slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle Sønnen Endre

Torstein Olson (1530 - 1605)

Torstein Olson ble født omkring 1530. Han døde på Børøy på Bømlo omkring 1605. Han giftet seg med N.N. Lauritsdatter. De fikk barna:

1. Endre Torsteinson. f. Børøy på Bømlo. d. før 1606, Børøy på Bømlo
2. Kristoffer Torsteinson. f. Børøy på Bømlo.
3. Malene Torsteinsdatter. f. Børøy på Bømlo, kalles "høstrue" ved skifte etter faren.
4. Inger Torsteinsdatter. f. Børøy på Bømlo.
5. Brita Torsteinsdatter. f. Børøy på Bømlo.
6. Alis (Adelus) Torsteinsdatter. f. Børøy på Bømlo. Hun ble første gang gift med Mads Jonson til Sveen, Sveio, av den adelige "Slede" eller "Dall" ætta. Andre gang ble hun gift med Rasmus Pedersen, sogneprest til Torvastad.

Det er grunn til å tro at Torstein Olson ætter fra en av adelsslektene her på Vestlandet. At datteren Malene kalles "høstrue" og at Alis ble inngiftet i den lavadelige Slee-ætta, tyder på det. Torstein var lensmann i Føyen skipreie omkring 1563 - 1591.

I 1553 kjøpte Torstein en part i Børøy (se under kona), trolig 1 1/2 laup smør, fjerdeparten av gården, trolig tok han da også over gården. Torstein var da gift, og barna ble trolig født i årene framover. Samtidig kjøpte han en part i Nordtun.

I et skinnbrev fra 1573 vitner Jon Gauteson Dahl til Sveen, Bent Erlendson, Pål Guleivson at de var tilstede på Børøy den 5 des. 1573, da Torstein Olson Børøy kjøpte Grutlegården av en Tomas Halvardson, for 6 kyrlag og 1 1/2 kyrlag i skjøtningsøre. Gården Grutle sies å være odelsgods ved skiftet i 1606. Det ble skiftet 1/2 laup smør og 16 skilling penger 1/2 hud).

I Fylkesnes eide Torstein ved skiftet i 1606, 8 marker smør, 6 marker fisk. Det sies også å være odelsgods. Andre eiere var Rasmus som eide 18 mrk. smør, 18 mrk. fisk f.o.m. 1590 og utover. I 1624 eide Margrete, enka etter Jørgen Jeronimusson Agdestein, Stord, 18 mrk. smør, 18mrk. fisk. Videre i 1624 eide Jon Fylkesnes, 16 mrk. smør, 6 mrk. fisk i gården som var odelsgods. Torsteins sønnesønn Ola Endreson Børøy eide denne parten som pantegods i 1646, men den ble senere innløst av arvingene etter Jon Fylkesnes, for i 1679 fikk Ola Jonson Gilje skjøte av søskene Samuel Fylkesnes, Siri Vestbøstad og Peder Jacobson øvre Spissøy, på på egne og søskens vegne, på 10 1/2 mrk. smør. (Var Jon Fylkesnes i slekt med Torstein ?).

I Hovda i Sveio eide Torstein, 1/2 laup smør, 1/2 våg korn. I 1624 eide Nils Sæbø i Torvastad, Karmøy 18 mrk. smør og Kristoffer Sveio resten. Trolig eide de ikke dette alene, men stod for hver sine arveparter. Nils var sønn av Adelus Torsteinson og Kristoffer sønn av Torstein. I 1647 eide Ola Endreson Børøy, 1/2 pund fisk og Bård Sveio resten. Bård var gift med datterdatter til Torstein. I 1666 i forbindelse med et makeskifte, er det sagt at kona til Jon Kvalvåg, hadde odelsrett i Hovda, ytre. Jon fikk 2 spann korn i Stangeland i Fjelberg.

Parten i Nordtun hadde han solgt føre han døde.

Den 21 juli 1606 ble det holdt skifte over odelsgodset til Torstein. Foruten gården Børøy og Grutle eide boet 1/2 laup smør 1/2 hud i Nedre Nese, 1 laup smør 1 hud i Sjøvoll, 8 marker smør i Fylkesnes, 1/2 laup smør, 1/2 våg korn i Hovda i Sveio. Det ble igjen uskiftet 6 marker fisk i Fylkesnes og en liten skogsteig " -- Som Jiche kunde wdi Synderlighed Skifftis wden den einne løser den Anden wdtt". 1)

1) Simon Steinstø: Bømlo Bygdebok Bind IV, side 14, Bind II, side 159, 566.
Simon Steinstø: Sveio Gards- og ættesoge II, side 150.