slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Maren Pedersdatter Hesselberg (Galschøt) (ca. 1602 - 1675)

Maren Pedersdatter ble født ca. 1602. Hun døde 1675 i Skive, Jylland, Danmark. Hun var første gang gift med borger og kemner Nils Jensen Hesselberg i Skive. De hadde barna (rekkefølgen usikker):

1. Kiersten Nilsdatter Hesselberg, d. ca. 1696, g.m.1. Peder [Povelsen ? Lerskov eller Lund ?], g.m.2. sorenskriver Mathias Pedersen. Bosatt på gården Mellom Hyggen i Røyken.
2. Jens Nilsen Hesselberg, f. ca. 1624, d. 17 Mai 1688, 64 år gammel. (Skive kb 128). Skifte 9 Aug. 1688. Skiftedatoen fra skifte etter søsteren ovenfor.
3. Kirsten Nilsdatter Hesselberg, f. ca. 1732, gravl. 12 Mai 1676. 44 år, 6 uker og 5 dager gammel. (Skive kb 113).

VIBORG LANDSTINGS DOMBØGER A
Kronologiske uddrag af alle sager fra alle de brevarede dombøger i denne række, 1608-1661
udarbejdet 2008-2010 af Bjarne Nørgaard-Pedersen og udgivet på CD 2010.

18 Juli 1637.

(240)

** var skikket Peder Kallesen, indvåner i Skive, med en opsættelse her af landstinget i dag 14 dage, lydende ham da efter anden opsættelse at have stævnet Christen Christensen i Fly for en løskendelse vidne, som til Skive byting for langsommelig tid siden skal være gjort, og der skal have kendt løsen på noget eng og ejendom på Skive mark i Suderholm, som har været i pant sat til salig Peder Christoffersen, forrige borgmester i Skive, mener samme vidne og dom ikke så lovlig at være forhvervet, at det ikke bør at komme Peder Kallesen, hans hustru Maren Pedersdatter, eller hans børn på samme eng til nogen forhindring: så og efterdi Christen Christensen ikke beviser med købebrev, skiftebrev eller nogen anden adkom, samme ejendom ham at tilhøre eller dertil være berettiget, ej heller beviser, samme ejendom enten af ham selv eller hans salig far at være udsat eller forpantet, og han dog derpå har kendt løsen, da kunne vi efter sådan lejlighed ikke kende samme løskendelse vidne, ej heller den dom, derpå funderet er, så noksom, at de bør nogen magt at have men magtesløs at være.

17 Juni 1646.

(92)

** var skikket Peder Henriksen Rottenborg, borger i Skive, på den ene og havde stævnet Anders Jepsen og Hans Smed i Skive på den anden side for en forbud, de 13/9 1645 gjort har Søren Jørgensen i Egebjerg og Anne Gregersdatter i Råbjerg for et vidne, de til Ginding herreds ting 30/10 1645 vidnet har, i sin mening at til jul 1643 da tjente de Peder Kallesen i Skive, og da lå der på hans skorstensstue loft fire dynger korn, rug, byg, malt og havre, og en part deraf hans egen avl, og en part var af indkøbt korn, og lå det på samme loft, der rytterne kom der, dernæst stævnet Christoffer Lauridsen i Dalby og Laurids Jørgensen i øster Dalby for et vidne, de til Hindborg herreds ting 26/1 sidst forleden vidnet har, anlangende at de tit og ofte i svenskens og fjendernes tid har solgt Peder Callesen, borger i Skive, rug, byg og havre og opbåret det på Peder Kallesens skorstens stueloft, og otte dage efter sankt hans dag, som var 1/7 1644, siden kaptajnen var dragen fra Peder Kallesen, som lå der i kvarter, da var de med og tog al det rug og byg, som lå på Peder Kallesens loft derfra og op på Laurids Svendsens loft, og Peder Henningsen Rottenborg, borger i Skive, da hos og til stede var og tog mål derpå: da efter flere ord og tale dem imellem var, indgav de samme deres tvistige sager på fire dannemænd, Maren Pedersdatter Hesselbjerg på sin husbond Peder Callesens vegne tog Mogens Jensen, ridefoged til Skivehus, og Anders Sørensen, rådmand i Skive, derimod tog Peder Henriksen Villads Frandsen på Krabbesholm og Jens Madsen i Intrup, de og samtlig tilnævnte Niels Madsen ved tinget, borger i Skive, hvilke fem dannemænd skal forsamles på Skive rådhus på fredag, først kommende 3 uger, efter prædiken og gudstjeneste er endt, og da have fuldmagt parterne om alle deres tvistigheder til endelig ende at imellem sige og forhandle, og hvad de samtlig, eller og de fleste, deri siger eller gørende vorder, skal stå for fulde af parterne uoprebet og upåtalt i alle måder.


Det finnes en "Maren Hisselbergis" i Skive nevnt 1667. (Se Skivebogen 1927 side 129).
Dette er trolig samme som Maren Pedersdatter Hesselbjerg ovenfor. Se nedenfor.

Ogsaa en Maren Hesselberg nævnes: 1667 ei der aftinget Matis Pedersen paa sin Husbonds, erlig og velb. Mand Fr. Geddes Vegne (altsaa Manden paa Skivehus) for nogle Ruder, som paa Maren Hisselbergis Hus oc Stouffue var indslagen her ibid., oc bøtte til Ko. May. Penge — 6 Rdl.**).

Maren giftet seg andre gang ca. 1636 med fogden på Irup, Peder Callesen.

Maren giftet seg tredje gang med en Galschøt.


Skifte etter datteren Kiersten Nielsdatter Hesselberg ble holdt den 29 Apr. 1696 på Hyggenstrand i Røyken, Buskerud. Der får vi vite at den avdøde moren het Maren Hesselberg. Det er trolig hun som nevnes som gravlagt den 20 Sep. 1675 73 år gammel (Skive kb 112). Om det er henne så var hun muligens gift tredje gang med en Galschøt. Galschøt familien eide gods i Hyggengårdene i Røyken.

Maren Pedersdatter Hesselberg Galschøt ble gravlagt den 20 Sep. 1675.

Min foreløpige teori er at hun var gift med Hans Thomsen (Thomassen) Galskyt i hans andre ekteskap. Hans sønnesønn Johannes Christophersen Galschøt (sønn av Christopher Hansen Galschøt) lånte først penger av Marens svigersønn sorenskriveren Mathias Pedersen i påvente av at skifte etter faren ble klart. Derefter solgte Johannes gården Mellom Hyggen, Røyken, Buskerud, Norge til Mathias Pedersen i 1688. Videre så var Christopher Galschøts bror Thomas Thomassen Galskyt skyldig penger til Mathias for 12 ukers traktament og logement for Thomas sin sønn i 1689. Dette ser vi i skifte etter Marens datter Kiersten Nielsdatter Hesselberg i 1696. (Se ovenfor).


Mer info kommer.......... 1)

1) Viborg Amt, Skive Købstads sogn. (Kirkebøker).
Buskerud fylke, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, Eiker tinglag, Skifteprotokoll 2a (Hba 0002.a), 1680-1697, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.