slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Johanne Andersdatter Hals ( - etter 1636)

Johanne Andersdatter Hals ble født på Kornumgaard, Hals, Jylland, Danmark. Hun døde etter 1636, trolig i Sæby. Hun var datter av Anders Jensen Kjærulf og Anne Andersdatter Kjærulf. Johanne var gift med Laurs Jensen. Johanne og Laurs hadde barna:

1. Gyde Laursdatter, f. ca. 1594, d. 1680, g.m. Niels Andersen Kjærulf i Kjærsgård i Hellevad sogn.
2. Anne Laursdatter. Nevnt 11 Aug. 1632.
3. Dorete Laursdatter. Nevnt 11 Aug. 1632.
3. Anders Laursen, bodde 1632 og 1650 i "Krogen" i Vestre Brønderslev.

Anders Skriver købte før 1569 Kærsgård i Hellevad sogn, der da var udskilt af Røgelhedegodset og Anne Andersdatter flytter måske straks efter Anders Skrivers død dertil, hun står for den 1606-13, og betaler ikke landgilde deraf, fritaget derfor, da hun er herredsfogedenke. Hun dør måske 1614, idet hendes datter og svigersøn Johanne Andersdatter og Laurs Jensen, som til og med 1613 boer i vester Brønderslev og betaler skat der, arver selvejet, idet Laurs i Kærsgård betaler 1 sk grot 1614-19, hvorefter det er Jens Mørk 1619-27, og deres datter Gyde Laursdatters mand Niels Andersen står for gården. Hun er uden tvivl begravet i Hellevad, idet lig ikke måtte føres fra dødssognet, og begravelse i Hals kirke kun indeholdt et mands skelet.

**1 Knud Jensen i Halsgård på sin egne og sin mor Anne Andersdatter og sine søskendes vegne lovbød det bondegods, som hun med dem havde i vester Brønderslev i en gård, der kaldes Krogen, Anders Laursen iboer og et gadehus sst. stævningsmænd var i vester Halne nør Halne vester Brønderslev Kærsgård og der stævnede sl Anders Andersens ---- arvinger Mette Berete Anne Bodil Anne Johanne Andersdatter og Johanne Andersdatter og hendes børn Anne Gyde og Dorete Laursdatter. på Viborg landsting 22/9 stævnedes sl Jens Andersen Hals i Ålborg sl Anders Andersen i vester Brønderslev og Johanne Andersdatter i Sæby med deres børn og arvinger, som er mester Anders Jensen i Slagelse Knud Jensen Jens Jensen Anne Jensdatter Maren Jensdatter Gertrud Jensdatter Mette Andersdatter Berete Andersdatter Anne Andersdatter Bodil Andersdatter Anne Andersdatter Johanne Andersdatter Anders Laursen Anne Laursdatter Gyde Laursdatter

**2 Knud Jensen i Halsgård på egne og på moder Anne Andersdatter og søskendes vegne lovbød deres bonde ejendom i vester Brønderslev, som kaldes Krogen samt et gadehus sst til deres næste frænder, som blev stævnet på landstinget 22/9 og som er: sl Jens Andersen Hals i Ålborg sl Anders Andersen i vester Brønderslev og Johanne Andersdatter i Sæby deres børn

**3 Laurs Nielsen i Brønderslev. navng vidner, at for 14 år siden lå den ejendom sønden for Peder Andersens bolig ved Kæret i vester Brønderslev, og som omtvistes, under hov og horn til vester Brønderslev bys fælled Johanne Andersdatter i Sæby Anne Andersdatter i Stade Mette Andersdatter i vester Halne Berete Andersdatter i øster Brønderslev Else Laursdatter i øster Brønderslev Anne Johanne og Bodil Andersdatter sst stævnes samt Peder Andersen ved Kæret og hans søn Anders Pedersen

**4 Niels Ludvigsen i vester Halne med 5 ugers opsættelse stævner vester Brønderslev bymænd som ting 22/9. tingsvidne 29/7 1634 af Kær herredsting fremlægges, hvor Laurs Pedersen i øster Halne Søren Rasmussen i Stade Anders Kjærulf i vester Brønderslev Søren Andersen sst vidnede, at havde overværet Niels Ludvigsens forlig med vester Brønderslev bymænd, som havde neddrevet Peder Andersens dige, at han skulle afstå sin tiltale, mod at Peder Andersen skulle beholde sit indkast indtil det med alle andre indkast i fælleden skulle nedlægges. tingsvidne 24/9 1635 fremlægges angående samme forlig. synsvidne 15/9 samt tingsvidne 21/7 fremlægges. skiftebrev 4/9 1630 fremlægges på den gård i vester Brønderslev, Peder Sørensen påboede og det boel ved Kæret, Peder Andersen påboer og et gadehus, Niels Andersen påboede og et andet øde gadehus sst, hvori sl Anders Andersens børn og arvinger i Brønderslev og Johanne Andersdatter i Sæby er tilfaldet med mere i det boel Peder Andersen påboer 2 tdr byg 1 1/2 pd smør. tingsvidne 11/8 fremlægges. dom: da de indstævnede bymænd ikke har gjort noget mod deres kontrakt, kan de ikke lide klage

** 5Peder Galskøt i Kornum et vidne. Søren Rasmussen i Stade lod læse et skiftebrev dateret Ålborg 4/9 1630 efter sl Jens Andersen Hals. overværende var Hans Sørensen borgmester Groer Christensen Niels Hansen rådmænd i Ålborg og Knud Andersen KM foged over Buskerud fogderi i Norge på Jens Andersen Halses børns vegne og Niels Jensen i Hals på hans hustru Anne Andersdatters vegne Laurs Pedersen i øster Halne på M. Anders Jensens vegne, sognepræst i Slagelse på den ene side og hr Erik Nielsen sognepræst i Brønderslev på hans fæstekvindes vegne Niels Ludvigsen på hans hustrus vegne Anders Laursen i Bjørnkær på hans hustrus vegne Søren Rasmussen i Stade på hans hustrus vegne Søren Andersen i vester Brønderslev på hans hustrus vegne Niels Ludvigsen på Johanne Andersdatters vegne og Hans Nielsen i Sæby på Johanne Andersdatters vegne indvånerske sst på den anden side til skifte og jævning med hverandre angående en gård i vester Brønderslev, som Peder Sørensen iboer og som skylder 16 tdr byg og et boel ved Kæret, som Peder Andersen påboer og som skylder 2 tdr byg og 1 1/2 pd smør samt et gadehus, som Niels Laursen påboer, som skylder 1 td byg, samt et øde gadehus, som skylder 2 mk. opregn
. 1)

1) Jerslev herreds tingbok 8/11 1632, fol 299.
2) Jerslev herreds tingbok 22/11 1632, fol 311.
3) Jerslev herreds tingbok 27/10 1636, fol 259.
4) Jerslev herreds tingbok 27/10 1636, fol 262.
5) Jerslev herreds tingbok
13/8 1640, fol 177.
Carl Klitgaard, Kjærulffske studier, 37.