slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Anders Andersen Kjærulf ( - etter 1494)

Anders Andersen Kjærulf ble født på Vadum, Kær, Jylland, Danmark. Han døde etter 1494, på Vadum, Kær. Han var sønn av Anders Andersen Kjærulf og en ukjent mor. Anders giftet seg med Else Wogensdatter.

Anders Andersen Kjærulf nevnes av Dyrskjøt 1470. (Hand eigede Aslund, fogetgaard och megit gods). Dyrskjøt omtaler ham ikke som Fogde i Kær Herred, men han oppføres dog som sådan 1485, da der tirsdag nest efter St. Knuds og Kjeldsdag ble utstedt tingsvitne om, at der denne dag av Hr. Niels Pedersen, Sogneprest i Vester Hassing, var blitt fremlagt og forlangt tinglest et "Skelbrev" angående V. Hassing og Gandrup Marker, hvilket brev velb. Thorlef Hwal 1460 hadde ervervet ved "8 Sandemænd". Likeledes var Anders Kjærulf herredsfogde 1494, da det utstedtes tingsvitne av Kær Herreds Ting om at Birkelse i 4 Biskoppers tid hadde ligget til Børglum Bispestol upåtalt av Vidskølkloster. Dyrskjøt sier at han var gift med Else Wogensdatter, og at de blant flere barn hadde 2 sønner og 1 datter, men foruten de av Dyrskjøt oppførte barn mener jeg at det har vært en sønn Jens og en sønn Morten. Vi får da følgende barn:

1. N. N. Andersdatter Kjærulf, gift i Gjettrup (Ulsted Sogn) (och hendis Dater haffde Peder Munch à Haubrogaard och boede i Giettrup).

2. Jens Andersen Kjærulf, g.m. Gjertrud N.N.

3. Morten Andersen Kjærulf

4. Anders Andersen Kjærulf, g.m.1. Marine Bertelsdatter af Vesterbæk.

5. Peder Andersen Kjærulf, g.m. Karen Bertelsdatter af Vesterbæk.


Kjærulfs våpenskjold

1) Carl Klitgaard, Kjærulffske studier (1914 P. Hansens bogtrykkeri Aalborg).