slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Gravisk Anetavle Sønnen Anders Andersen Kjærulf
Til Gravisk Anetavle Sønnen Jens Andersen Kjærulf

Anders Andersen Kjærulf ( - føre 1458)

Anders Andersen Kjærulf ble født på Vadum i Kjær herred, Jylland, Danmark. Han døde trolig føre 1458 på fogdegården i Vadum sogn. Han var sønn av Anders Andersen Ulff.

Anders Andersen Kjærulf, bodde i 1448 i fogdegården i Vadum Sogn og var fogde i Kær herred. Han nevnes også 1450 og 1454, men var visst død eller avgått som herredsfogde føre 1458, da Thord Nielsen både dette år og 1460 nevnes som herredsfogde i Kær herred. Om det er av denne omstendighet, at ingen av Anders Kjærulfs sønner direkte etterfulgte ham som fogde, kan sluttes, at han er død, før sønnene var myndige, skal være usagt, men det må dog bemerkes, at fogdembedet i nevnte herred fra middelalderen av og inntil slutten av det 17. århundre synes at ha vært knyttet til familien Kjærulf med untagelse av den tiden, da nevnte Thord Nielsen hadde det. Navnet på Anders Kjærulfs hustru er ikke kjent, men de synes å ha hatt minst 3 sønner, og er det riktig, som Dyrskjøt forteller, at Skipper Klements mor var en Kjærulf, kan hun også settes inn her. Vi får da følgende barn:

1. ? N. N. Andersdatter Kjærulf, gift med Anders N. N. i Vedsted i Aaby Sogn, med ham hadde hun foruten flere barn, sønnen Klement Andersen, f. 1484 ? henrettet 1536, kjent fra historien under navnet Skipper Klement. Om ham sier Dyrskjøt, at han forrådte både seg selv og Kjærulfene med sine dårlige krigsanslag. Av andre kjente personer, som tilhører denne familie, må også nevnes Presten i Nakskov Laurids Mortensen Vedsted (Thuraættens Stamfader) og hans stridbare bror Peder Mortensen Vedsted, borgermester i Nakskov omkring 1660.

 


Kjærulfs våpenskjold

 


2. Peder Andersen Kjærulf, nevnes i følge Dyrskjøt 1454, men for øvrig vites det ikke noe om ham; Dyrskjøt sier at han hadde 2 sønner: 1. Anders Pedersen Kjærulf. 2. Bertel Pedersen Kjærulf, (bleff gifft Synder vde). av denne gren kan også tenkes å være Anders Kjærulf i Raageleje, som den 1. April 1586 fikk sin restanse til kronen (1/2 Td. Torsk) eftergitt på grunn av ringe fiskeri.

3. Jens Andersen Kjærulf

4. Anders Andersen Kjærulf 1)

1) Carl Klitgaard, Kjærulffske studier (1914 P. Hansens bogtrykkeri Aalborg).