slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Knud Jensen Juel (ca. 1610 - før 1667)

Knud Jensen Juel ble født omkring 1610 på Halsgaard på Hals, Jylland, Danmark. Han døde før 1667 på Hals. Han var sønn av Jens Andersen Juel og Anne Andersdatter Hals.

Knud var delfogde i Hals Birk, opptrådte den 18. Juni 1632 på Aalborg Ting på sin bror Anders Jensens vegne som kreditor i rådmann Jens Hals' sitt bo, levde 1661, da han nevnes i hovedskattemandtallet som enkemann, ingen hjemmeværende barn, var død før broren i Ystad, og hans arvinger angavs å bo i Hals.


Knud Jensen Juel i Hals fogedgård. I et annet av hans segl
står ulven på bakbeina med forbeina støttet mot et tre.

Knud nevnes i Horns Herreds Tingbog den 6 Des. 1652 i en sak der hans bror Niels Jensen Hals hadde lånt penger til sin slektning Søren Nielsen Kjærulf. Niels Jensen Hals oppholdt seg i Trondheim 1643 -1644 og var i Norge i 1652.

Knud nevnes også flere ganger i Jerslev herreds tingbøker på vegne av sin bror Anders Jensen Hals i Ystad vedr. gården Krogen i vester Brønderslev.

Se forøvrig om ham i Jydske Saml. I,8 s.258 og dansk Hist. Tidsskrift 8 III, s. 171 flg.


Mer info kommer...........
1)

1) H. Finne-Grönn, "De aeldste led af slegten Hals" (i Norsk slekthist. tidskr. 3, 1932,).
Horns Herreds Tingbog den 6 Des. 1652.
Ystad Skiftepr. 26 Juli 1667.
Se forøvr. om ham i Jydske Saml.I,8 s.258 og dansk Hist.Tidsskrift 8 III,s.171 flg.
Slægten Kærulvs Våbenføring.