slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


Sorenskriver Mathias Pedersen Hyggen (ca. 1643
- 1719)

Mathias Pedersen ble født ca. 1643. Han døde i 1719 på gården Mellom Hyggen, Røyken, Buskerud. Han giftet seg med enken Kiersten Nielsdatter Hesselberg. De hadde barna:

1. Peder Mathiasen Lund, f. ca. 1668, gravl. 4 Mai 1722, g.m. Johanna.

I skiftet etter kona Kiersten Nielsdatter Hesselberg den
29 Apr. 1696 nevnes det at Mathias bruker Mellom Hyggen.

På tinget i Røyken den 2 Mars 1700 tinglyser sorenskriver Matias Pedersen et skjøte på 3 skippund salt med bygsel i Vestre Hyggen samt 1/2 skippund salt med bygsel i ødegården Ovnerud fra Christen Christensen i Holmestrand. Datert Bragernes 17 Aug. 1699.


I året 1700 får vi vite mer om bestallingen til Mathias Pedersen. Han ble sorenskriver over Lier, Hurum og Røyken fogderier i Akershus lehn den 12 Juni 1673 og som han fram til nå hadde betjent. Datert Hyggenstranden den 11 Jan. 1700.

I samme året 1700 får vi også vite navnet på den nye sorenskriveren Jørgen Jensen og hans bestalling. Her får vi vite at Mathias Pedersen i en suplikk hadde skrevet til kongen og bedt om at Jørgen Jensen overtok som sorenskriver. Datert Bragernes den 11 Juni 1700. I Mathias Pedersens suplikk nevnes det at han p.g.a. alderdom og skrøpelighet nå ønsket å fratre embedet. Datert Hyggenstrand den 11 Juni 1700.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Sr. Mathias Pedersen på gården Mellom Hyggen. Han er enkemann og har en tjenestepike. Han nevnes også som oppsitter på Vestre Hyggen.

Han var fortsatt oppsitter på både Mellom Hyggen og Vestre Hyggen ved matrikkelen 1717.

Mathias ble gravlagt den
24 Mars 1719 i Røyken kirke.


Mer info. kommer ......
1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 70.
SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, H/Hb/Hba/L0002a: Skifteprotokoll, 1680-1697, s. 107b-108a.
RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0049: Norske innlegg 1572-1799, 1699-1700, s. 351.
RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0051: Norske innlegg 1572-1799, 1700, s. 183.