slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Anders Jensen Kjærulf ( - føre 1554)

Anders Jensen Kjærulf ble født på gården Kornum, Hals, V. Brønderslev, Jylland. Han døse føre 1554 på Kornum gård. Han var sønn av Jens Andersen Kjærulf og N.N. Hansdatter Bonde. Anders var gift, men konas navn er ukjent.

Anders Jensen Kjærulf, sønn av ovennevnte Jens Andersen Kjærulf, eide ved midten av det 16. årh. i hvert fall en del av Kornumgaard og bodde der . Han nevnes (av Dyrskjøt) 1534, bodde en tid i Børglum Bispestols gård, Kjølskegaard, Hallund Sogn og var i årene omkring 1540 fogde i Jerslev Herred. Da han ikke nevnes som selveier i "Præsteindberetningen af 1568", var han formodentlig død føre denne tid; hans ettermann som fogde, Peder Jensen i Kjølskegaard, nevnes 1554. Hans hustrus Navn vites ikke og antall barn vites heller ikke, men han synes i hvert fall å ha hatt 1 sønn, Jens Andersen Kjærulf, og 3 døtre:

1. . . . Andersdatter Kjærulf, gift med Anders Thomsen i Kongens gård i V. Brønderslev; han anføres 1568 (Præsteindberetningen) som eier av en jordegen gård, som han vel har fått med sin hustru.

2. . . . . Andersdatter Kjærulf kaltes 1568 (Præsteindb.) Jens Kjærulfs søster og hadde da en bondegård som var hennes egen. Hun ble antagelig gift med Peder Mørk i Musted (Jerslev S.), som føre 1680 solgte en søsterlodd i Kornumgaard til Admiral Peder Munk. Peder Mørk var sønn av herredsfogde Hans Mørk i Saltumgaard (Hvetbo H.) og halvbror til den senere herredsfogden Vogn Hansen Mørk i Saltum.


Kærulfs våpenskjold

3. Anne Andersdatter Kjærulf var gift med Anders Skriver i Hals fogdegård.

4. Jens Andersen Kjærulf 1)

1) Carl Klitgaard, Kjærulffske studier (1914 P. Hansens bogtrykkeri Aalborg).