slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle


Jens Pedersen Grav (1724 - 1807)

Jens Pedersen ble født i 1724 på Bragernes i Drammen, Buskerud. Han døde i 1807 på gården Grav, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Peder Engebretsen Blæstad og Kari Pedersdatter Sålerud. Jens giftet seg den 2 Juli 1754 i Røyken kirke med Anne Andersdatter Grini. De hadde barna:

1. Ingeborg Jensdatter, dpt. 22 Sep. 1754, gravl. 1 Des. 1754.
2. Agnete Jensdatter, dpt. 16 Nov. 1755, g.m.1. 25 Apr. 1788, enkemann Anders Hansen Fossum, g.m.2. 15 Des. 1803, Erik Pedersen Villingstad.
3. Kari Jensdatter, dpt. 6 Mars 1757, d. 28 Feb. 1843, g.m.1. 31 Okt. 1780, Jens Olsen Nærsnes, g.m.2. 21 Sep. 1797, Ole Jensen Nærsnes.
4. Ole Jensen, dpt. 17 Des. 1758, gravl. 7 Feb. 1813, g.m. 5 Nov. 1793, enke Cathrine Torchildsdatter Slemmestad Ødegården.
5. Hans Jensen, dpt. 17 Aug. 1760, d. 16 Aug. 1844, g.m. 29 Apr. 1800, Mari Larsdatter Flater. På Ski i 1801.
6. Nils Jensen, dpt. 14 Okt. 1764, gravl. 1 Jan. 1770.
7. Anders Jensen, dpt. 20 Sep. 1767, d. 9 Juli 1842, g.m. 4 Nov. 1790, Olina Petersdatter Hagen.
8. Peder Jensen, dpt. 1 Feb. 1770, gravl. 3 Nov. 1771.
9. Amund Jensen, dpt. 7 Aug. 1774, gravl. 11 Juni 1775.

NB!
Skifte etter Hans Pedersen Ildjernet på Nesodden viser at han er bror av Jens Pederen Grav og Engebret Pedersen Hyggen. Det må være disse tre brødrene som alle opptrer som faddere da de var bosatt på plassen Schraben under Søndre Heggum, der også begge foreldrene og broren Peder døde.

Jens Pedersen ble døpt den 24 Aug. 1724 i Bragernes kirke.

På sommertinget i Røyken den 31 Juli 1753 tinglystes fogden Fisckers utstedte bygselbrev til dragon Jens Pedersen på 10 lispund salt med bygsel over 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Grav. Datert 4 Juni 1753.

Dragoun Jens Pedersen Grav trolovet seg den 26 Mai 1754 (Dom: Exaudi.) med pigen Anne Andersdatter Grini. Forlovere var Jens Aasagger og Søren Braaseth. Jens giftet seg i Røyken kirke den 2 Juli 1754 (Festo: Visit: Mariæ.).

Ved hovedmanntallet 1765 er Jens Pedersen og hans hustru Anne Andersdatter oppsittere på gården Grav. Det bor totalt 3 personer over 12 år på gården Grav.


Den 4 Apr. 1771
kjøper Jens 10 lispund salt med bygsel i ødegården Auke for 600 rdl. av Peder Evensen Auke. I den forbindelse tar han opp et 1. prioritetslån på 300 rdl. til 5 % rente av Jacob Jørgensen Bårsrud og pantsetter samtidig gården. Datert Auke 5 Apr. 1771. (Pantebok IVa 1771 - 1779, folie 22b og 23.)

Han tar også opp et 2. prioritetslån på 300 rdl. av Ole Hansen Gunnerud med pant i hans løsøre på gården Auke. Datert Grav 20 Juni 1773. (Pantebok IVa 1771 - 1779, folie 113.)

Canselieraad Thams protesterer på pantsettelsen av løsøret til Ole Hansen Gunnerud og mener at dette var fingert. Jens var skyldig Thams 10 rdl. og 5 skilling. Datert Holmsbu i Hurum den 2 Des. 1773. (Pantebok IVa 1771 - 1779, folie 114.)

Ole Johannesen hadde pantsatt en 1/4 av gården Haug i Røyken til Jens Pedersen Grav. Nå krevde Jens at gården skulle selges til høystbydende på auksjon for å få sine penger. Christopher Jonsen Haug fikk tilslaget for 281 rdl. Datert gården Stoppen i Lier den 2 Nov. 1773. (Pantebok IVa 1771 - 1779, folie 114.)

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 oppføres Jens Pedersen som skattepliktig for gården Auke. Han bor på Grav, så det er nok sønnen Ole som er oppsitter.


På høsttinget i Røyken den 5 Okt. 1789 tinglyser Jens Pedersen Grav sitt skjøte på 10 lispund salt med bygsel til i gården Auke til sønnen Ole Jensen for 590 riksdaler. Jens Pedersen hadde kjøpt gården den 4 Apr. 1771 og tinglyst den 9 Des. 1771. Datert Grav den 4 Mars 1789.


På tinget i Røyken den 27 Jan. 1791 tinglyser Hans Johannesen Høvik sitt salg av halve gården Ski (Søndre Ski) som skylder 15 lispund salt med bygsel og bygsel over 5 lispund salt til Røyken prestebol og 2 1/2 lispund salt Tranby kirke beneficeret for 830 riksdaler til Jens Pedersen Grav og hans sønn Hans Jensen. Datert den 15 Jan. 1781.


På tinget i Røyken den 7 Okt. 1793 tinglyser Jens Pedersen Grav sitt salg av 7 1/2 lispund salt med bygsel samt overbygsel 2 1/2 lispund salt til Røyken prestebol og 1 1/4 lispund salt til Tranby kirke til sin sønn Hans Jensen for 490 riksdaler. Datert den 18 Juli 1793.

Ved folketellingen 1801 er Jens enkemann og bor på gården Grav sammen med sin datterdatter og tjenestefolk.

Jens ble gravlagt den
22 Feb. 1807 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ......
1)

1) Bragernes kirkebøker, SAKO/A-6/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1706-1734, s. 268.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 175.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 586-587.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.