slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Kari Pedersdatter Sålerud (ca. 1680 - 1740)

Kari Pedersdatter ble født ca. 1680 på gården Sålerud, Stange, Hedmark. Hun døde 60 år gammel i 1740 på plassen Skrapen under gården Søndre Heggum, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Peder Jonsen Hoberg og Ingeborg Andersdatter Sålerud. Kari giftet seg den 25 Mars 1717(Maria Bebudelsesdag) i Stange i Hedmark med Peder Engebretsen Blæstad. De hadde iallefall barna:

1. Peder Pedersen Skrapen, f. ca. 1717, gravl. 3 Nov. 1776, g.m. 24 Juni 1741, Ingeborg Hansdatter.
2.
Ingebret Pedersen Hyggen, f. ca. 1719, gravl. 23 Juni 1799, g.m. 27 Des. 1747, Gunborg Hansdatter.
3.
Hans Pedersen Ildjernet, d. ca. 1773, g.m.1. 12 Juni 1746, enken Berthe Bastiansdatter, g.m.2. 10 Okt. 1766, Anne Nielsdatter.
4. Jens Pedersen Grav, dpt. 24 Aug. 1724, gravl. 22 Feb. 1807, g.m. 2 Juli 1754 Anne Andersdatter Grini.


NB! Skifte etter Hans Pedersen Ildjernet på Nesodden viser at han er bror av Jens Pederen Grav og Ingebret Pedersen Hyggen. Det må være disse tre brødrene som alle opptrer som faddere da de var bosatt på plassen Schraben (Skrapen) under gården Søndre Heggum, der også begge foreldrene og broren Peder døde. Ingebret var bl. a. fadder for broren Peder Pedersens sønn Peder og Jens var bl. a. fadder for broren Peder Pedersens barn Ole og Ingeborg.


Utdrag fra Stange bygdebok (Gården Sålerud):

".....1695 betaler Peder Sollerud (fra Hoberg), odelskatt av 3 huder og er fritatt for odelskatt for ½ pd. humle - Nes prestebords. 14/4 1708 pantsetter Peder Jonsen 3 huder for 200 rdr. til Ole Bjørnsen Hjellum. 11/1 1715 er det skifte etter Peder Jonsen for brutto 174, netto 69, dessuten for jord 3 huder i Sollerud, takst 200 rdr., pantsatt. Hans eldste sønn, Jon, overtar gården.
12/7 1727 og 6/2 1728 får Jon Pedersen avkall for arv fra bror Anders Pedersen Hoel, og svogerne Kristofer Kristensen Engeberg og Peder Engebretsen Blæstad....."


Skifte etter Karis far Peder Jonsen ble holdt den 11 Jan. 1715. Her nevnes Kari som 33 år gammel, dvs f. ca. 1682. På hennes vegne møtte hennes verge.

Peder Engebretsen Blæstad fra Vang trolovet seg den 27 Des. 1716 (Tredje juledag) i Stange i Hedmark med Karen Pedersdatter Sålerud.

Skifte etter Karis mor Ingeborg Andersdatter ble holdt den
2 Feb. 1727. Her kommer det fram at Peder og Kari da bodde på Bragernes, hvilket stemmer bra med at sønnen Jens ble døpt der i 1724.


Det er usikkert hvor de tre første sønnene er født, men sønnen Jens er døpt på Bragernes i Drammen i 1724, hvor de også bodde i 1727 og 1728. Peder Blæstad var fadder i Røyken f.o.m. 1730 og Kari Blæstads var fadder i 1736. De bodde da trolig på plassene Gulle og Guttormplassen under gården Vear (Se nedenfor). Sønnen Peder nevnes som Peder Pedersen Blæstad når han gifter seg i 1741. Han er trolig født ca. 1717 ettersom foreldrene ikke giftet seg før 1717.

Thore Sørensen Vear stevnet Peder Blæstad for bygselpenger for plassen Guttormsplassen. Saken fortsatte på tinget i Røyken den 13 Des. 1738. Peder møtte ikke, men her kommer det fram at Peder ble oppsagt fra plassen Gulle under gården Vear til jul 1735. Peder ble ikke husvill fordi Thore Vear lot ham bo på Guttormsplassen i året 1736. Saken fortsatte på tinget i Røyken den 5 Mars 1739. Peder møtte, men sier at han har et motsøksmål og ber om utsettelse da han ikke har hatt tid til å skrive det klart enda. Saken fortsatte på tinget i Røyken den 10 Juli 1739. Her legger Peder fram en regning på reparasjoner og bygging av hus på plassene "Saugen og Gullaug" (Vearsagen og Gulle).

Peder Engebretsen som var snekker fikk kontrakt av Sivert Hansen Heggum og Jens Rasmussen [Søndergaard] til å bruke, bygge hus og bebo plassen Schraben som var et engestykke under gården Søndre Heggum. Han skulle betale 5 riksdaler de første tre årene og senere 7 riksdaler. Datert Søndre Heggum
6 Apr. 1737.


Kari ble gravlagt den
2 Juni 1740 i Røyken kirke.Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1740, side 140.
Hedmark fylke, Stange, Ministerialbok nr. 1 (1714-1722), Kronologisk liste 1717, side 112-113.
Hedmark fylke, Stange, Ministerialbok nr. 1 (1714-1722), Kronologisk liste 1717, side 104-105.
Stange bygdebok.