slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Kiersten Nilsdatter Hesselberg ( - ca. 1696)

Kiersten Nielsdatter Hesselberg ble trolig født i Skive, Jylland, Danmark. Hun døde ca. 1696 på gården Mellom Hyggen, Røyken, Buskerud, Norge. Hun var datter av Nils Jensen Hesselberg og Maren Pedersdatter Hesselberg. Kiersten var første gang gift med en Peder.

(NB! I skifte etter Kiersten ramses det opp mange sølvkanner og sølvskjeer med navn og årstall. På en sølvkanne står det P.P.S.L. og K.N.D.H. og årstallet 1655. Kan dette stå for Peder Poulsen Lerskov og Kiersten Nielsdatter Hesselberg og årstallet kan være året de giftet seg ??? De hadde jo en sønn Poul Pedersen så derfor patronymet Poulsen til faren ???). Han het iallefall Peder. De hadde barna:

1. Povel/Poul Pedersen Lerskov, d. 1692 trolig på Kragerup, g.m. 31 Mars 1688 i Ørslev Sogn, Holbæk Amt, Mette Marie Juul (f. 21 sep. 1657, gravl. 20 Aug. 1742). Poul var ridefogde på Kragerup. De hadde iallefall barna:

1a. Kirstine Marie Poulsdatter Lerskov (Juul), dpt. 8 Jan. 1689 i Ørslev Sogn, Holbæk Amt, g.m. 1708, Jens Jensen Wissing som var bosatt i Århus Mølle, Århus, Danmark. (f. ca. 1682, d. 1724 (Vår Frue Århus)). Kirstine Marie kalte seg Juul.

Fra
panteboken i Lier, Buskerud, Norge, nevnes hennes kjæreste Jens Jensen Wissing på Århus Mølle og hans moderbroder Christen [Jensen] Wegerslev (Weggersløf) skriver under. (Dette er dog feil) (Christen var sønn av Jens Christensen Wegerslev og hans første hustru og Christen var første gang gift med Inger Margrethe van Meulengracht som var søster av Jens Jensen Wissings mor Martha Elisabeth van Meulengracht).

Fra
panteboken i Lier, her nevnes hun som Kirstine Marie Wissing.

Fra
panteboken i Lier, her nevnes hun som Anna Kristine Lerskaug.

Jens Jensen Wissing og Kirstine Marie Lerskov/Juul hadde barna:

1. Jens Jensen Wissing, f. 1710, gravl. 21 Feb. 1753 (Vår frue Århus), g.m. 29 Des. 1745 (Vår Frue i Århus), Anna Marie Althalt.
2. Martha Elisabeth Wissing, f. 10 Apr. 1712 (Århus), d. 1734 (Århus), g.m. 6 Aug. 1733 (Vår Frue i Århus) Stiftsprost i Århus, Fredrik Nannestad. (Se Stamtavle over slekten Nannestad, side 30. Her er dog Martha Elisabeths foreldre feil. De som nevnes her, Jens Jensen Wissing og Martha Elisabeth van Meulengracht er hennes besteforeldre).


1b. Antonette Catrine Poulsdatter Lerskov (Juul), dpt. 21 Jan. 1691 i Ørslev Sogn, Holbæk Amt, gravl. 27 Juli 1753 i Nyborg Sogn, Svendborg Amt, g.m. 1 Juli 1716, Kaptein Anton Günther von Ellbrecht. Antonette Catrine kalte seg Juul.

Kaptein Anthon Gynter von Ellbrecht/Ellebracht og Antonette Catrine Poulsdatter Lerskov (Juul) hadde barna:

1. Ove Christian von Ellbrecht, (1 Juli 1717 – gravl. 21 Mai 1748), (kaptein) begravet ved Ørslev Kirke.
2. en søn, døde ung
3. en søn, døde ung
4. en datter, døde ung
5. Friedrich Poul von Ellbrecht (1722 – 28 Nov 1813), viet 6 Apr. 1761 i Torslev Kirke til Anna Braës (1743 - 15 Apr. 1816).
6. Anton Günter von Ellbrecht, dpt. 19 Juli 1726, Helsinge kirke, Holbæk Amt, d. 10 Juni 1785, viet 8 Okt. 1755 i Holmens Kirke, København til Christiane Ulica Lucretia Nissen (7 Feb. 1735 - 9 Mai 1803).
7. Carl Henrich von Ellbrecht (1730 – 29 Sep. 1789), viet 29 Mai 1764 i Helligåndskirken, København, til enken Ulrica Sophie Mouritzen (1721-1790).

Ellbrechts tre dalevende sønner blev i 1778 naturaliserede som dansk adel.


Kaptein Anton Günther von Ellbrecht. Fra
panteboken i Lier, Buskerud, Norge.


Povel/Poul Pedersen Lerskov var ridefogde på Kragerup. Kona Mette Marie Juul kalles også Martha Marie Juul i kildene. Hun var datter av Ove Iversen Juul og Kirstine Fredriksdatter Urne. Hun ble født den 21 Sep. 1657 på Bregentved. Hun eide gården Kragerup og senere også gården Kattrup. I 1742 overgav hun Kattrup til sin svigersøn major Anton Günther Ellbrecht.

I skifte etter Kiersten nevnes bl. a. en obligasjon som sønnen Povel Pedersen utstedte. Datert Hyggenstrand den 30 Mai 1679. Dette betyr at Mathias og Kiersten bodde i Hyggenstrand allerede i 1679. Mathias nevnes også som sorenskriver i 1679!!

Barna etter Poul Pedersen Lerskov arvet bl. a. gården Dauerud i Frogner sogn i Lier og gården Søndre Hørte i Syllingdalens anneks i Lier. (Se også pantebøkene ovenfor).
2.
Niels Pedersen Hesselberg/Lerskov, f. ca. 1654, gravl. 27 Sep. 1714, g.m. Boel Nielsdatter/Pedersdatter. (Jeppe Aakjær kaller henne Bodil Pedersdatter, men i Nygårds sedler kalles hun Bodil Nielsdatter).

Nils døde barnløs i 1714.

Nils var først forpakter på Strande(t), så bodde han på Gammelgaard og han var bosatt i Skive købstad i Jylland fra 1684. Han brukte først morens navn Hesselberg og senere brukte han Lerskov (Lejrskov, Lærschou etc.) som broren Poul. Se Skivebogen 1927 side 128 - 130.

I skifte etter Kiersten arvet han bl. a. gården Lund i Hindborg herred, Skive Sogn, Jylland som Simen Lauritsen påboer. Simen Andersen var skyldig 8 års landskyld 1687 - 1696.

I skifte etter moren fantes en liten sølvkanne med navnene Niels Pedersen og Boel Pedersdatter. Niels skrev også et brev til sin stefar Mathias Pedersen datert gamel gaard den 9 Apr. 1683.

I Skive nevnes Niels som konsumptionsforpakter og storkøbmand. Han står også oppført som byggmester for byens rådhus i 1686. Se Skivebogen 1954 side 10 - 11.


Kiersten giftet seg andre gang med sorenskriver Mathias Pedersen. De hadde sønnen:


1. Peder Mathiasen Lund, f. ca. 1668, gravl. 4 Mai 1722. g.m. Johanne Hansdatter.

Barn:

1.
Kirsten Pedersdatter Lund, d. før 1744, g.m. 28 Aug. 1722, Løynant/Kaptein August Friderich von Rappe.

Peder fikk et uekte barn Pouell dpt.
13 Des. 1693 i Lier med Kari Pedersdatter Gunnerud. Se bruker nr. 9. på gården Gunnerud.

Skifte etter Kiersten Nielsdatter Hesselberg ble holdt den 29 Apr. 1696 på Hyggenstrand i Røyken, Buskerud, Norge. Her nevnes foruten ovenstående at hennes moder Maren Hesselberg, broder Jens Nilsen Hesselberg og søster Kirsten Nilsdatter hadde avlidet for en stund siden og Mathias Pedersen mente at hans salige hustru kunde være berettiged til arv etter dem.


Peder arvet gården Vestre Meren i Lier.

Av jordegods nevnes gårdene Hval, Meren, Lille Justad, Reistad, Dauverud, og Hørte i Lier. Mellom Hyggen i Røyken og gården Lund i Hindborg Herred, Skive sogn.


Mer info kommer.......... 1)

1) Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, Eiker tinglag, Skifteprotokoll 2a (Hba 0002.a), 1680-1697, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.