slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Peder Mathiasen Lund (ca. 1668 - 1722)

Peder Mathiasen ble født ca. 1668, muligens på gården Lund, Hindborg herred, Skive sogn, Jylland, Danmark. Han døde 1722 på gården Mellom Hyggen, Røyken, Buskerud. Han var sønn av sorenskriver Mathias Pedersen og Kiersten Nielsdatter Hesselberg. Peder giftet seg med Johanne Hansdatter. De hadde iallefall datteren:

1. Kirsten Pedersdatter Lund, dpt. 31 Okt. 1699, gravl. 17 Apr. 1741, g.m. 28 Aug. 1722, Løynant/Kaptein August Friderich von Rappe.

Datteren Kirsten er trolig oppkalt etter sin mormor.

Peder Mathiassen Hyggenstrand fikk også et uekte barn Pouell dpt.
13 Des. 1693 i Lier med Kari Pedersdatter Gunnerud fra Røyken. Se bruker nr. 9. på gården Gunnerud.

Ettersom Peder bruker navnet Lund (se nedenfor) så er det mulig at han er født
gården Lund, Hindborg herred, Skive sogn, Jylland, Danmark. På skiftet etter moren i 1696 arvet halvbroren Niels Pedersen Hesselberg/Lerskov denne gården.

Peder og Johanne bodde på Bragernes iallefall 1699 - 1707 da datteren Kirsten ble døpt samt Johanne Peder Mathiassen nevnes som fadder på Bragernes et par ganger på den tiden. Se nedenfor for kona Johannes slekt:

I panteboka for Drammen byfogd selger Anne Pedersdatter salige Johan Knudsens etterleverske og hennes to barn Johan Johansen boende på Bragernes og Kiersten Johansdatter gift med Hans Torsen boende på Tangen ved Kobbervig til vår kjære svoger Peder Mathisen og hans dydelskende kvinne Johanne Hansdatter deres eiende gård der salige Johan Knudsen tidligere bodde m.m. Bevitnes bl. a. av deres svoger Samuel Heiden og Christian Hansen begge boende på Tangen. Datert Bragernes den 15 Mai 1699. (Johanne var datter av Hans Torsen, Samuel var gift med en datter av Hans Torsen og Christian var Hans Torsens sønn).

I panteboka for Nordre Jarlsberg den 22 Feb. 1706 på begjær av Peder Mattisen ble det i Friderich Brandts iboende gård på Strømsø vedr. auksjon på gården Selvik i Sande som Hans Torsen Hollender var eier av ved forskrivelse dat. 28 Okt. 1705 var skyldig sin værsøn Peder Mattisen 100 riksdaler. Hans Torsens sønn Christian Hansen betalte gjelden med 111 riksdaler m.m. Datert Strømsø den 14 Apr. 1706.

I panteboka for Drammen byfogd den 24 Feb. 1707 tinglyses Peder Mathiasen Lund sitt salg av gården han kjøpte den 15 Mai 1699 (Se ovenfor) til Jacob Knudsen gift med Karen Hansdatter. Datert Bragernes den 8 Jan. 1707.

Peder flyttet til Strømm i Vestfold der han nevnes iallefall 1708 - 1710.

På tinget på gården Søndre Revå i Sande den 11 Apr. 1710 er det en sak der Peder nevner at han bl. a. har vært i tjeneste i 13 år hos salige baron Jens Juel som forvalter for hans myndlinger de Gyldencrones gods i Lier m.m. Han bor da i Strømm og hos ham bor hans hustrues mormoder over 80 år gammel og hustruens søster som er enke med 6 umyndige barn. Videre bor også hans faderbroder, forhenværende tollbetjent [i Sand, Strømm] Poul Pedersen 72 år på fjerde året hos Peder. I saken nevnes også et skip Doretea som hans far, tidligere sorenskriver over Lier, Hurum og Røyken Mathias Pedersen tilhørig hadde forlist m.m. Datert 5 Apr. 1710.

I 1718 bodde Peder på Strømsø. Da faren døde flyttet han til gården Mellom Hyggen i Røyken.

Peder ble gravlagt den 4 Mai 1722 i Røyken kirke.

Ved skifte etter moren i 1696 arvet Peder gården Vestre Meren i Lier som han solgte i 1697.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1723 tinglyser Amund [Olsen] Bråset sitt skjøte på gården Ovnerud som skylder 1/2 skippund salt for 300 riksdaler fra Johanne salige Peder Mathiasen Lund i Hyggenstranden. Datert 23 Mai 1723.

På tinget i Røyken den 21 Aug. 1770 hadde barnebarnet Bernt Hartvig von Rappe en odelssak vedr. gården Mellom Hyggen. Saken fortsatte på tinget i Røyken den 9 Jan. 1771 og her nevnes det bl. a. at ved farens død var Peder gift og hadde voksne barn og at han flyttet inn i farens hus. Desverre finnes ikke hele saken her og neste tingbok mangler.


Mer info kommer.......... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 73.
Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, Eiker tinglag, Skifteprotokoll 2a (Hba 0002.a), 1680-1697, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, F/Fa/L0055: Tingbok, 1765-1771, s. 439.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, F/Fa/L0055: Tingbok, 1765-1771, s. 476.
Nordre Jarlsberg sorenskriveri, SAKO/A-80/F/Fa/Faa/L0013: Tingbok, 1708-1714, s. 81.