slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Peder Hansen Bøbråten/Gunnerud/Askestad/Oddevald/Hyggen
(1716 - 1789)

Peder Hansen ble født i 1716 på husmannsplassen Bøbråten under gården , Røyken, Buskerud. Han døde 1789 på gården Mellom Hyggen, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Hans Svendsen Bøbråten og Maria Pedersdatter (Gunnerud ??). Peder giftet seg første gang den 12 Mars 1739 i Strømsø kirke i Drammen med Berthe Jensdatter (f. ca. 1683 - gravl. 24 Juni 1764).


Peder ble døpt den 25 Mars 1716 i Røyken kirke.

Peder kalles for Peder Gunnerud, Askestad, Oddevald og Hyggen i kildene.

Ole Johannesen selger gården Oddevald 8 lispund 2 1/2 remål salt til Peder Hansen Gunnerud som var bosatt på Bragernes. Datert Oddevald den 5 Sep. 1758. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 124).

Oddevald var 1/4 av gården Askestad.

Peder giftet seg andre gang den 9 Okt. 1764 i Røyken kirke med enken Ingeborg Augustinusdatter Daler.


Ved hovedmanntallet 1765 var Peder Hansen og hans hustru Ingeborg Augustinusdatter oppsitter på Askestad(Oddevald). Det bor totalt 7 personer over 12 år på Askestad.


Henrich Bougislaf von Schrader selger halve gården Mellom Hyggen den vestre parten 1 1/2 skippund salt til Peder Hansen Oddevald for 700 riksdaler. Datert Strømsø den
3 Okt. 1766. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 467b).

Peder Hansen Oddevald selger gården Oddevald
8 lispund 2 1/2 remål salt til sin stedatter Mari Christophersdatter for 590 riksdaler. Datert Tangen den 21 Nov. 1767. (Pantebok III, (1756 - 1771) folie 520b).

Peder Hansen Hyggen låner 133 riksdaler av sin stesønn Augustinus Christophersen og pantsetter sin gård halve Mellom Hyggen til Augustinus. Datert Strømsø 27 Juli 1773. (Pantebok IVa (1771 - 1779), folie 115).

Den 20 Mars 1781 skriver Peder Hansen med samtykke av sin hustru Ingeborg Augustinusdatter sitt testamente der eneste arving er hans stedatter Mari Christophersdatter nå gift med Nils Pedersen boende på gården Vigen i Eiker. Bla framover til selve testamente.

Peder ble gravlagt den 9 Juli 1789 i Røyken kirke.


Mer info kommer............ 1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 21.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 153.
Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1734-1739, s. 173.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 600-601.