slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Peter Hansen Hyggen (1725 - 1805)

Peter Hansen ble født 1725 på gården Søndre Heggum, Røyken, Buskerud. Han døde 1805 på gården Vestre Hyggen, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Hans Petersen Heggum og Sidsel Pedersdatter Hyggen. Peter giftet seg den 8 Okt. 1752 i Røyken kirke med Anna Trulsdatter Myre. De hadde barna:

1. Hans Petersen, dpt. 9 Sep. 1753, gravl. 18 Mars 1764 (på Myre i 1753)
2. Gabriel Petersen, dpt.
15 Feb. 1756, gravl. 4 Apr. 1756.
3. Malene Petersdatter, dpt.
14 Aug. 1757, d. 26 Des. 1831, g.m. 3 Sep. 1775, Ole Olsen Helgerud. 1801.
4. Trine Petersdatter, dpt.
4 Jan. 1761, gravl. 8 Mars 1761.
5. Anne Petersdatter, dpt.
22 Aug. 1762, g.m.1. 1 Feb. 1781, Elling (Ellen) Christophersen Villingstad, g.m.2. 8 Sep. 1791, Christian Friderichsen Myre. 1801.
6. Elisabeth Petersdatter, dpt. 21 Apr. 1765
, d. 22 Apr. 1842, g.m. 12 Juli 1783, Ole Gjermundsen Furu i Strømm. 1801. Ole døde den 26 Juni 1838 på gården Solberg i Strømm.
7. Hans Petersen, dpt.
2 Okt. 1768, gravl. 17 Des. 1769.
8. Hans Petersen, dpt.
1 Apr. 1771, gravl. 26 Des. 1779.

Han skrives både som Peter og Petter i kildene.


Peter ble døpt den 21 Jan. 1725 i Røyken kirke.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1760 tinglyses Isach Jørgensen Slom sitt skjøte til sin svoger Peter Hansen på halve gården Vestre Hyggen ettersom Hans Petersen var skrøpelig og syk og hadde overlatt gården til sin eldste sønn Peter, som også hadde odels- og åseterett til gården for 400 riksdaler. Datert Hyggen den 9 Feb. 1760.

På tinget i Røyken den 25 Feb. 1760 tinglyses Petter Hansens skjøte til sin svoger Isach Jørgensen Slom på de to husmannsplassene Sandkleiven og Bakken samt et skogstykke for 200 riksdaler. Videre skulle Petter hjelpe til å bygge nye hus for 20 riksdaler. De skulle også ha felles skog og beitemark for deres kreatur. Dette kjøp var på 15 lispund 2 skålpund salt med bygsel og tilsvarte 1/4 av gården Vestre Hyggen. Datert Hyggen den 9 Feb. 1760.


Ved folketellingen 1801 bor Petter på gården Vestre Hyggen sammen med sin kone Anne Trulsdatter. Han har da levebrød av gården.

Peter ble gravlagt den
7 Mars 1805 i Røyken kirke.


Mer info kommer.........1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 37.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 172.
SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 582-583.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.