slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Nils Jensen Hesselberg ( - ca. 1635)

Niels Jensen Hesselberg døde trolig ca. 1635 i Skive, Jylland, Danmark. Han var gift med Maren Pedersdatter Hesselberg. De hadde barna (rekkefølgen usikker):

1. Kiersten Nilsdatter Hesselberg, d. ca. 1696, g.m.1. Peder [Povelsen ? Lerskov eller Lund ?], g.m.2. sorenskriver Mathias Pedersen. Bosatt på gården Mellom Hyggen i Røyken.
2. Jens Nilsen Hesselberg, f. ca. 1624, d. 17 Mai 1688, 64 år gammel. (Skive kb 128). Skifte 9 Aug. 1688. Skiftedatoen fra skifte etter søsteren ovenfor.
3. Kirsten Nilsdatter Hesselberg, f. ca. 1732, gravl. 12 Mai 1676. 44 år, 6 uker og 5 dager gammel. (Skive kb 113).

VIBORG LANDSTINGS DOMBØGER A
Kronologiske uddrag af alle sager fra alle de brevarede dombøger i denne række, 1608-1661
udarbejdet 2008-2010 af Bjarne Nørgaard-Pedersen og udgivet på CD 2010.

1626

(248)

** var skikket Christen Pedersen Østerris, borger i Skive, med en opsættelse her af landstinget i dag 14 dage, lydende han da at have stævnet Niels Jensen Hesselbjerg, Laurids Nielsen med flere synsmænd for et syn, de til Skive byting 1/9 sidst forleden med Anders Ibsen, rådmand i Skive, afhjemlet har, anlangende hvis skade, hans hustru Elle Pedersdatter skulle have haft og sagt for dem, at Dorte Nielsdatter, Christen Pedersens hustru, skulle have slagen hende samme skade, hvilke vidne Dorte Nielsdatter hårdelig at have benægtet og endnu benægter: så og efterdi Johanne Jensdatters vidne ikke er uden én persons kundskab, som agtes og regnes for ingen vidne, og fornævnte syn ikke med nøjagtige vidner er bevist, det Dorte Nielsdatter skulle have slaget og gjort Elle Pedersdatter sådan skade, som om hjemlet er, ikke heller befindes Elle Pedersdatter Dorte Nielsdatter til tinge derfor fuldkommelig at have sigtet og beskyldt, som det sig burde, da kunne vi efter sådan lejlighed ikke kende samme enige vidne og ubeviste syn, ej heller fornævnte sandemænds ed, derefter svoret er, så noksom, at det bør nogen magt at have men magtesløs at være.


16 Juli 1631.

(197)

** var skikket Niels Jensen Sahl i Vellumgård på den ene og havde stævnet Anders Andersen, tjenende i Hindsels, på den anden side for en købebrev og en skøde, som han Niels Jensen Hesselbjerg, borger i Skive, til Skive byting givet og gjort har, på noget jord og ejendom på Skive mark, som Niels Jensen og hans salig mor, Mette Jensdatter, mere end 20 år ulast og ukæret i hævd og brug har haft og fulgt dem efter deres skøde og adkomsts lydelse, sammeledes stævnet Niels Jensen for en dom, han til Skive byting efter samme breve forhvervet har, og fradømt ham hans syn og klage over Niels Jensen Hesselbjerg, at han så med underfundighed bruger hans rette jord og ejendom imod hans vilje og minde: da efterdi samme sag befindes tilforn to gange at have været hid stævnet, og ingen da er mødt, hvorfor to uendelige domme er udganget, i hvilke samme købebrev, skøde og dom er magtesløs funden og ikke komme Niels Sahl imod hans gamle adkomst breve, pantebreve og skøder til forhindring, indtil hvem der havde i at sige, hvilke to domme findes at være læst og forkyndt, som opskriften derom formelder, så Anders Andersen og Niels Jensen Hesselbjerg har haft noksom respit, samme domme at kunne have ladet igen kalde, og de det ikke gjort har, hvorfor Niels Jensen Sahl har været forårsaget nu atter på ny tredje sinde for endelig dom at lade kalde, og ikke Anders Andersen og Niels Jensen endnu er fremkommen, eller nogen på deres vegne, nogen undskyldning eller gensigelse herimod at gøre, men dem endnu såvel som tilforn fra rettergang undholder, da finder vi efter sådan lejlighed og dommes lydelse samme købebrev, skøde og dom magtesløs at blive.


24 Sep. 1631.

(277)

** var skikket Laurids Svendsen, borger i Skive, med en opsættelse her af landstinget i dag 6 uger, lydende ham da at have stævnet Morten Jensen Skomager, borger sst, Jens Jacobsen med flere for et vidne, de til Skive byting på ham vidnet har, det han skulle med sit dragne værge have udæsket Niels Hesselbjerg, item gangen i hans hus og der hans hustru slagen og uførmet, endog Laurids Svendsen hårdelig benægter sig ikke Niels Jensens hustru at have slagen: da efter flere ord og tale dem imellem var, blev Niels Hesselbjerg og Laurids Svendsen her for retten med sammenlagte hænder venlig forligt og fordragen, så at Niels Hesselbjerg afstod samme vidner, dom og forfølgning, han havde til Laurids Svendsen, og Laurids Svendsen derimod lovet herefter at skal være Niels Jensen Hesselbjerg og hans hustru og folk ubevaret, og ikke uden billig eller given årsag imod dem forbryder, men dersom det kan ham over lovlig bevises, da denne sag igen at stande åben, som den nu sluppen er.

 

7/6 1634.

(218)

** var skikket velb fru Ide Lange til Keldgård hendes visse bud Niels Pedersen i Lindum på den ene og havde stævnet Niels Jensen Hesselbjerg, borger i Skive, på den anden side, for han har indført en hendes tjenere, Niels Pedersen i Hinnerup, i hans regnskabsbog for penge og korn, han skulle have lovet ham i Skive by for hans salig brors gæld, hvilke gæld hendes tjener hårdelig ved hans højeste ed benægtet har aldrig at have lovet Niels Jensen samme gæld, så han kunne have nogen årsag til at indskrive ham i hans regnskabsbog: så og efterdi ikke bevises, Niels Pedersen noget af Niels Hesselbjerg at have udtagen på sin brors vegne, hvorfor han i hans bog kunne indskrives, samme gæld efter fornævnte opskrift ikke heller er krævet og klareret efter KM forordning, fornævnte vidne ikke heller er vidnet på fersk fod eller stemmer overens ---- , da kunne vi efter sådan lejlighed ikke kende samme vidne og opskrift, ej heller den dom, derpå funderet er, så noksom, at det bør at komme Niels Pedersen på nogen udgift til hinder eller skade.


5/7 1634.

(283)

** var skikket Niels Jensen Hesselbjerg, borger i Skive, på den ene og havde stævnet Tue Poulsen, rådmand sst, Niels Poulsen, Christen Pedersen med flere borgere sst for et syn, de 23/5 sidst forleden afhjemlet har til Skive byting, at de skulle have været til syn til en bygager i byens toft, og der skulle være pløjet 3 furer jord rundt gennem til Niels Jensens ager, hvilke syn Niels Jensen formener ikke at have fanget nogen varsel for, ej heller slig gerning er ham overbevist videre at være pløjet end til rette skelsten: så og efterdi ikke befindes for samme synsvidne at være given nogen varsel, hvilken tid synsmændene skulle være på åstederne, bemeldte klage ej heller med nogen vidnesbyrd er bevist eller bestyrket, da kunne vi efter sådan lejlighed ikke kende samme syn og klage, såvel som den sandemænds ed, derpå funderet er, bør nogen magt at have, men magtesløs at være.


22 Nov. 1634.

(332)

** var skikket velb Mogens Kås til Krabbesholm, KM befalingsmand på Dueholm kloster, hans visse bud Christen Jensen i Intrup på den ene og havde stævnet Jacob Jensen, byfoged i Skive, på den anden side for en dom, han til Skive byting 9/5 sidst forleden dømt og afsagt har, imellem Mogens Kåses fuldmægtig Christen Madsen i Intrup på den ene og Niels Jensen Hesselbjerg, kæmner i Skive, på den anden side, anlangende forbud på fiskeri for Årbjerggårds grund: så og efterdi Christen Jensen på hans husbonds vegne alene har begæret forbud beskrevet, hans egen gård angældende, efter gamle forbudsvidner, og ingen er mødt, som har vedkendtes sig deri at have nogen rettighed og fordi dertil burde at kaldes, og fogden dog ham samme forbud har frakendt, kunne vi ikke kende den hans dom bør nogen magt at have.Det finnes en Niels Jensen Hesselberg som var borger i Skive i 1632. (Se Skivebogen 1927 side 128 - 130).
Dette er trolig rett mann fordi han har en sønn som heter Jens (navneoppkalling).

Skifte etter datteren Kiersten Nielsdatter Hesselberg ble holdt den 29 Apr. 1696 på Hyggenstrand i Røyken, Buskerud. Der får vi vite at den avdøde moren het Maren Hesselberg. Det er trolig hun som nevnes som gravlagt den 20 Sep. 1675 73 år gammel (Skive kb 112). Om det er henne så var hun muligens gift andre gang med en Galschøt. Galschøt familien eide gods i Hyggengårdene i Røyken.


Mer info kommer.......... 1)

1) Viborg Amt, Skive Købstads sogn. (Kirkebøker).
Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, Eiker tinglag, Skifteprotokoll 2a (Hba 0002.a), 1680-1697, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.