slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
AwardsTil Grafisk Anetavle

Hans Jensen Kjos/Slemmestad/Ski/Padderud/Knem (1707 - 1768)

Hans Jensen ble født 1707 på gården Kjos, Røyken, Buskerud. Han døde i 1768 på gården Ulbjørns-Knem, Strømm, Vestfold. Han var sønn av skreddersvend Jens Christensen på Strømsø og Aaste Andersdatter Slemmestad. Hans giftet seg første gang den 20 Sep. 1737 i Røyken kirke med enken Anne Ambrosiusdatter Ski. De hadde barna:

1. Ingeborg Hansdatter, dpt. 17 Aug. 1738, gravl. 1 Apr. 1784, g.m. 8 Jan. 1757, Jens Larsen Knem.

NB! Ved gravleggelsen til datteren Ingeborg er hun feilaktig oppført som Ingeborg Larsdatter.Hans giftet seg andre gang den 29 Sep. 1743 i Strømm kirke med enken Anne Olsdatter Knem. De hadde barna:

1. Nils Hansen, dpt. 9 Juli 1744, gravl. 25 Mars 1814, g.m.1. 28 Des. 1772, Maren Fredriksdatter Myre, g.m.2. 5 Juni 1784, Helle Cathrine Nilsdatter. Nils var lensmann i Strømm.


Hans ble døpt den 4 Des. 1707 i Røyken kirke.


Hans trolovet seg første gang den 1 Sep. 1737 og giftet seg den 20 Sep. 1737 i Røyken kirke (D: Trolovet Dom: 11 a trinit:.Kopulert 20 september:). Forlovere (Caut.) var Hans Slemmestad og Ole Slemmestad.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglystes deling av gården Ski. Her kommer det fram at avdøde Christen Børgesen Ski hadde i levende live overlatt halve gården Ski (Søndre Ski) til sønnen Søren Christensen. Gården Ski ble nå delt mellom Hans Jensen Ski som nå var gift med Søren Christensens enke Anne Ambrosiusdatter og Peder Andersen Ski som var gift med salige Søren Christensens søster Anne Christensdatter Ski. Hans skulle ha Søndre Ski og Peder Nordre Ski m.m. Datert 22 Apr. 1738.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyste Hans Christensen Mortensrud sitt salg av sine arveparter fra sine foreldre i gården Søndre Ski til sin Hans Jensen Ski. Her nevnes også at Hans Jensen hadde bygslet sine stebarns arveparter. Datert 5 Nov. 1738.


På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyste Hans Jensen Ski sitt salg av sin hustru Anne Ambrosiusdatters arvepart i gården Mortensrud etter hennes første ektemann Søren Christensen Ski til Annes svåger Hans Christensen Mortensrud. Datert 5 Nov. 1738.

Jens Christophersen på Stabekk i Lier selger gården Padderud i Asker til Hans Jensen i Røyken den 30 Juni 1742 for 290 riksdaler. (pantebok I 2, 1741 - 1750, folie 49).

Anders Olsen Slemmestad kjøpte gården Padderud i Asker den 30 Des. 1743 for 290 riksdaler av Hans Jensen Knem i Strømm, Vestfold, og flyttet til Padderud. (pantebok I 2, 1741 - 1750, folie 96). Anders var søskenbarn av Hans.

Hans ble gravlagt den 16 Des. 1768 i Strømm kirke (Hurum).

Strømm(en) prestegjeld lå fram til 1861 under Hurum i Buskerud.

Mer info. kommer ...... 1)

1) S. L. Eier: Strømms Historie, Bind II, side 64 - 65.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 54.
Hurum kirkebøker, SAKO/A-229/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1756-1770, s. 80.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 188.