slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Anders Jensen (Kjærulf ?) (1523 - 1589)

Anders Jensen (Kjærulf ?), kalt Anders Skriver, ble født i 1523 på Lendum Mark i Halne, Jylland, Danmark. Han døde den 24 Juli 1589, på Kornumgaard, Hals, Jylland. Han var muligens sønn av Jens Andersen Kjærulf og en Gjertrud. Anders Skriver ble først gift med en ukjent kvinne og senere gift med Anne Andersdatter Kjærulf. Anne er kun mor til de to siste barna nedenfor.

Anne Andersdatter Kjærulf var gift med Anders Skriver i Hals Fogedgaard, men er vel neppe identisk med den Anne Andersdatter, som hadde livstidsbrev (Livsbrev) på nevnte gård av Abbed Anders Andersen i Vidskøl Kloster, kgl. stadfestelse 15. Aug. 1558. I festebrevet heter det bl. a., at hun skulle forbedre den forfalne gård, og at hun ikke måtte gifte sig igjen uten Abbedens samtykke.

Anders Skriver, som kanskje var sønn av Jens Kjærulf i Halne, anføres i "Præsteindberetning" fra V. Brønderslev 1568 som eier av 3 små Bol der i sognet; dem hadde han antagelig fått med sin hustru . 1580 ble han medlem av "Guds Legems Lav" i Aalborg. Han døde den 24. Juli, 1589 og ligger sammen sin hustru begravet under korgulvet syd for døpefonten i Hals Kirke.

Hans bomerke kan sees på gravstenen. Hans hustru overlevde ham og døde kanskje i Kjærsgaard i Hellevad Sogn.

 


Kjærulfs våpenskjold

1. Jens Andersen Hals. Den mest kjente av Anders Skrivers sønner var Jens Andersen Hals, som var kjøpmann og rådmann i Aalborg, og som døde 1627 i Marstrand, Sverige, dit han hadde flyktet, da de keiserlige tropper rykket fram mot Aalborg. Om ham kan henvises til A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, S. 128, samt Tillæg I og II til samme; D. H. Wulff: Jens Bang og Lassen og Raschs Stamtavle over den norske Familie Hals.

2. Anne Andersdatter Hals, g.m. Jens Andersen Juel.

3. Johanne Andersdatter Hals, g.m. Laurs (Laurids) Jensen i Krogen i vester Brønderslev, hun bodde 1630 og 1636 i Sæby, og døde etter 1636. De hadde døttrene Gyde Laursdatter g.m. Niels Andersen Kjærulf, Anne Laursdatter og Dorete Laursdatter nevnt 11/8 1632 samt sønnen Anders Laursen.

4. Anders Andersen Hals, g.m. Else Laursdatter, død før 1630. De hadde 5 døttre, hvorav en 1630 var gift med Niels Ludvigsen i V. Halne, en annen med Anders Laursen Kjærulf i Bjørnskjær, en tredje med Søren Rasmussen i Stade i Serridslev Sogn (se Østbjerglinjen), en fjerde med Søren Andersen Kjærulf i V. Brønderslev (se Holtetlinjen) og den femte - Johanne Andersdatter - var 1630 ugift og hadde Niels Ludvigsen i Vestergaard til verge.

.
Anders Skrivers gravsten.

Anders Skriver købte før 1569 Kærsgård i Hellevad sogn, der da var udskilt af Røgelhedegodset og Anne Andersdatter flytter måske straks efter Anders Skrivers død dertil, hun står for den 1606-13, og betaler ikke landgilde deraf, fritaget derfor, da hun er herredsfogedenke. hun dør måske 1614, idet hendes datter og svigersøn Johanne Andersdatter og Laurs Jensen, som til og med 1613 boer i vester Brønderslev og betaler skat der, arver selvejet, idet Laurs i Kærsgård betaler 1 sk grot 1614-19, hvorefter det er Jens Mørk 1619-27, og deres datter Gyde Laursdatters mand Niels Andersen står for gården. hun er uden tvivl begravet i Hellevad, idet lig ikke måtte føres fra dødssognet, og begravelse i i Hals kirke kun indeholdt et mands skelet.

Anders Skriver førte 1569 sag mod Jens Pedersen i Røgelhede Maren Christensdatter og Peder Nielsen sst ang Kærsgård i Hellevad sogn, som Jens og Niels Pedersen for nogen tid siden havde skødet til Gødik Christensen, der straks solgte den til Poul Ræv, som solgte den til Anders Skriver. sagen vedrører, at de har pløjet på Kærsgårds fædrift og opført en bygning Viborg landstings dombog B II 1569 fol 150b

Funden begravelse i Hals kirke. ved restaurering af koret i Hals kirke fandtes i foråret under koret en stor egetræskiste med såvel metal som træforsiringer. den 8 juni blev der foretaget en nærmere undersøgelse i overværelse af kirkeværgen, og kisten viste sig at indeholde liget af en ca. 65 tommer høj mandsperson; under ligets hoved lå resterne af en pude fyldt med dun. tilsyneladende havde liget været begravet i fuld påklædning; der fandtes således rester af en hårbedækning, og endvidere var den afdødes rødlige hår og tænder nogenlunde velbevaret. af de sidste fremgik, at den her begravede havde været en ældre mand; med hensyn til håret var man derimod ikke sikker på, hvorvidt det var naturligt hår eller stammede fra en paryk. inden kisten atter blev lukket, blev der i den nedlagt en forseglet flaske med en beretning om undersøgelsen. den afdøde var efter al sandsynlighed Anders Skriver i Halsgård, som ifølge gravsten i koret døde 24/7 1589. 1)

1) Carl Klitgaard, Kjærulffske studier (1914 P. Hansens bogtrykkeri Aalborg).
Vester Brønderslev historie, side 214 - 217.
S. H. Finne-Grønn: NST III/1932, side 199 - 209.
Viborg landstings dombog B II 1569 fol 150b
Himmerland og Kær herreders årbog 1614 side 473.