slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Halvor Madsen Gjellum
( - ca. 1698)

Halvor Madsen døde ca. 1698 på gården Gjellum, Røyken, Buskerud. Han var gift med Mari Halvorsdatter Askestad. De hadde barna:

1. Martha Halvorsdatter, gravl. 2 Des. 1712, g.m. 19 Juli 1711, Peder Pedersen Bø.
2. Ole Halvorsen,


Halvor var skomaker og bodde i 1680 på Søndre Heggum. Dette kommer fram på tinget i Røyken den 16 Nov. 1680 da Halvor stevner Knud Ovnerud fordi han hadde satt sin sønn Gunder Knudsen i 3 års læretid hos Halvor, men Knud hadde tatt Gunder ut av læretiden allerede etter 1 1/2 år. Knud Ovnerud tilsto å ha satt sønnen i skomakerlære, men ikke til at årlig bli bortleid til å slå høy i bygden slik Halvor hadde gjort. Partene ble forlikt ved at Gunder straks skulle gå tilbake til Halvor og lære seg skomakeryrket t.o.m. 26 Nov. 1681 da Gunder skulle være fri. Halvor forplikted seg til å lære Gunder håndtverket.

Ingebret Madsen var skomaker og bodde i Follo før han kjøpte Grimsrud (se nedenfor). Broren Halvor Madsen Gjellum var også skomaker. Dette kommer fram på tinget i Røyken den 20 Okt. 1682 der Ingebret skomaker i Follaug ved sin broder Halvor skomaker i Røyken stevner drengen Ingebret Trulsen på Dagslett for ikke å ha gjort sin 3 års læretid som skomaker. Saken oppsatt til neste ting. Saken fortsatte på tinget den 5 Des. 1682 der Ingebret Trulsen ble frikjent.

I en supplikk datert 26 Aug. 1683 ber en del av almuen i Røyken om at skomakeren Halvor Madsen frigis som soldat ettersom han hadde tjent i 9 år og ingen annen skomaker fantes i sognet. Nr. 442:


Halvor nevnes som oppsitter på gården Gjellum i Tiendemanntallet
1685 - 1696.

Ved Tingmøte i Røyken den 25 Juni 1685, forkynner Halvor Jellum på sin bror Ingebret Madsens vegne et skjøtebrev utstedt av "velbaarne frue Jnger Rytter til Kaabervigen" til Ingebret Madsen på gården Grimsrud "som schylder í (1/2) schipund salt aff Kooberuigen dend 6 Maj 1685.".

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1698 nevnes Halvor Madsen som salig. Hans bror Ingebret Madsen Grimsrud var verge for hans barn.


Mer info. kommer ......
1)

1) Tingbokprosjektet.