slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


Sorenskriver Mathias Pedersen Hyggen (ca. 1643
- 1719)

Mathias Pedersen ble født ca. 1643. Han døde i 1719 på gården Mellom Hyggen, Røyken, Buskerud. Han giftet seg med enken Kiersten Nielsdatter Hesselberg. De hadde barna:

1. Peder Mathiasen Lund, f. ca. 1668, gravl. 4 Mai 1722, g.m. Johanne Hansdatter.

I skiftet etter kona Kiersten Nielsdatter Hesselberg den
29 Apr. 1696 nevnes det at Mathias bruker Mellom Hyggen. Det nevnes også bl. a. en obligasjon som stesønnen Povel Pedersen utstedte. Datert Hyggenstrand den 30 Mai 1679. Dette betyr at Mathias og Kiersten bodde i Hyggenstrand allerede i 1679. Mathias nevnes også som sorenskriver i 1679!!

På tinget i Røyken den 2 Mars 1700 tinglyser sorenskriver Matias Pedersen et skjøte på 3 skippund salt med bygsel i Vestre Hyggen samt 1/2 skippund salt med bygsel i ødegården Ovnerud fra Christen Christensen i Holmestrand. Datert Bragernes 17 Aug. 1699.


I året 1700 får vi vite mer om bestallingen til Mathias Pedersen. Han ble sorenskriver over Lier, Hurum og Røyken fogderier i Akershus lehn den 12 Juni 1673 og som han fram til nå hadde betjent. Datert Hyggenstranden den 11 Jan. 1700.

I samme året 1700 får vi også vite navnet på den nye sorenskriveren Jørgen Jensen og hans bestalling. Her får vi vite at Mathias Pedersen i en suplikk hadde skrevet til kongen og bedt om at Jørgen Jensen overtok som sorenskriver. Datert Bragernes den 11 Juni 1700. I Mathias Pedersens suplikk nevnes det at han p.g.a. alderdom og skrøpelighet nå ønsket å fratre embedet. Datert Hyggenstrand den 11 Juni 1700.

På tinget på gården Søndre Revå i Sande den 11 Apr. 1710 er det en sak der sønnen Peder nevner at han bl. a. har vært i tjeneste i 13 år hos salige baron Jens Juel som forvalter for hans myndlinger de Gyldencrones gods i Lier m.m. Han bor da i Strømm og hos ham bor hans hustrues mormoder over 80 år gammel og hustruens søster som er enke med 6 umyndige barn. Videre bor også hans faderbroder, forhenværende tollbekjent [i Sand] Poul Pedersen 72 år på fjerde året hos Peder. I saken nevnes også et skip Doretea som hans far, tidligere sorenskriver over Lier, Hurum og Røyken Mathias Pedersen tilhørig hadde forlist m.m. Datert 5 Apr. 1710.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Sr. Mathias Pedersen på gården Mellom Hyggen. Han er enkemann og har en tjenestepike. Han nevnes også som oppsitter på Vestre Hyggen.

Han var fortsatt oppsitter på både Mellom Hyggen og Vestre Hyggen ved matrikkelen 1717.

Mathias ble gravlagt den
24 Mars 1719 i Røyken kirke.


Mer info. kommer ......
1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 70.
SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H/Hb/Hba/L0002a: Skifteprotokoll, 1680-1697, s. 107b-108a.
RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0049: Norske innlegg 1572-1799, 1699-1700, s. 351.
RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0051: Norske innlegg 1572-1799, 1700, s. 183.