slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Grimsrud før 1801: Matrikkelnr. 51. Under utvikling.

Eiere: 1/2 skippund salt.

1. 1400, Asker kirke. Også denne gård omtales så tidlig som ved år 1400 i den Røde bok. Da eide Asker kirke jordegods der. Det heter: "Aska kirkia åtte swa mykit j eignum til prestekiunir: I Grims rudi halft 3die ørtug bool."


2. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Kongl. Maytz. 1/2 pd. salt med bøxsell.

3. - 1664, Jeremias Boysen eier 1 skippund salt med bygsel.

4. 1664 - , Myntmester Friedrich Grüner f. 1628, d. 1674, g.m. Margrethe Friderichsdatter Boysen, eier 1 skippund salt med bygsel.

På tinget i Røyken den 15 Mars 1666 tinglyser myntmester Friederich Grüner en obligasjon utstedt av Jeremias Boysen på 956 riksdaler for lånte barnepenger. Jeremias pantsetter da bl. a. 1 skippund salt med bygsel i gården Grimsrud i Røyken. Datert Christiania den 29 Juni 1664.

5. - 1685, velbaarne frue Jnger Rytter til Kaabervigen eier 1/2 skippund salt.

6. 1685 - 1729, Ingebret Madsen, Ved Tingmøte i Røyken den 25 Juni 1685, Halvor Jellum på sin bror Ingebret Madsens vegne et skjøtebrev utstedt av "velbaarne frue Jnger Rytter til Kaabervigen" til Ingebret Madsen på gården Grimsrud "som schylder í (1/2) schipund salt aff Kooberuigen dend 6 Maj 1685.". Se bruker nr. 7 på bruk nr. 1.


Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1557 - 1558, Svend var oppsitter ved ved lensregnskapene 1557/1558.

2. 1560 - 1561, Søren var oppsitter ved ved lensregnskapene 1560/1561.

3. 1593 - 1614, Helge (Helle) Grimsrud,

Helge nevnes ved Bygningsskatten 1593 - 1604 og ved Landskatten 1612 - 1614.


4.
1612 - 1615,
Asbjørn Amundsen, d. ca. 1669. Han var sønn av Amund Iversen Gjerdal og Elin Asbjørnsdatter.

I Fogderegnskapet 1612/1613 betalte Asbjørn Amundsen førstebygsel på 1 fjerding salt i Grimsrud ødegård.

Asbjørn flyttet til Gjerdal ca. 1615.


5.
1615 - 1672, Jon Lauritsen Grimsrud, f. ca. 1594. d. ca. 1672.

Ved Fogderegnskapet 1614/1615 betaler Jon Lauritsen første bygsel for 1 fjerding salt i Grimsrud.

Jon nevnes ved Bygningsskatten 1617 - 1642/1643 og ved Landskatten 1618 - 1637.

Ved Fogderegnskapet 1623/1624 har Jon Grimsrud betalt holding av 1/2 skippund salt i Grimsrud. Det samme gjør han ved fogderegnskapet 1629/1630, 1632/1633, 1638/1639 og 1641/1642.

Ved Jordeboka 1624 og 1626 eier Jon 15 lispund korn i gården Skog i Vestby, Akershus.


Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Jon 7 kyr/kviger og 5 får.

I Koppskatten 1645 nevnes Jon Grimsrud, hans kvinne, hans datter og en sønn.

Jon var lagrettemann 1655 - 1664.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Jon Grimsrud 3 hester, 7 kyr, 4 kviger, 6 sauer og 2 svin.

Joen var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 1 ungfe og 5 sauer. Han har skog til bl. a. sagtømmer og bjelker.

I Manntallet
1664 nevnes Grimsrud som "Halffue Gaarder" og har oppsitterene Jon 70 år og Lars 26 år. Tjenestedrengene Jacob Olsen 19 år og Niels Olsen 15 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Grimsrud som "Halfve Gaarder" og har oppsitterene Jon 72 år og Lars 28 år. Husmannen Haagen Andersen bor også på gården.

Jon er oppsitter ved Leilendingskatten
1668 - 1671.


6.
1673 - 1685, Samme bruker som bruker nr. 2 på bruk nr. 2.


7.
1685 - 1729, Ingebret Madsen Grimsrud, f. ca. 1644, gravl. 6 Feb. 1729, g.m. Mari Larsdatter Bråset.

Ingebret eide halve Grimsrud f.o.m. 1685. Se eier nr. 6.

Han brukte også trolig hele gården f.o.m. ca. 1699.

Ingebret var oppsitter ved Tiendemanntallet 1686 og ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ingebret på Grimsrud sammen med sin kone og en sønn. De har en tjenestepike.

Ingebret var oppsitter ved matrikkelen 1723.


8. 1731 - 1733, Ole Ingebretsen, f. ca. 1681, gravl. 10 Juli 1740, g.m. 15 Juli 1725, Mari Olsdatter Guttersrud.


9. 1733 - 1748,
Mads Ingebretsen, f. ca. 1676, gravl. 12 Mai 1748, Grimsrud, g.m. Kirsti Evensdatter.


10.
- ,
Even Madsen, dpt. 4 Mai 1721, Hurum, gravl. 20 Apr. 1806, g.m. 15 Juni 1749, Malene Olsdatter Rud.

Ved hovedmanntallet 1765 er Even Madsen og hans hustru Malene Olsdatter oppsittere på gården Grimsrud. Det bor totalt 6 personer over 12 år på gården Grimsrud.

Ved folketellingen 1801 bodde Even og Malene på gården Grimsrud hos sønnen Mads. De hadde levebrød av gården.


11. - 1813, Mads Evensen, dpt. 14 Sep. 1755, gravl. 17 Okt. 1813, g.m. 18 Mars 1802, Sille Paulsdatter Justad.

Ved folketellingen 1801 bodde Mads på gården Grimsrud. Han var da ugift, bonde og gårdbeboer.


12. 1813 - 1823, enken Sille Paulsdatter, f. 30 Aug. 1776, d. 15 Nov. 1832, g.m. 18 Mars 1802, Mads Evensen Grimsrud.

Sille flyttet til datteren Maren på gården Jaren i Hurum den Okt. 1823(Nr. 57).


13. 1823 - 1875, Even Madsen, dpt. 9 Jan. 1803, d. 18 Feb. 1875, g.m.1. 10 Okt. 1823, Elen Malene Olsdatter Hyggen, g.m.2. 20 Des. 1854, enken Dorthe Helene Hansdatter Hyggen.


Bruk 2:


1.
1645 - , Mogens Jonsen,
Ved Fogderegnskapet 1645/1646 får Mogens Jonsen førstebygsel på 1 1/2 fjerding salt i Grimsrud. Mogens var muligens sønn av bruker nr. 5 på bruk 1.


2.
1657 - 1699, Lars Olsen Grimsrud, f. ca 1638, d. ca. 1685, g.m. Maren Lauritsdatter, d. 1699.

Ved Fogderegnskapet 1656/1657 er Laurits Olsen bevilget halve gården Grimsrud.

På tinget i Røyken den 19 Jan. 1658 stevnes Laurits for landskyld for Grimsrud for 4 år og Villingstad for årene 1654 - 1656. Lars var derfor trolig sønn av Ole Christensen på Villingstad.

I Manntallet
1664 nevnes Grimsrud som "Halffue Gaarder" og har oppsitterene Joen 70 år og Lars 26 år. Tjenestedrengene Jacob Olsen 19 år og Niels Olsen 15 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Grimsrud som "Halfve Gaarder" og har oppsitterene Jon 72 år og Lars 28 år. Husmannen Haagen Andersen bor også på gården.

Lars var lagrettemann 1669 - 1684.

På tinget i Røyken den 22 Mai 1685 nevnes Laurits Olsen Grimsrud som salig. Her nevnes også hans enke Maren Lauritsdatter og det nevnes også at han har barn.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1692
nevnes enken Grimsrud og hennes sønn Ole.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1699
nevnes at Laurits Grimsrud er død og at hans enke også er død.

Laurits var oppsitter ved Leilendingskatten 1672 - 1682. Hans enke Maren Lauritsdatter var oppsitter ved Tiendemanntallet 1686
og ved skattemanntallet 1694 - 1696.

Laurits brukte hele Grimsrud f.o.m. 1673 - 1685.


Barn (iallefall):

1. Ole Larsen, n. 2 Des. 1692.
Husmannsplasser:


Grimsrudplassen:


Kjente brukere:


1. - 1809,
Amund Gundersen, dpt. 23 Mars 1761, gravl. 11 Okt. 1809, g.m. 15 Okt. 1782, Live Amundsdatter Flater. Bosatt på Grimsrud.

Ved folketellingen 1801 bodde Amund på gården Grimsrud sammen med sin hustru, datteren Berthe og konas mor. Han var da husmann med jord.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Simen nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1622 - 1623.
2.
Knud nevnes som tjenestedreng ved Landskatten
1625 - 1626.
3.
Asle nevnes under tjenestedrenger ved Landskatten
1628/1629.
4.
Jens nevnes under tjenestedrenger med full lønn ved Landskatten
1631 - 1632.
5.
Hans nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten
1633.
6.
Even Grimsrud, n. 20 Des. 1655
(Tingbok).
7. Anne Grimsrud, n. 19 Jan. 1658, hun bor da på Askestad. (Tingbok).
8. Jacob Olsen var dreng i 1664 (Manntallet).
9. Niels Olsen var dreng i 1664
(Manntallet).
10. Haagen Andersen var husmann i 1666.
(Manntallet).
11. Anders Jonsen, g.m. Ingeborg Evensdatter n. 10 Apr. 1685.
(Tingbok).

Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 554 - 555.