slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Thore Jensen Åsaker/Huseby (1734 - ca. 1791)

Thore Jensen ble født 1734 på gården Nordre Åsaker, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1791 på gården Søndre Huseby, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Jens Olsen Åsaker og Marthe Nilsdatter Ila. Thore giftet seg den 16 Juni 1768 på gården Follestad med Sidsel Halvorsdatter Follestad. De hadde barna:

1. Jens Thoresen, dpt. 12 Mars 1769, g.m. 5 Des. 1793, Malene Nilsdatter. Til Haugsplassen, senere til Bragernes.
2.
Sidsel Karine Thoresdatter, dpt. 3 Mars 1771, d. 17 Des. 1835, g.m.1. 26 Juni 1792, Hans Hansen Haug, g.m.2. 17 Mars 1802, Anders Hansen Storsand.
3. Adam Thoresen, dpt.
25 Sep. 1774, d. 25 Apr. 1820. Adam var husmann på gården Vear da han døde.


Thore ble døpt den
17 Okt. 1734 i Røyken kirke.

Hans Jacobsen Huseby, Peder Nilsen Ølstad og hans halvsøster Marthe Nilsdatter som han er formynder for selger gården Søndre Huseby til Thore Jensen Åsaker. Datert Huseby den 26 Okt. 1767. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0003: Pantebok nr. III, 1756-1771, s. 526).

Den 12 Feb. 1768 ble det skrevet et gjensidig testamente for ektefolkene Ole Jørgensen og Kari Nilsdatter på gården Kovestad i Lier da de ikke hadde noen livsarvinger. Oles arving ble Hans Jonsen (fra Lahell) som nå bodde hos dem som skulle få 100 riksdaler og det samme skulle Oles søster Anne Jørgensdatter få. Karis arving ble hennes søstersønn Thore Jensen Huseby. (Ole Jørgensen var tidligere gift med Maren Nilsdatter Hval i Røyken).

Den 30 Nov. 1770 selger Kari Nilsdatter halve gården Kovestad som skylder 9 1/2 lisp. salt til Hans Jonsen som var Karis avdøde ektemann Ole Jørgensen Kovestads eneste arving til halve boet når Kari var død ifølge opprettet testamente (se ovenfor). Karis arvinger var nå endret til hennes søsters barn Thore Jensen Huseby og hans søster Mari Jensdatter som nå var gift med Mads Jørgensen Grini. Karis lagverge (og brorsønn) Ole Eriksen Ila skulle også arve like mye som ovennevnte Hans Jonsen hadde fått. Videre på grunn av Karis alderdom og svakhet fikk Hans Jonsen overta alt som Kari eide løst og fast mot at han førsørget henne på hennes livstid og betalte for hennes begravelse. Hans skulle også betale 600 riksdaler til Karis arvinger, 400 riksdaler nå og 200 riksdaler ved hennes død.

Skifte etter Thore Jensen Huseby ble holdt den 29 Juli 1791.

Mer info. kommer ...... 1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 17.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 214.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0007a: Skifteprotokoll, 1789-1799, s. 130b-131a.