slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle Sønnen Jens Thoresen Bølstad
Til Grafisk Anetavle Sønnen Lars Thoresen Spikkestad


Thore Jensen Bølstad (omkr. 1657 - 1719)

Thore Jensen på Bølstad ble født ca. 1657. Han døde 62 år gammel i 1719 på gården Bølstad, Røyken, Buskerud. Han var gift med Idde Torstensdatter Myhre. De fikk iallefall barna:

1. Jens Thoresen Bølstad, f. ca. 1683, gravl. 26 Mai 1743. g.m.1. 25 Okt. 1716, Ingeborg Tronsdatter Lahell, g.m.2. 23 Okt. 1735, Gunnild Tollefsdatter Skryset.
2. Ingri Thoresdatter, f. ca. 1686, g.m.
30 Jan. 1724, enkemann Ingebret Larsen Kjos.
3.
Lars Thoresen Bølstad, f. ca. 1693, gravl. 1 Des. 1765, g.m. 16 Juni 1720. Kirsti Gulbrandsdatter Spikkestad.
4.
Boel Thoresdatter, f. ca. 1694, gravl. 27 Mars 1777, Baahus, g.m. 15 Nov. 1733, Gunder Gullicksen Muserud.
5.
Gunnild Thoresdatter, f. ca. 1697, gravl. 5 Nov. 1775, g.m. 8 Juli 1725, Even Guldbrandsen Spikkestad.
6.
Lars Thoresen Spikkestad, f. ca. 1701, gravl. 26 Okt. 1788, g.m. 12 Apr. 1733, Anne Olsdatter Rud.


På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Tord Boldstad" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har TIS i seglet sitt. (RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).Thore ble gravlagt den
3 Sep. 1719 (K: Gravf. D. 13 a Tr.) i Røyken kirke.

Thore Jensen Bølstad nevnes som lagrettemann ved skifte etter Kiersten Nielsdatter Hesselberg den 29 Apr. 1696.

På skiftet etter Ragnild Aasmundsdatter Muserud den
13 Juli 1745 får vi vite at hun etterlot seg mannen Gullick [Gundersen] Muserud (han var født på Askestad) samt den nylig avdøde sønnen Gunder Gullicksen som var gift med Boel Thoresdatter og at de hadde sønnen Aasmund Gundersen. Vi får også vite at Boel hadde brødrene Lars Thoresen Bølstad og Lars Thoresen Spikkestad.

På skiftet etter Engebret Torstensen Myhre den
20 Okt. 1712 ble broren Ole Torstensen verge for de umyndige drengebarna og Thore Jensen Bølstad verge for de tre umyndige pikebarna. Dette kan tyde på at Thore Jensen Bølstad var gift med en søster av Ingebret Torstensen Myhre. Dessuten var Idde fadder for barn av både Engebret Torstensen Myhre og broren Ole Torstensen Myhre. Se også nedenfor.

Skiftet etter sønnen Jørgen Ingebretsen Myhre ble holdt den 22 Juni 1725 på gården Myhre. Verge for de umyndige barna var; for datteren Marthe 6 år, Even Trulsen Hekleberg, for sønnen Hans 2 år ble barnas moderbroder Ole Hansen Stokker og for datteren Ingeborg 3 mnd, Jens Thoresen Bølstad. (Jens Bølstad var sønn av Thore Jensen Bølstad som var verge for barna til faren, se ovenfor. 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1719, side 70.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.