slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Hans Olsen Klemmetsrud/Åros (ca. 1700 - 1749)

Hans Olsen ble født ca. 1700 på gården Nordre Klemmetsrud, Røyken, Buskerud. Han døde 49 år gammel i 1749 på gården Nordre Klemmetsrud, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Ole Sivertsen Klemmetsrud og Anne Amundsdatter Eriksrud. Hans giftet seg den 16 Apr. 1728 i Røyken kirke med enken Eli Madsdatter Åros.


På tinget i Røyken den 5 Mars 1729 tinglyses en kontrakt mellom Hans Olsen Åros og hans stesønn Frantz Hansen Fritz om at de skulle ha felles bruk av gården Store Åros og gårdene Beston i Røyken og Sætre i Hurum. Kontrakten skulle gjelde i Frants sine umyndige år, men skulle også gjelde når han ble myndig og fram til hans mor Eli Madsdatter var død. Datert den 9 Nov. 1728. (Tingbok).

På tinget i Røyken den 5 Mars 1729 stevner Hans Olsen Åros sin stesønn Frants Hansen Fritz.

tinget i Røyken den 3 Mars 1730 tinglyses Jørgen Kjekstads skjøte til Ole Sivertsen Klemmetsrud og hans sønn Hans Olsen Åros på 1 skippund 2 lispund salt med bygsel over hele Søndre Klemmetsrud for 453 riksdaler. De kjøpte halve gården hver. Datert Bragernes 17 Okt. 1729.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1733 stevner "Frands Hansen Aaraas" sin stefar Hans Olsen om å fravike halve gården Østre Åros. Frands mente at kontrakten som ble tinglyst i 1729 ikke var gyldig og at han hadde odels- og åseterett. Hans møtte ikke men på neste ting forlangte han utskrift av sakens alle dokumenter. Senere så nektet Hans på beskyldningen som Frants hadde sagt at han hadde hugget så mye i skogen at den var ruinert og leverte samtidig en kontrastevning. Dommen i saken kom på tinget i Røyken den . Retten trodde ikke på at Hans hadde ruinert skogen og dessuten hadde Frants vært over 21 år når han skrev under på kontrakten sammen med sin lagverge og så bl. a. vært 2 år i kongens tjeneste som soldat. Retten kom fram til at kontrakten skulle gjelde på alle punkter.

En suplikk i 1733 vedr. samme sak.

Amund Olsen, Bent Olsen Klemmetsrud og Bernt Michelsen Gislerud på sin hustrus vegne, alle salige Ole Sivertsen Klemmetsruds barn, selger sine arveparter i Nordre Klemmetsrud til sin eldste broder Hans Olsen Aaraas. Datert
27 Feb. 1740. Tinglyst på Grini tingstue den 4 Mars 1740 (panteboken).

På tinget i Røyken den 4 Mars 1745 tinglyses en kontrakt mellom Hans Olsen Store Åros og hans stesønn Mads Hansen Fritz om at Hans avstår og overlater halve gården Åros som skylder 2 skippund 17 lispund salt og gården Beston i Røyken som skylder 15 lispund salt samt gården Sætre i Hurum som skylder 15 lispund salt på samme vilkår som Hans hadde med Frants Hansen Fritz. (Se kontrakten ovenfor). Datert Store Åros den 18 Jan. 1745. (Pantebok).

Skifte etter kona Eli ble holdt den 16 Juni 1747 på gården Klemmetsrud.

Hans ble gravlagt den 21 Sep. 1749 i Røyken kirke. 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 338-339.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1726-1729, side 117.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.