slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Abraham Knudsen Skøien/Hyggen/Esperin (1761 - 1830)

Abraham Knudsen ble født 1761 på gården Skøien, Lunner, Oppland. Han døde den 17 Nov. 1830 på husmannsplassen Esperin under gården Vestre Hyggen, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Knud Christensen Skøien og Barbro Amundsdatter. Abraham giftet seg den 28 Okt. 1790 i Jevnaker kirke med sitt søskenbarn Barbro Gulbrandsdatter. De hadde iallefall barna:

1. Knut Abrahamsen, dpt. 31 Juli 1791, d. 3 Nov. 1843, g.m. 14 Sep. 1820, Ingeborg Gurine Olsdatter.
2. Mari Abrahamsdatter, dpt. 17 Mars 1793, d. 13 Mars 1815.
3. Marthe Abrahamsdatter, dpt. 15 Feb. 1795, g.m. 1 Juni 1830, Andreas Olsen Hyggen.
4. Gulbrand Abrahamsen, dpt. 29 Okt. 1797, gravl. 3 Aug. 1800.
5. Henrich Abrahamsen, dpt. 22 Feb. 1801, d. 29 Des. 1844, g.m. Kistine Olava Johannesdatter.
6. Gulbrand Abrahamsen, dpt. 7 Okt. 1804, gravl. 3 Feb. 1805.
7. Anne Abrahamsdatter, dpt. 29 Nov. 1807, gravl. 10 Jan. 1808.

De to første barna er født på gården Skøien i Lunner. De øvrige er født i Røyken.

Abraham ble døpt den 18 Okt. 1761 i Jevnaker kirke.

Ved trolovelsen den
3 Okt. 1790 i Lunner anneks står det: "Samme dag trolovet ungkarl og soldat Abraham Knudsen Scøijen med pigen Barbro Gulbransd:- derfor Caverede Lars Scøijen og Jørgen Askersrud da de trolovede var Sødskend Børn".

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyses Halvor Jørgensens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1120 riksdaler til Abraham Knudsen. Datert Hyggen 14 Apr. 1794. (Halvor Jørgensen var gift med Barbro Gulbrandsdatters søster Eli Gulbrandsdatter).

På tinget i Røyken den 1 Apr. 1799 tinglyses Abraham Knudsens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1280 riksdaler til Hans Christophersen. Datert Oddevald den 1 Apr. 1799.

Ved folketellingen 1801 bor Abraham på gården Mellom Hyggen sammen med sin hustru og barn. Han er da "Jordløs huusmand, lever af dagarbejde".

Abraham kjøpte senere til husmannsplassen Esperin under gården
Vestre Hyggen og flyttet dit.

Ved folketellingen 1801 for Jevnaker bor foreldrene på gården Hensrud hos datteren Marthe Knudsdatter og hennes familie. Foreldrene var da livørefolk. Sønnen Christen Knudsen bodde også på gården.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAH, Jevnaker prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1752-1799, s. 106-107.
SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1814-1856, s. 242-243.
SAH, Jevnaker prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1752-1799, s. 372-373.