slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Svend Pedersen Frøtvedt/Follestad (1739 - 1816)

Svend Pedersen ble født i 1739 på gården Frøtvedt, Røyken, Buskerud. Han døde den 6 Sep. 1816 på plassen Volden under gården Follestad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Peder Arnesen Frøtvedt og Aase Svendsdatter Follestad. Peder giftet seg første gang den 16 Nov. 1767 i Asker kirke med enken Johanne Guttormsdatter Sebjørnsrud. De hadde barna:

1. Aase Margrethe Svendsdatter, dpt. 16 Okt. 1768, d. 22 Aug. 1831, g.m. 23 Nov. 1790, Guttorm Syversen.

2. Kirsti Svendsdatter, dpt. 12 Aug. 1770, g.m. 23 Apr. 1797, Hans Pedersen Prestegården.
1801, Bosatt i Asker i 1816.
3. Else Svendsdatter, dpt. 17 Jan. 1773, gravl. 31 Jan. 1773.
4. Jørrine Svendsdatter, dpt. 17 Jan. 1773, gravl. 1773.
5. Else Svendsdatter, dpt. 27 Feb. 1774, d. 17 Aug. 1838, g.m.1. 26 Nov. 1795, Anders Olsen Solstad, g.m.2. 29 Nov. 1814, Lars Andersen Hanevold. Else i folketellingen
1801. Skifte etter Anders Olsen 14 Juli 1810. Skifte etter Else 17 Aug. 1838.
6. Johanne Svendsdatter, dpt. 10 Nov. 1776, gravl. 6 Apr. 1777.
7. Gunnild Svendsdatter, dpt. 8 Nov. 1778, gravl. 4 Okt. 1779. Moren er feilaktig oppgitt til Eli Christensdtr, men ved introduksjonen er det riktige navnet oppgitt.
8. Gunnild Svendsdatter, dpt. 12 Nov. 1780, gravl. 1792.

Skifte etter kona Johanne Guttormsdatter ble holdt den
10 Jan. 1783 på gården Follestad.

Svend ble døpt den
24 Mai 1739 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 21 Feb. 1774 tinglyste Johan Blom sitt skjøte til Svend Pedersen og hans hustru Johanne Guttormsdatter på 14 lispund salt med bygsel samt 1 lispund benificeret Røyken prestebol uten bygsel. for 1150 riksdaler. Dette tilsvarte 1/4 av gården Follestad. Datert gården Hoff den 12 Jan. 1774.

På tinget i Røyken den 9 Des. 1783 tinglyste Svend Pedersen sitt skjøte til sin svåger Peder Nilsen Ølstad på hans eiende 1/4 (se ovenfor) av gården Follestad foruten de 2 jordestykkene Volden og søndre Bråten som hver for seg er inngjerdet samt jordestykket kalt Lindløkken m.m. for 735 riksdaler. På skifte etter sin hustru Johanne Guttormsdatter hadde Svend fått utlagt 1/4 av gården Follestad, men han han ble pålagt å innfri pantet i gården og derfor så han seg nødt til å selge. Datert Follestad den 13 Sep. 1783. En skylddelingsforretning ble holdt den 20 Sep. 1783 og de 3 ovennevnte plassene ble skyldsatt til 2 lispund 5 skålpund.

På tinget i Røyken den 9 Des. 1783 tinglyste Svend Pedersen sitt lån fra lensmann Hans Fritz på 300 riksdaler. Som sikkerhet pantsatte Svend de 3 plassene Volden, Søndre Bråten og Lindløkken. Datert Follestad den 13 Sep. 1783.

Svend flyttet til husmannsplassen Volden under Follestad.

Svend giftet seg andre gang den
21 Aug. 1788 i Røyken kirke med Eli Larsdatter (f. ca. 1737 - gravl. 1809).

Skifte etter Eli ble holdt den 29 Juli 1809 på plassen Volden under gården Follestad. Arvinger var enkemannen Svend Pedersen og hennes uekte sønn Hans Hansen 40 år og bosatt i Drøbak.


Ved folketellingen
1801 bor Svend på plassen Volden under gården Follestad sammen med sin hustru Eli Larsdatter og hans datter Aase Svendsdatter og hennes ektemann Guttorm Syversen og deres barn. Svend er da bonde og gårdbeboer og i sitt andre ekteskap.

På tinget i Røyken den 1802 selger Svend husmannsplassen Volden til sin svigersønn Guttorm Syversen.

Svend ble gravlagt den
11 Sep. 1816 i Røyken kirke.

Skifte etter Svend ble holdt den
9 Juni 1817.

Mer info kommer............ 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 30.
SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1814-1856, s. 196-197.
SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1767-1807, s. 171.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 189.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0009: Skifteprotokoll, 1805-1813, s. 312b-313a.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0010a: Skifteprotokoll, 1813-1835, s. 167b-168a.