slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Hotvedt før 1700:

Eiere:

1.
1560 - , Botille Sigurdsdatter, eier "vij ørissz bord". DN, datert 8 juni 1560

2.
- 1628, Lensmann Peder Villingstad, Peder råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Han eier 1 skippund salt ved Landskatten 1612 - 1628. Han eier 1 skippund salt ved Jordeboka 1615, 1624 og 1626.

3. 1632, Guldbrand [Pedersen ?] Hotvedt eier 15 lispund salt ved Landskatten 1632. Se også bruker nr. 3.

4. 1636 - 1642, Harald Guldbrandsen Ski, Ved Båtmannsskatten 1636/1637 - 1641/1642 eide han 1 skippund salt i Hotvedt. Se også bruker nr. 3.

5.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Christen bøcher paa Bragerøen 1 pd. salt med bygsel. Røgen presteboel 3 lb. salt. Christen bøcher paa Bragerøen raader bøxsellen.

6. ca. 1645 - ca. 1669, Christen Ibsen og senere hans arvinger eier 1 skippund salt med bygsel som pantegods.

7.
ca. 1670 - 1673, Lensmann Ole Pedersen på Nordre Huseby i Lier, f. ca. 1625, d. ca. 1671, eier 1 skippund salt med bygsel. Han var gift med Karen Guldbrandsdatter som muligens var datter av eier nr. 3 og bror av eier nr. 4 . Se også bruker nr. 3.

Ved skattemanntallet 1665 bor Ole på gården Nordre Huseby og er 40 år gammel.

8.
Christen bøchers arvinger eier 1 skippund salt med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1675 - 1677.

9.
1696 - 1703, Rådmann Jens Nielsen, på tinget i Røyken den 22 Feb. 1696 tinglyste Jens Nielsen transport av 1 skippund salt med bygsel i Hotvedt. Se også neste eier.

10. 1703 - , Christen Olsen Hotvedt d.e., på tinget i Røyken den 28 Juni 1703 tinglyser Christen et skjøte på 1 skippund salt med bygsel fra Rådmann Jens Nielsen, datert 26 Mars 1703. Se også bruker nr. 7.

Mer info kommer ...........

Kjente brukere:

Bruk 1:

1. 1593 - 1594, Stener Hotvedt,

Stener nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594.

Han hadde muligens sønnen Reier Stenersen Flater.

2. 1604 - , Harald Hotvedt,

Harald nevnes som leilending i Bygningsskatten 1604.


3.
1612 - 1643, Guldbrand Pedersen Hotvedt, g.m. N.N. Haraldsdatter.

Guldbrand var oppsitter på Hotvedt ved Jordeboka 1616 - 1617.

Han nevnes ved Landskatten 1612 - 1637. og ved Bygningsskatten 1642/1643. Her er dog et stort etterslep.

Guldbrand var trolig sønn av lensmann Peder Villingstad ettersom han eier i både Hotvedt, Ski og Høntorp i Trøgstad etter ham. Det er også trolig at han er svigersønn av forrige bruker ettersom Harald Guldbrandsen Ski (se under barn nr. 2) eier i både Hotvedt og Ski etter Guldbrand !! Harald var et uvanlig navn i Røyken på 1600-tallet !!

Barn (trolig):

1. Peder Guldbrandsen nevnes som salig på tinget i Røyken den 9 Okt. 1683. (Peder Guldbrandsen Hottwed - 1 1/2 ort sigis at verre død)
2. Harald Guldbrandsen Ski, trolig g.m. Johanne Rolfsdatter Syltingli/Ølstad.
3. Karen Guldbrandsdatter, g.m.1. Even, g.m.2. ca. 1654, Ole Pedersen Huseby i Lier.

4. 1645 - 1651, Gunder Hotvedt,


5.
1645 - ca. 1665, Amund Hotvedt, f. ca. 1613, d. ca. 1665, g.m. Magnild Hotvedt.

I Koppskatten 1645 nevnes Amund Hotvedt og hans kone.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Amund Hotvedt, 2 hester, 5 kyr, 1 kvige og 5 sauer.

Amund og Helmerick var oppsitter ved Jordeboka 1661. De føder 1 hester, 4 kyr, 0 ungfe og 4 sauer.

I Manntallet 1664 nevnes Hotvedt som "Ødde Gaarder" og har oppsitterene Amund 53 år og Helmerick 36 år.

I Manntallet 1666 nevnes Hotvedt som "Ødegaard" og har oppsitterene Helmrick 38 år og enken.

På tinget i Røyken den 18 Sep. 1667 nevnes Magnild som enken på Hotvedt.

På tinget i Røyken den 31 Mai 1670 nevnes Amund Hotvedts enke.

6. 1671 - 1695, Oluf Pedersen, f. ca. 1644, d. ca. 1692, g.m. Mari Jensdatter Rud, f. ca. 1637, gravl. 15 Jan. 1730.

I Manntallet 1664 bor Ole på Huseby og er 20 år gammel.

I Manntallet 1666 bor Ole på Huseby og er 22 år gammel.

Oluf Pedersen nevnes på Hotvedt fra 1671.

På tinget i Røyken den 6 Mars 1675 får vi vite at Oluf tidligere bodde på Huseby (venstre side). Vi får også vite at Helmerich Hotvedt og Oluf Pedersen Hotvedt vedgår å være skyldig landskyld til presten fra 1671 for 3 lispund salt 6 Mars 1675 (høyre side).

Ved Rosstjenesteskatten 1675 - 1677 nevnes han som Oluf Huseby. Det ser da ut som han bruker hele gården.

På tinget i Røyken 3 Des. 1688 har Ole skatterestanser.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1693 stevner Tore Rud på sin søster Mari Hotvedt vegne, Gunder Olsen tilholdende hos sin frende Jens Nielsen Bryn, fordi han hadde avviket fra sin tjeneste hos Mari samt fordervet en hest. Gunder ble dømt til å betale for hesten. (Gunder var sønn av Ole Gundersen Vang).

Barn (trolig):

1. Berthe Olsdatter, g.m. bruker nr. 8.
2. Ingeborg Olsdatter Hotvedt, f. ca. 1675, gravl. 16 Okt. 1763, g.m. 2 Jan. 1718, Peder Olsen Skytt. Christen Olsen Hotvedt er nevnt som hennes svåger på tinget i Røyken den
8 Juli 1710.


7.
1695 - 1707, Christen Olsen Hotvedt d.e., f. ca. 1663, gravl. 20 Mars 1707,

På tinget i Røyken den 12 Apr. 1695 tinglyste Christen Olsen sin bygselseddel på 1 skippund salt i Hotvedt fra Amund Gilhus. Christen betalte 3 riksdaler. Datert Gilhus 4 Feb. 1695.

Christen var lagrettemann i 1699.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1703 tinglyser Christen et skjøte på 1 skippund salt med bygsel fra Rådmann Jens Nielsen, datert 26 Mars 1703.

Christen var en eldre bror av neste bruker med samme navn.

8. 1707 - 1755, Christen Olsen Hotvedt d.y., f. ca. 1668, gravl. 4 Des. 1755, g.m. 1 Mars 1705, Berthe Olsdatter.

Fra panteboken får vi vite at brødrene Anders og Claus Olsen fra Follo selger sine arveparter i Hotvedt til sin broder Christen Olsen Hotvedt. Disse arveparter hadde de arvet etter broren Christen Olsen Hotvedt den eldre. Datert Hotvedt 22 Apr. 1707.

Christen var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Christen Olsen som oppsitter på gården Hotvedt. Han var 58 år gammel. Soldat på 1/4 legd var Grenader Hans Christensen 23 år gammel. Han hadde vært i tjeneste i 3 år. Av ungt mannskap 16 - 40 år nevnes Ole Christensen 16 år og for ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Jens Christensen 14 år.

Barn:

1. Ole Christensen, neste bruker.

2. Jens Christensen, dpt. 9 Juni 1709, bosatt i Drøbak ved skifte etter broren Ole.


9. 1755 - 1766, 1.
Ole Christensen, dpt. 2 Juli 1707, gravl. 9 Sep. 1766, g.m.1. 3 Apr. 1737, Ingeborg Gundersdatter Auvi, g.m.2. 1 Nov. 1754, Karen Ingebretsdatter Flater.


10. 1767 - , Peder Hansen, g.m. 30 Juni 1767, enken Kari Ingebretsdatter Hotvedt.

Peder bodde tidligere på gården Bjørnstad.


11. ca. 1773 - 1794, Hans Madsen Fritz, dpt. 20 Mars 1748, gravl. 7 Apr. 1794, g.m. 6 Apr. 1775, Gulbjør Pedersdatter Bø.

12. 1794 - 1798, enken Gulbjør Pedersdatter Bø.

13. 1798 - , Mads Hansen Fritz, dpt. 6 Sep. 1778, d. 30 Juni 1864, g.m. 6 Mars 1800, Anne Johansdatter Selboe.

Ved folketellingen 1801 bor Mads på gården Hotvedt sammen med sin kone. Hans søstre Karine og Annne Maria bor også hos dem.


Bruk 2:

1. 1661 - 1676, Helmerick Hotvedt, f. ca. 1628,

Amund og Helmerick var oppsitter ved Jordeboka 1661. De føder 1 hester, 4 kyr, 0 ungfe og 4 sauer.

På tinget i Røyken den 11 Jan. 1664 var Helmerick og Amund Hotvedt vitner i en sak.

I Manntallet 1664 nevnes Hotvedt som "Ødde gaarder" og har oppsitterene Amund 53 år og Helmerick 36 år.

I Manntallet 1666 nevnes Hotvedt som "Ødegaard" og har oppsitterene Helmerick 38 år og enken.

På tinget i Røyken den 18 Sep. 1667 er Helmerick skyldig penger til Jens Jensen Husevig, hans broder svarte at han ville betale pengene.

Helmerick var lagrettemann 1670 - 1672.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1. Nils nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1618 - 1623.
2.
Engebret Hotvedt nevnes på tinget i Røyken den 16 Des. 1666.
3. Rasmus Hotvedt nevnes 1683 og 1684.

Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 587 - 589.
Norsk Lokalhistorisk Institutt, Skattematrikkelen 1647 - Bind V, Buskerud.