slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Kari Jensdatter Grav/Nærsnes (1757 - 1843)

Kari Jensdatter ble født i 1757 på gården Grav, Røyken i Buskerud. Hun døde den 28 Feb. 1843 på gården Søndre Nærsnes. Hun var datter av Jens Pedersen Grav og Anne Andersdatter Grini. Kari giftet seg første gang i Røyken kirke den 31 Okt. 1780 med Jens Olsen Nærsnes. De hadde barna:

1. Adam Jensen, dpt. 8 Okt. 1780, d. 1868, g.m. 3 Des. 1805, Kari Olsdatter Elnes, f. 1779, d. 1860.
2. Anne Maria Jensdatter, dpt. 1 Mai 1785, g.m. 27 Sep. 1805, Ole Jacobsen Heggum. Hun bosatt på Fossum i 1825.
3. Oline Jensdatter, dpt. 27 Aug. 1786, g.m. 10 Sep. 1808, Peder Olsen Bryn.
4. Carine Jensdatter, dpt.
14 Des. 1788, g.m. Johannes Pedersen. Bosatt i Christiania i 1825.
5. Ole Jensen
, dpt. 12 Des. 1790, g.m. 27 Nov. 1816, Mari Hansdatter Arnestad, bosatt på Arnestad i Asker i 1825.
6. Marthe Jensdatter
, dpt. 8 Juli 1792, g.m. 22 Mars 1815, Lars Pedersen Frøtvedt.
7. Henricha Jensdatter
, dpt. 8 Feb. 1794, g.m. 20 Feb. 1817, Nils Hansen Engeland. Bosatt på Elnes i Asker 1826. Bjerkaas i Asker 1865.
8. Jens Jensen,
dpt. 3 Juli 1796, d. 30 Okt. 1823.

Svigersønnen Peder Olsen Bryn og datteren Oline samt deres 5 barn flyttet til Nesodden i
1822(Nr. 42). I 1825 bodde de på Kai på Nesodden.

Sønnen Ole var korporal når han giftet seg i Asker kirke. Hans hustru ble født den
15 Mars 1798 på gården Arnestad i Asker og hennes foreldre var Hans Hansen Arnestad og Ingeborg Iversdatter. Se også Askerboka side 344.Kari ble døpt den
6 Mars 1757 i Røyken kirke.

Jens Olsen var sønn av Ole Hansen og Marthe Josvasdatter. Ole Hansen overtok halve Søndre Nærsnes i 1750. Da Marthe døde i 1774 arvet barna, Josva, Jens, Hans, Johannes, Adam, Abigal, Karen og Maria 26 rdl. etter henne. Deres far skulle fortsatt drive gården. Ole Hansen døde i 1785, 56 år gammel. To av sønnene Josva og Hans døde samme år. Jens Olsen overtok eiendommen etter faren, og broren Johannes og svogeren Ole Amundsen Rud (gift med Abigal) solgte sin andel til ham. Søsteren Karen gift med Jacob Larsen i Christiania som først løses ut i 1790.

I året 1786 fortar Jens Olsen og eieren av den andre gårdparten, Jens Larsen, en grenseoppgang mellom sine eiendommer. Den nordre del skulle tilhøre Jens Larsen, og den søndre del Jens Olsen. Avtalen bekreftes av H. Stabel og Amund Hekleberg. (Mer om dette i Røyken historielags årbok 1993). Jens Olsen døde 46 år gammel i 1797. Arven på 530 rdl. ble fordelt mellom enken Kari Jensdatter og barna.

Kari giftet seg andre gang i Røyken kirke den 21 Sep. 1797 med Ole Jensen Nærsnes. De hadde barna:

1. Lars Olsen,
dpt. 1 ? Mai 1799,

Ole Jensen var s
ønn av Jens Larsen ovenfor, og fra 1797 hadde Ole Jensen og Kari Jensdatter rådighet over hele Søndre Nærsnes. Etter som årene gikk viste det seg at det ikke gikk så bra med Ole Jensen og hans familie. Han var kanskje ikke den rette til å drive en så stor eiendom. Han fikk i alle fall ikke det økonomiske utbytte av driften som han trengte for å kunne klare sine forpliktelser. I året 1807 var det kommet såvidt langt at Gabriel Baarsrud på nytt overtok ved auksjon den del av eiendommen, (Nærsnesstranda) som han tidligere hadde overlatt svogeren. Ole Jensen skyldte nesten hele kjøpesummen og hadde ikke klart å betale renter. Auksjonen ble foretatt av sorenskriver Jørgen Tandberg. Han skyldte også penger til noen kjøpmenn i Christiania, fordi han ikke hadde overholdt exekusjon (utpanting) i hans hjem samme år (1807). Omtrent halvannet år etter, i mai 1809, skjedde så det tragiske at lensmannen møtte opp og på fogdens vegne foretok utkastelse av hele familien.

Ole Jensens eldste stesønn, Adam Jensen, overtok gården. Adam Jensen hadde som eldste sønn av gårdens tidligere eier, Jens Olsen, odelsrett til denne parten av Søndre Nærsnes. Han var på denne tiden 28 år og bodde visstnok på Elnes i Asker. Slik som forholdene etter hvert hadde utviklet seg på Nærsnes, er det trolig at han i lengre tid hadde hatt ønske om å overta gården, noe som hans mor og far da ikke hadde gitt ham anledning til. Stefaren var da også bare 7 år eldre enn ham selv. Et visst motsetningsforhold innen familien kan da ha medvirket til det tragiske resultatet. Ole Jensen var selv ikke hjemme da utkastelsen fant sted, men var reist ut til sjøs. En av hans stesønner, den tretten år gamle Jens var sinnssyk, og ifølge Røykenboka klaget moren til fattigkommisjonen over at hun ikke lenger kunne ta vare på denne gutten etter at hun måtte forlate hjemmet. Adam Jensen ble da pålagt å ta vare på sin bror inntil man kunne få en bedre ordning for ham. Se mer under Røyken Historielags Årbok 1993, side 17.

Ved folketellingen 1801 bor Kari på gården Nærsnes, sammen med sin ektemann Ole og deres barn. 1)

1) Røyken Historielags Årbok 1993, side 12 ff.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Fødte og døpte 1757, side 120-121.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 5 (1833-1856), Døde og begravede 1843, side 211.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1779-1780, side 239.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 3 (1782-1813), Ekteviede 1798, side 200.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.