slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Kari Halvorsdatter Askestad/Hyggen (ca. 1654 - 1708)

Kari Halvorsdatter ble født omkring 1654 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Hun døde 54 år gammel i 1708 på gården Østre Hyggen, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Halvor Gundersen Askestad og Sidsel Gundersdatter. Kari giftet seg første gang med Peder Jacobsen Hyggen. De hadde iallefall barna:

1. Kari Pedersdatter, f. ca. 1680, gravl. 21 Aug. 1766, g.m. 26 Nov. 1713, Anders Andersen Hekleberg.
2. Maria Pedersdatter, f. ca. 1686, gravl. 10 Apr. 1737, g.m.1. 25 Juni 1713, Anders Clemmetsen Gjerdal, g.m.2. 24 Aug. 1721, Gullich Eriksen Auvi.
3. Sidsel Pedersdatter, f. ca. 1692, gravl. 6 Mai 1770, g.m. 29 Sep. 1719, enkemann Hans Petersen Heggum.


Kari giftet seg andre gang ca. 1694 med Even Evensen Eriksrud. De hadde barna:

1. Peder Evensen, f. ca. 1694, gravl. 2 Mai 1752, g.m. 22 Juli 1736, enken Marthe Olsdatter Hyggenstranden.

Kari (Karren) og hennes søsken nevnes på tinget i Røyken 15 Okt. 1686:


Erlig och velfornomstige mand Amund Erichssen paa Gilhuus vdj Lier lod tingliusse jt mage schifftebreff med Annders Olssen paa Justad udj Lier oprettid huor udj findiss at Anders Olssen Justad for vederleg jmod andet jordegods udj Lier haffuer til maggeloug giffuid bemelte Amud Erichssen jt schippund 2 lisspund salt aarlig land schyld udj Aschestad j Røgen sogen med bøxssel och herlighed offuer ald gaarden med vidre aff Gilhuus dend 4 Maj 1686;

J ligemaader lod bemelte Amund Erichssen tingliusse jt kiøbebreff aff Laurids Guldbranndssen paa Bryn paa sin søster Torre Guldbrands daaters vegne, Jacob Guldbrandssen, Laurids Haluorssen paa Heggedall for sin egen person och sinne sødschinde, Olle Haluorssen, Marren, och Lissabet Haluorss døterre, Peder Jacobssen [Østre Hyggen] och Gunder Effuennssen for derris hustruer Karren och Anne Haluorss døtere vdsted huor udj findis jndført at dj haffuer solt til bemelte Amund Erichssen femb lisspund salt med bøxssel udj Vang her udj Røgen med vidre aff dato Huussebye dend 12 Aprilis 1686;

Kari ble gravlagt den 22 Jan. 1708 i Røyken kirke.

Skiftet etter Kari ble holdt den 26 Mars 1708 på gården Hyggen.


Mer info. kommer ...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1708, side 61.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hc 0001), 1701-1708, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.