slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Reier Vesetsen Hoff (ca. 1644 - 1722)

Reier Vesetsen ble født ca. 1644, trolig på gården Høvik, Røyken, Buskerud. Han døde 1722 på gården Hov, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Veset Reiersen Høvik og en ukjent mor. Reier giftet seg første gang med Anne Olsdatter, f. ca. 1671, gravl. 4 Feb. 1703. De hadde barna:

1. N.N. Reiersen, gravl.
21 Jan. 1703.

Reier giftet seg andre gang den
29 Juli 1703 med Berthe Hansdatter Huseby. De hadde barna:

1. Christen Reiersen, f. 1704, gravl.
6 Apr. 1704.
2. Christen Reiersen, dpt.
2 Feb. 1706, gravl. 22 Nov. 1739.


Reier giftet seg tredje gang den
6 Jan. 1707 med Anne Gabrielsdatter Villingstad. De hadde barna:

1. Hans Reiersen, dpt.
11 Des. 1707,
2. Peter Reiersen, dpt.
2 Okt. 1710.
3. Jacob Reiersen, dpt.
11 Feb. 1714, g.m. 31 Juli 1735, Olou Nielsdatter.
4. Johannes Reiersen, dpt.
15 Nov. 1716, gravl. 27 Des. 1716.
5. Johannes Reiersen, dpt.
30 Juli 1719, gravl. 14 Apr. 1720.


Reier var tjenestedreng hos sin onkel Christen Reiersen Klemmetsrud ved Manntallet
1664. Han oppgis da å være 12 år gammel.

Reier var lagrettemann 1685 - 1700.

Reier var oppsitter ved Leilendingskatten 1682. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Reier var oppsitter ved Tiendemanntallet
1680 og ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Etter 1694 bruker Reier hele gården Hoff.

På tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 opplyses det at Reier har mistet huset i en ildebrand.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Reier på Hov sammen med sin kone. Ingen barn. De har en tjenestepike.

På tinget i Røyken den
17 Okt. 1719 vitner Reier Hoff i en sak vedr. Klemmetsrud og Nærsnes. Det kommer da frem at Reier nå var 77 år og hadde vært i tjeneste hos sin faderbroder Christen Reiersen som da bodde Klemmetsrud Nordre. Reier er derfor også identisk med Reier Vesetsen som var tjenestedreng på Klemmetsrud ved manntallet 1664.

Reier Hoff ble gravlagt 78 år gammel den
9 Aug. 1722.

Sønnen Hans nevnes i en legdsrulle fra 1733. Han nevnes da som 26 år og født på gården Hov (Hoff) i Røyken. Han ble utskrevet i 1731 og hadde tjent ved regimentet i 2 år.

Sønnene Hans, Peter og Jacob solgte sine arveparter i gården Huseby som de hadde arvet etter deres halvbroder Christen Reiersen til Christopher Andersen Huseby. Datert Huseby den 12 Apr. 1740. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 297).Mer info kommer............ 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 73