slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Hans Petersen Heggum/Nes/Hyggen
(ca. 1681 - 1766)

Hans Petersen ble født ca. 1681. Han døde 85 år gammel i 1766 på gården Vestre Hyggen, Røyken, Buskerud. Hans giftet seg første gang den 4 Jan. 1711 i Røyken kirke med enken Aase Evensdatter Eriksrud/Heggum. De hadde ikke barn.

Hans giftet seg andre gang den 29 Sep. 1719 i Røyken kirke med Sidsel Pedersdatter Hyggen. De hadde barna:

1. Kari Hansdatter, dpt. 12 Mai 1720, gravl. 30 Mars 1807, g.m. 9 Feb. 1744, korporal Isach Jørgensen Slom.
2. Anna Hansdatter, dpt. 1 Nov. 1722, gravl. 5 Apr. 1790, g.m. 29 Sep. 1748, Peder Evensen Hyggen.
3. Peter Hansen, dpt. 21 Jan. 1725, gravl. 7 Mars 1805, g.m. 8 Okt. 1752, Anna Trulsdatter Myre. (Tremenninger).
4. Dorthe Hansdatter, dpt. 12 Mai 1726, gravl. 8 Juni 1803, g.m. 13 Mars 1756, Hans Bersvendsen Hyggen.
5. Gabriel Hansen, dpt. 26 Sep. 1728,
6. Maria Hansdatter, dpt. 4 Feb. 1731,
7. Dødfødt barn, gravl. 9 Feb. 1731,

De 5 første barna er født på Søndre Heggum i Røyken og de to siste er fra Nedre Nes i Strømm, Vestfold.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans på gården Søndre Heggum sammen med sin kone. De har en liten dreng og en tjenestepike som nå kviterer og går til Bjønstad.

Hans
er oppsitter på gården Søndre Heggum ved matrikkelen 1723.

Sivert Hansen Heggum/Nes tok over de 16 lispund salt i Nedre Nes som svigerfaren Knud Guttormsen tidligere hadde eid. Han kjøpte også de resterende 8 lispund salt i gården som greven eide slik at han eide hele Nedre Nes. I 1728 solgte han gården til Hans Pettersen Hyggen/Heggum i Røyken for 600 dlr. Han fikk 400 dlr. i klingende mynt og 200 dlr. for Hans Pettersens avståelsesrett som han hadde til sin part i gården Søndre Heggum. Hans Pettersen tok i den forbindelse opp et lån hos Anneken Gilhus på 230 dlr.

Ole Olsens enke Aase Evensdatter Eriksrud/Heggum arvet Oles eiende part på 5 lispund salt i Søndre Heggum og etter hennes død arvet Aases andre ektemann Hans Pettersen Hyggen denne part. Hans Pettersen solgte så disse 5 lispund salt i Søndre Heggum til Sivert Hansen Heggum. Datert Nedre Nes i Stømm den 20 Feb. 1730. (Panteboken).

Hans ble dog ikke lenge på Nedre Nes for allerede 1733 solgte han gården for 920 dlr. til Ole Engebretsen Grimsrud og flyttet til Vestre Hyggen i Røyken.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1733 tinglyser Hans Pettersen sitt skjøte på 3 skippund 1/2 lispund salt med bygsel i gården Vestre Hyggen for 800 riksdaler fra Sr. Andreas Walleur. Datert 13 Feb. 1733.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1756 tinglyses Hans Petersens skjøte på halve gården Vestre Hyggen som skylder 1 skippund 10 lispund salt til sin svigersønn sersjant Isach Jørgensen [Slom] for 400 riksdaler på vilkår at Hans og hans hustru så lenge de lever skal få bruke den andre halvparten av gården. Isach hadde betalt 200 riksdaler kontant og de øvrige 200 riksdaler skulle han være skyldig sin svigerfar. Når Hans og hans hustru var døde skulle Isach få overta hele gården uten å betale noen rente av pengene. Hans Pettersen hadde fått skjøte på gården den 13 Feb. 1733. Datert Hyggen den 19 Okt. 1756.


Hans ble gravlagt den 20 Juli 1766 i Røyken kirke.

Mer info kommer.....1)

1) S. L. Eier: Strømms Historie, Bind II, side 138.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Døde og begravede 1766, side 386-387.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1709-1713, side 111.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1719-1722, side 114.