slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Jens Andersen Hals (ca. 1570 - 1627)

Jens Andersen Hals ble født omkring 1570 på Kornumgaard, Hals, Jylland. Han døde 1627 i Marstrand, Sverige. Han var sønn av Anders Jensen Kjærulf (Anders Skriver) og en ukjent mor. Jens var først gift med en ukjent kvinne. De hadde sønnen:

1. Anders Jensen Hals, g.m. Mette Jensdatter Svaning.

Jens giftet seg andre gang med Johanne Pedersdatter (ca. 1581 - ). De hadde barna (rekkefølgen usikker):

1. Maren Jensdatter Hals, f. 1610, d. 1 Okt. 1672, g.m. 12 sep. 1630, Knut Andersen.
2. Anne Jensdatter Hals, g.m. 1630, Sogneprest til Brønderslev, hr. Erik Nielsen Børglum.
3. Knut Jensen Hals, f. ca. 1614, d. 1652.
4. Jens Jensen Hals, f. ca. 1616.
5. Hans Jensen Hals, f. ca. 1617, d. 1629, begr. 27 Aug. 1617 i Aalborg, 12 år gammel.
6. Gjertrud Jensdatter Hals,

Jens Andersen Hals, født i tiden omkring 1570 i Hals, antok sitt fødesteds navn. Han fikk borgerskap som kjøpmann i Aalborg den 22 Okt. 1596, ble rådmann den 2 Aug. 1616 og var fra 1623 også meddirektør i Det spanske Saltkompani. Da de østerrikske tropper besatte Aalborg høsten 1627, flyktet han med sin familie samtidig med borgermesteren Lauritz Hansen til Norge, men måtte på grunn av sykdom stanse opp i Marstrand i Sverige, hvor han kort etter døde. Lauritz Hansen fortsatte til Christiania, hvor han fikk midlertidig arbeid som myntinspektør og tiendebetjent (kgl. konfirm. 31/8 1628), inntil han i 1629 kunne vende tilbake til Aalborg og gjeninntrede i sitt embete.

Jens Hals' enke Johanne Pedersdtr., født omkr. 1581, vendte etter sin manns død i 1627 tilbake til Aalborg og ble her begr. 1/1 1630, 49 år gammel. Hals etterlot syv barn, av hvilke sønnen Hans døde i 1629, begr. 27/8 i Aalborg, 12 år gl. De øvrige 6 barn levde alle ved det etter ham og hustruen Johanne åpnede skifte 2/9 1630 og ennå ved skiftesamlingen 16/6 1631, men før boets endelige slutning 21/3 1636 var «den yngste pige» Gjertrud avgått ved døden i ugift stand. I 1636 var det således fem barn tilbake, av hvilke det eldste var sønnen Anders, som blev student 18/5 1616 og således neppe kan være født senere enn 1596, ja Klitgaard oppgir ham i sin artikkel i det danske tidsskrift som født i 1591. Når dette er tilfelle, blir det en fysisk umulighet at han kan være sønn av Johanne Pedersdatter, som etter den i kirkeboken ved hennes begravelse oppførte alder var født omkring 1581. Av skiftet etter faren fremgår det forøvrig rent tekstkritisk at Anders har vært hans barn av et tidligere ekteskap.

Ved skiftet 1630 efter Jens Hals og hans enke viste det seg at boet var særdeles velsituert. «Hovedeiendommen» i Aalborg, som han hadde bebodd, ble verdsatt til 2500 sletdaler, arvegods i Brønderslev av skyld 61/2 tønne (verdt 285 rdl.) og flere mindre eiendommer tils. 4140 sletdlr.; sølvkanner m.v. til 322 lod for 250 rdl.; løsøre 534 rdl.; utestående fordringer 2285 rdl. Hvor stor den samlede gjeld var fremgår ikke tydelig av skifteakten, men det synes i hvertfall å være tilfallt arvingene en betraktelig arv. 1)

1) Carl Klitgaard, Kjærulffske studier (1914 P. Hansens bogtrykkeri Aalborg).
S. H. Finne-Grønn: NST III/1932, side 199 - 209.
S. H. Finne-Grønn: Elverum b.b. 2, side 367