slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Barbro Gulbrandsdatter Semmen/Skøien/Hyggen/Esperin (1762 - 1846)

Barbro Gulbrandsdatter ble født 1762 på gården Nordre Semmen, Norderhov, Buskerud. Hun døde den 4 Mai 1846 på husmannsplassen Esperin under gården Vestre Hyggen. Hun var datter av Gulbrand Christensen Hensrud og Marie Michelsdatter Semmen. Barbro giftet seg den 28 Okt. 1790 i Jevnaker kirke med sitt søskenbarn Abraham Knudsen Skøien. De hadde iallefall barna:

1. Knut Abrahamsen, dpt. 31 Juli 1791, d. 3 Nov. 1843, g.m. 14 Sep. 1820, Ingeborg Gurine Olsdatter.
2. Mari Abrahamsdatter, dpt. 17 Mars 1793, d. 13 Mars 1815.
3. Marthe Abrahamsdatter, dpt. 15 Feb. 1795, g.m. 1 Juni 1830, Andreas Olsen Hyggen.
4. Gulbrand Abrahamsen, dpt. 29 Okt. 1797, gravl. 3 Aug. 1800.
5. Henrich Abrahamsen, dpt. 22 Feb. 1801, d. 29 Des. 1844, g.m. Kistine Olava Johannesdatter.
6. Gulbrand Abrahamsen, dpt. 7 Okt. 1804, gravl. 3 Feb. 1805.
7. Anne Abrahamsdatter, dpt. 29 Nov. 1807, gravl. 10 Jan. 1808.

De to første barna er født på gården Skøien i Lunner, Oppland. De øvrige er født i Røyken, Buskerud.

Barbro ble døpt den 26 Sep. 1762 i Norderhov kirke.

Skifte etter moren Marie Michelsdatter Semmen ble holdt den 30 Nov. 1779 på gården Semmen. Arvinger var ektemannen Gulbrand Christensen og barna Christen 24 år, Michel 8 år, Martha 22 år, Barbro 17 år og Eli 5 år.

Ved trolovelsen den
3 Okt. 1790 i Lunner anneks står det: "Samme dag trolovet ungkarl og soldat Abraham Knudsen Scøijen med pigen Barbro Gulbransd:- derfor Caverede Lars Scøijen og Jørgen Askersrud da de trolovede var Sødskend Børn".

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyses Halvor Jørgensens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1120 riksdaler til Abraham Knudsen. Datert Hyggen 14 Apr. 1794. (Halvor Jørgensen var gift med Barbros søster Eli Gulbrandsdatter).

På tinget i Røyken den 1 Apr. 1799 tinglyses Abraham Knudsens salg av halve gården Mellom Hyggen 1 1/2 skippund salt med bygsel for 1280 riksdaler til Hans Christophersen. Datert Oddevald den 1 Apr. 1799.

Ved folketellingen 1801 bor Barbro på gården Mellom Hyggen sammen med sin ektemann og barn.

Abraham kjøpte senere til husmannsplassen Esperin under gården
Vestre Hyggen og flyttet dit.

Barbro ble gravlagt den 10 Mai 1846 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1758-1774, s. 83.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1833-1856, s. 214.
SAH, Jevnaker prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1752-1799, s. 372-373.
SAKO, Ringerike og Hallingdal sorenskriveri, H/Ha/L0020a: Skifteprotokoll, 1778-1786, s. 212b-213a.