slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Maren Jensdatter Hals (1610 - 1672)

Maren Jensdatter Hals ble født 1610 i Aalborg, Danmark. Hun døde den 1 Okt. 1672 i Christiania. Hun var datter av Jens Andersen Hals og Johanne Pedersdatter. Maren giftet seg den 12 Sep. 1630 i Aalborg med Knut Andersen. De hadde barna:

1. Hr. Jens Knutsen Hals, f. 1631 på Modum, tok sin mors tilnavn, ble 1652 student fra Herlufsholm, præceptor i Hitterdal, kapellan samme sted 1665, kapellan i Eidanger 1670 og sogneprest samme sted fra 23/7 1670 til sin død ved juletider 1674. Den 7/8 1674 fikk han kgl.bevill. til å gifte seg med Elisabeth Coldevin, datter av borgermester i Tønsberg, Jørgen Cortsen Coldevin og Johanne Isachsdatter Falck, men dette ekteskap ble vel neppe fuldbyrdet; i hvertfall hadde hr. Jens ingen barn.

2. Johanne Knutsdatter Hammer, døde ugift.

3. Sophie Knutsdatter Hammer, oppkalt etter Christopher Urnes frue Sophie Lindenow, døde ugift.

4. Hr. Christopher Knutsen Hammer , f. 1639 på Stor-Hamar, oppkalt etter Christopher Urne, ble student fra Herlufsholm 1657 og var fra 15/8 1670 til sin død 28/11 1688 sogneprest til Elverum, i hvilken kirke hans portrett
finnes (Elverum II s. 106).

5. Oluf Knutsen Hammer , f. 1639, stiftsskriver i Trondhjem.

6. Hr. Anders Knutsen Hammer, f. 1640, student fra Sorø 1659, immatr. 1660, sogneprest til Gausdal 1669 til sin død 1677; portrett i kirken.

7. Lars Knutsen Hammer, f. ca. 1642, student 1661 fra Fredriksborg, døde ung.

8. Frederik Knutsen Hammer, f. 1644, fogde på Hedemarken.

9. Frantz Knutsen Hammer, døde som ung.

10. Hr. Hannibal Knutsen Hammer, f. 1646, oppkalt etter Hannibal Sehested, blev student 1666 fra Odense; sogneprest til Nes på Hedemarken.

11. Elisabeth Knutsdatter Hammer, f. 1651 og begrav. 22/2 1709 i Hof i Jarlsberg, gift med sogneprest samme sted hr. Bent Christophersen Blekinge.

12. Abigael Knutsdatter Hammer, f. omkr. 1654, ble gift med sogneprest til Ringsaker hr. Alf Pedersen.

Marens ektemann Knut Andersen, hadde kort tid før ekteskapet blitt fogde i Buskerud. Han var fra Aalborg egnen og tjente først som «dreng» hos kongens skriver Axel Arenfeldt til Lysholt, som i pasbrev av 1/5 1621 skriver at "Knut hadde skikket sig tro, flittig og vel, saa han med vilje og venskap blev forløvet". Han kom da som skriver og fogde til Svenstrup gård på Sjælland hos Christopher Urne og fikk også her det beste ''skudsmaal, da han i 1628 og 1629 æsket tingsvidne om sit forhold". Da Urne i 1629 ble statholder i Norge, gjorde han 1/5 1630 Knut Andersen til fogde i Buskerud, som da besto av Modum, Sigdal, Norderhov og Hole; hertil fikk han i forpaktning 3 av Kronens flomsager. I 1636 blev Knut fogde i Hedemarken og Solør, i 1638 i Hedemarken og Østerdalen og i 1645 endelig, i Hedemarkens fogderi, i hvilket embete han sto til 1/5 1652. I sin fogdetid på Hedemarken hadde han Stor-Hamar gods i forpaktning av Hannibal Sehested og Kronen til 1653, da han flyttet fra Stor-Hamar til Nøtle i Stange, hvor han døde i 1655, før 5/9.

Knut Andersen brukte sel aldrig noe tilnavn, derimot antok hans barn, unntatt den eldste sønnen, navnet Hammer etter Stor-Hamar. Når det i enkelte genealogier er antatt at Knut Andersen kan ha vært en bror av den samtidige handelsherre i København Lars Andersen Hammer (hvis etterslekt er den Gran-Gudbrandsdalske slekt Hammer), da
foreligger det ingen indisier for dette, og det er i seg selv litet sannsynlig.
1)

1) S. H. Finne-Grønn: NST III/1932, side 199 - 209.