slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Frantz Jørgensen Fritz (1653 - 1704)

Frantz ble døpt den 11 Mars 1653 i Oslo Domkirke. Han døde 1704 på gården Østre Åros, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Jørgen Laurson og Siri Alfsdatter. Frantz giftet seg første gang den 11 Sep. 1678 i Oslo domkirke med Regina Sibilla Olsdatter. De hadde barna:

1. Jørgen Frantzen, dpt. 3 Aug. 1679, gravl. 23 Jan. 1680.
2. Anna Christina Frantzdatter, dpt.
19 Juni 1681, gravl. 31 Aug. 1681.
3. Niels (Nicolay) Frantzen, dpt.
18 Juni 1682, d. 22 Mai 1727 i Helsingør, Danmark, skifte 6 Sep. 1730.
4. Oluf Frantzen, dpt.
29 Juli 1683, gravl. 10 Jan. 1732, g.m. Lisbeth Larsdatter, skifte 15 Jan. 1732.
5. Sira Christina Frantzdatter, dpt.
5 Nov. 1684, gravl. 18 Apr. 1687.

I en supplikk (nr. 58) datert Christiania 27 Apr. 1709 kommer det bl. a. fram at Frantz var skredder før han ble lensmann i Røyken. Her nevnes også barnas morfar og mormor.

En del borgere i Christiania klager over dagskatten, blant dem er Ole Frandsen Fritz og Peder Pedersen Aaraas (Han var verge for Ole ved skifte etter Frantz), se punkt 8 nede til høyre og punkt 9 på neste side, hvor det gis en enkel beskrivelse av økonomisk tilstand og næringsvei, samt at Ole Fritz da fortsatt var ugift. Her ser vi at de står etter hverandre i rekkefølge og driver med det samme, og når man blar frem til 500b ser man at Ole Frandsen svarer på egne og Peder Pedersen Aaraas vegne. (RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ag/L0002: Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll, 1710-1714, s. 494b-495a).


Frantz giftet seg andre gang ca. 1688 med Sidsel Aslesdatter Åros. De hadde barna:

1. Hans Frantzen Fritz, dpt.
17 Sep. 1688, gravl. 20 Apr. 1727, g.m. 17 Okt. 1706, Eli Madsdatter.
2. Jørgen Frantzen Fritz,
dpt. 27 Mai 1690, han var i Holland i 1726, og utenlands i 1643.
3. Peder Frantzen Fritz, dpt. 20 Okt. 1692
, d. før 9 Jan. 1720. (Pantebok I, (1702 - 1725) folie 329b).
4. Erland Frantzen Fritz, f. ca. 1694, gravl. 8 Mars 1726, g.m. Kirsten Olsdatter, skifte 13 Mars 1726.
5. Christian Frantzen Fritz, f. ca. 1697, g.m. 25 Feb. 1728, enken Giertrud Bentsdatter, skifte 28 Sep. 1742. Christian var garver. Han levde forsatt i 1745.

Frantz og Sidsel bodde først noen år i Christiania der Frantz var borger og skredder og der de tre eldste sønnene deres er døpt, før de flyttet til Østre Åros. Ved sønnen Peders dåp er Sidsels navn feilaktig skrevet som Aasle Aarendatter, men det må være dem fordi Sidsels stefar Erland Mogensen er fadder.


På tinget i Hurum den 12 Des. 1692 tinglyser Frantz Jørgensen Frits et skjøte fra Joen Sivertsen Rødby på 6 lispund, 1 remål salt i Setter på Hurum. Datert Hyggenstrand i Røyken den 11 Aug. 1692.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyser Frantz Jørgensen på Østre Aaraas et skjøte fra [brødrene] Joen Sivertsen Rødby i Hurum og Hans Sivertsen [Søndre] Heggum i Røyken på 1/2 skippund salt med bygsel i Gråøya liggende under Østre Aaraas samt et skjøte fra Joen Sivertsen på 1/2 skippund salt med bygsel i Torvøya. Datert Østre Aaraas i Røyken den 14 Nov. 1693.

Frantz var lensmann i Røyken f.o.m. den 2 Des. 1693 til han døde.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1693 nevnes Gunhild som værmoder til Frantz Jørgensen Fritz som på hennes og hans egne vegne lot forkynne deres givne avkald på arv etter Gunhilds salige ektemann Erland Mogensen. Datert 4 Jan. 1693.

På Bjørnstad tingstue i Røyken den 29 Juni 1696, stevner Frantz Jørgensen på Aaraas, på vegne av sin svåger Mogens Enersen, Gabriel Adamsen på Villingstad for 11 daler som Gabriel skal være skyldig Mogens. Frantz hadde fullmakt fra Mogens, datert Christiania 11 mai 1696.

Killingstad skriver på side 64 om Stenhuset på Åros. På Åros står det rester av en gammel stenbygning som visstnok i gammel tid skal ha vært en kirke. På gården ligger en tilhuggen sten, omtrent 1 alen i firkant, som engang skal ha stått i muren på den omtalte bygning. Innskriften lyder "Frygte Gvd oc ere Kongen Frands Jørgensen Frits Sidsel Aslesd Aaræs Anno 1696". (Se mer om dette hos Killingstad).På tinget i Røyken den 22 Feb. 1697 tinglyser Frantz Jørgensen Aaraas et skjøte på kongens andel i Østre Åros på 1 skippund salt uten bygsel. Datert København 13 Okt. 1696.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 tinglyser Frantz Jørgensen Aaraas et skjøte på Torsrud på 12 lispund salt med bygsel fra Ouden Jonsen Gullaug. Datert Gullaug 21 Juni 1697.

Her finnes hans underskrift fra 24 Des. 1697.

Skifte etter Frantz Jørgensen Fritz ble holdt den 3 Des. 1704 på gården Østre Åros. Verge for enken ble hennes fetter Jon Sivertsen Rødby i Hurum. For barna ble disse personene verger:

1. Hans Haagensen Bjørnstad, g.m. Mari Sivertsdatter Heggum. (Sidsels kusine).
2. Hans Sivertsen Heggum, (Sidsels fetter).
3. Christen Hallesen Follestad, g.m. Ragnild Amundsdatter.
4. Hans Larsen på Strømsø
5. Peder Pedersen Aaraas i Christiania, gravl. 27 Okt. 1719, g.m. Elisabeth Larsdatter Fritz. Den 18 Juni 1720 tinglyses Elisabeths salg av deres hus på Vaterland i Oslo. (SAO, Christiania byfogd, G/Gb/Gba/L0004: Pantebok nr. 4, 1720-1726, s. 35).

På skifte etter Frantz sier Peder Pedersen Aaraas følgende: "...at eftersom ieg for min hustrues faderbroders søn... (folie 131b). Dette gjelder Ole Frantzen Fritz. Peders hustru er altså kusine til Ole Frantzen Fritz og datter av Lars Jørgensen Fritz.

Frantzs sønn Ole Frantzen nevnes som søskenbarn til Peder Pedersen Aaraas' hustru. Se nr. 49 og 50 i Manntall over Vaterland (i Christiania) 21 - 28 Mars 1714.


Mer info kommer.......1)

1) Killingstad: Røyken før og nu.
Are S. Gustavsen: Åros II: Hvordan bruke en bygdebok - Røyken bygd før og nu. (Artikkel i Gjallarhorn).
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1705, side 58.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 34 (Fa 0034), 1693-1693, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 36 (Fa 0036), 1695-1696, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 37 (Fa 0037), 1697-1699, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hc 0001), 1701-1708, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Manntall over Vaterland (i Christiania) 21.– 28. mars 1714, med et appendiks for Grønland, Gamlebyen og Hovedtangen

 


 


6 april 1688

1669