slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Ole Jensen Nærsnes (1774 - etter 1809)

Ole Jensen ble født i 1774 på gården Søndre Nærsnes, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Jens Larsen Nærsnes og Wiborg Nielsdatter Glenne. Ole giftet seg i Røyken kirke den 21 Sep. 1797 med enken Kari Jensdatter Nærsnes. De hadde barna:

1. Lars Olsen,
dpt. 1 ? Mai 1799,


I året 1786 fortar Jens Olsen og eieren av den andre gårdparten, Jens Larsen, en grenseoppgang mellom sine eiendommer. Den nordre del skulle tilhøre Jens Larsen, og den søndre del Jens Olsen. Avtalen bekreftes av H. Stabel og Amund Hekleberg. (Mer om dette i Røyken historielags årbok 1993).


Ole Jensen var s
ønn av Jens Larsen ovenfor, og fra 1797 hadde Ole Jensen og Kari Jensdatter rådighet over hele Søndre Nærsnes. Etter som årene gikk viste det seg at det ikke gikk så bra med Ole Jensen og hans familie. Han var kanskje ikke den rette til å drive en så stor eiendom. Han fikk i alle fall ikke det økonomiske utbytte av driften som han trengte for å kunne klare sine forpliktelser. I året 1807 var det kommet såvidt langt at Gabriel Baarsrud på nytt overtok ved auksjon den del av eiendommen, (Nærsnesstranda) som han tidligere hadde overlatt svogeren. Ole Jensen skyldte nesten hele kjøpesummen og hadde ikke klart å betale renter. Auksjonen ble foretatt av sorenskriver Jørgen Tandberg. Han skyldte også penger til noen kjøpmenn i Christiania, fordi han ikke hadde overholdt exekusjon (utpanting) i hans hjem samme år (1807). Omtrent halvannet år etter, i mai 1809, skjedde så det tragiske at lensmannen møtte opp og på fogdens vegne foretok utkastelse av hele familien.

Ole Jensens eldste stesønn, Adam Jensen, overtok gården. Adam Jensen hadde som eldste sønn av gårdens tidligere eier, Jens Olsen, odelsrett til denne parten av Søndre Nærsnes. Han var på denne tiden 28 år og bodde visstnok på Elnes i Asker. Slik som forholdene etter hvert hadde utviklet seg på Nærsnes, er det trolig at han i lengre tid hadde hatt ønske om å overta gården, noe som hans mor og far da ikke hadde gitt ham anledning til. Stefaren var da også bare 7 år eldre enn ham selv. Et visst motsetningsforhold innen familien kan da ha medvirket til det tragiske resultatet. Ole Jensen var selv ikke hjemme da utkastelsen fant sted, men var reist ut til sjøs. En av hans stesønner, den tretten år gamle Jens var sinnssyk, og ifølge Røykenboka klaget moren til fattigkommisjonen over at hun ikke lenger kunne ta vare på denne gutten etter at hun måtte forlate hjemmet. Adam Jensen ble da pålagt å ta vare på sin bror inntil man kunne få en bedre ordning for ham. Se mer under Røyken Historielags Årbok 1993, side 17.

Ved folketellingen 1801 bor Ole på gården Nærsnes, sammen med sin hustru Kari og deres barn.

I en Ekstrarettsprotokoll den
14 Mars 1809 nevnes det at Ole Jensen fra Nærsnes i Røyken får takst på sluppen "Dristigheden" som han hadde liggende ved Lindøya. Se høyre side.
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Fødte og døpte 1774, side 274.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 3 (1782-1813), Ekteviede 1798, side 200.
Folketellingen 1801.
Røyken Historielags Årbok 1993, side 12 ff.
Aker sorenskriveri, SAO/A-10895/F/Fc/Fca/L0006: Ekstrarettsprotokoll (VI), 1807-1810, s. 139b-140a.