slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Christen Hallesen Bårsrud/Follestad (ca. 1653 - 1707)

Christen Hallesen ble født ca. 1653 på gården Bårsrud, Røyken, Buskerud. Han døde 1707 på gården Follestad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Halle Johannesen Follestad og en ukjent mor. Christen var gift med Ragnild Amundsdatter, (f. ca. 1638, gravl. 5 Juni 1712). De hadde iallefall barna:

1. Siri Christensdatter, f. ca. 1683, g.m.1. 2 Juli 1707, enkemannen Hans Jacobsen Ovnerud, g.m.2. 5 Nov. 1719, Lars Andersen.

2. Kirsten
Christensdatter, f. ca. 1685, g.m. Tore Christensen Nordby i Strømms sogn.
3. Amund Christensen, f. ca. 1687. g.m. 27 Des. 1707, Anne Olsdatter Skytt.
4. Karen Christensdatter, f. ca. 1691.
5. Gabriel Christensen, f. ca. 1694. g.m. 20 Okt. 1715, Kirstine Olsdatter.


Ved Tiendemanntallet 1683 - 1689 er Halle og sønnen Christen oppsittere på gården Follestad.

Christen var lagrettemann mellom 1684 - 1702.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1691 tinglyser Christen Hallesen på Follestad og hans gårdmann sin bygselseddel fra frue Sophia Amalie Rosenkrantz på gården Follestad som hun sier er hennes odelsgods, skylder 3 skippund salt, som de 2 ovennevnte Christen og hans gårdmann Johannes Hallesen har bygslet. Datert Tronstad den 1 Mai 1689.

NB! Ved skifte etter lensmann Frantz Jørgensen Fritz, ble Christen Hallesen Follestad verge for sønnen Erland Frantzen Fritz. (slektskap ? se mer under Frants Jørgensen Fritz). Christen og broren Johannes Hallesen var også faddere for lensmann Hans Frantzen Fritz eldste sønn Frantz Hansen Fritz, m.m.

Christen Follestads bygselseddel til Joen Frøtvedt på Skofterud. Datert Follestad den 3 Mars 1706. (Dette var myndlingen
Erland Frantzen Fritz sitt arvegods).

Christen ble gravlagt i 1707 i Røyken kirke.

Skifte etter Christen ble holdt den 20 Sep. 1707 på gården Follestad.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor enken (Ragnild) på Follestad sammen med 3 barn, hvorav en sønn er reservedragon og hans kone. Sønnen må være Amund Christensen.

På tinget i Røyken den 14 Sep. 1719 stevner Svend Nilsen Follestad sin nabo Johannes Hallesen Follestad for å ha hugget 17 favner bjørkeved i Svends hestehage. Johannes bekreftet dette. Vitner i saken var bl. a. Gunnild Hallesdatter i Dalen under Follestad, gift med Jacob i Dalen, husmann under Follestad. Hun forteller at hestehagen har vært i hennes avdøde salige broder Christen Hallesens bruk så lenge som han levde på denne halve gård Follestad. Hun forteller også at det var fire bråter på den søndre side av hestehagen som contraparten og hans salige broder hadde ryddiggjort. Hun fikk også spørsmål om hun ikke visste at det nye lende som Johannes nå brukte til eng og mark ikke var Johannes Hallesens hestehage ? Det visste hun ikke, men hun vel erindrer at hennes salige fader hadde ryddet en bråte der sør som han sådde neper i, hvilket og "Elj i Dahlen i Hurum" kan vitne om.

Partene ble forlikte om at Svend skulle beholde 11 favner bjørkeved samt noen av bråtene. Grensene ble fastsatt og de skulle innhegne halvparten hver.


Mer info kommer...........................1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 60.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0001: Skifteprotokoll, 1701-1708, s. 240b-241a: