7 lispund 1 remål salt i den ene gården (Nedre Hyggen). Den andre gården var beneficeret og eides av magister Hans Munch, prost og sogneprest i Christiania. Her bodde Christen Sørensen og Amund Hansen. Det ble innkalt en del vitner.


Skifte etter kona Kari Halvorsdatter ble holdt den 26 Mars 1708 på gården Hyggen.


Mer info kommer.....1)

1) Tingbøker Røyken.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hc 0001), 1701-1708, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.