slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Engebret Torstensen Myhre (1659 - 1712)

Engebret Torstensen ble født omkring 1659 på gården Myhre, Røyken, Buskerud. Han døde 53 år gammel i 1712 på gården Nedre Myhre. Han var sønn av Torsten Engebretsen Myhre og en ukjent mor. Ingebret var gift med Anna Toresdatter Elgeton. De hadde iallefall barna:

1. Anne Ingebretsdatter, f. ca. 1685, gravl. 23 Mai 1763, g.m. 29 Jan. 1713, Christen Thomassen Aalborg, g.m.2. 22 Okt. 1724, Amund Pedersen Berget.
2.
Jørgen Ingebretsen, f. ca. 1689, gravl. 29 Apr. 1725, g.m. 17 Okt. 1717, Mari Hansdatter Mørk.
3.
Mari Ingebretsdatter, f. ca. 1692, g.m. 8 Okt. 1719, Jacob Hansen Mørk. Bosatt på Tangen ved Strømsø i 1749.
4. Ingeborg Engebretsdatter, f. ca. 1699, gravl. 5 Nov. 1702.
5.
Lars Ingebretsen, f. ca. 1700, gravl. 12 Nov. 1780, g.m. 25 Jan. 1728, Malene Halvorsdatter. Til Veareie, senere Ulverud under Myhre.
6. Malene
Ingebretsdatter, dpt. 1 Nov. 1704, gravl. 17 Nov. 1748, g.m. båtsmann Ole Christensen.
7. Martha Ingebretsen, dpt. 3 Apr. 1707, gravl. 23 Aug. 1711.
8. Hans
Ingebretsen, dpt. 21 Apr. 1709, g.m. Ingeborg Amundsdatter.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Embret Myhre" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har ET i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).
Engebret ble gravlagt den
11 Sep. 1712 i Røyken kirke.

På skiftet etter Engebret Torstensen Myhre den 20 Okt. 1712 ble broren Ole Torstensen verge for de 3 umyndige drengebarna og Thore Jensen Bølstad verge for de tre umyndige pikebarna. Dette tyder på at Thore Jensen Bølstad var gift med en søster av Engebret Torstensen Myhre.

Skiftet etter sønnen Jørgen Engebretsen ble holdt den
22 Juni 1725 på gården Myhre. Verge for de umyndige barna var; for datteren Marthe 6 år, Even Trulsen Hekleberg, for sønnen Hans 2 år ble barnas moderbroder Ole Hansen Søndre Stokke i Lier og for datteren Ingeborg 3 mnd, Jens Thoresen Bølstad. (Jens Bølstad var sønn av Thore Jensen Bølstad som var verge for barna til faren, se ovenfor).

Skiftet etter Anna Toresdatter Elgetons mor Marthe Thoresdatter ble holdt den 11 Feb. 1712 på gården Elgeton i Hurum.

Mer info kommer.......
1)

1) Røyken Historielags årbok 2006.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1711-1713, side 64.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (Hc 0003), 1717-1737, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.