slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Jens Andersen Kjærulf (ca. 1459 - ca. 1532)

Jens Andersen Kjærulf ble født ca. 1459, Vadum, Kær herred, Jylland, Danmark. Han døde ca. 1532, Gjettrup, Ulsted. Han var sønn av Anders Andersen Kjærulf og Else Wogensdatter. Jens var trolig gift med en Gjertrud.

Jens Andersen Kjærulf nevnes ikke av Dyrskjøt, men er kanskje den Jens Kjærulf, som 1519 tilsammen med sin hustru ble opptatt i "Guds Legems Lav" i Aalborg . Er kanskje også den Jens Kjærulf, som 1532 bodde i Halne og da var "Rebsmand til Lendum Mark i Vendsyssel" sammen med elleve andre menn, som visstnok alle var selveiere og en mann (Munk Elbek i Grarup) endog var av adel, selv om han nevnes efter en selveierbonde . Derimot er det neppe ham, som nevnes i Ø. Halne i det 16. årh.s siste halvdel. Kanskje het hans hustru Gjertrud ......... og jeg antar, at de hadde etternevnte barn, men det er som sagt kun gjetning, da disse personer ikke fører noe slektsnavn.

1. Søren Jensen (Kjærulf?) bodde 1568 i Knæpholt i Vadum Sogn og nevnes blant dette sogns selveiere som eier av 1 hus. Synes ikke å hatt noen barn.

2. Simon Jensen (Kjærulf?) bodde 1568 i V. Halne i Vadum sogn og oppføres blant de jordegne bønder som eier av en gård. Hans etterkommere bodde visst i Vestergaard i V. Halne, hvor en selveier Jens Simonsen nevnes i Aalborghus Jordebog 1617-18, og hvor en Tingskriver Jens Simonsen (gift med Mette Andersdatter) bodde 1645 og 1654. 1624-1638 bodde Niels Ludvigsen i Vestergaard , og Jens Simonsen ektet visst hans enke.


Kjærulfs våpenskjold

3. Anders Jensen (Kjærulf?), vanligvis kalt Anders Skriver, fogde i Hals, død 24. Juli 1589, gift med Anne Andersdatter Kjærulf av Kornumgaard.

4. Bertel Jensen (Kjærulf?) 1)

1) Carl Klitgaard, Kjærulffske studier (1914 P. Hansens bogtrykkeri Aalborg).