slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

August Friderich von Rappe (1692 - 1778)

August Friderich von Rappe ble født 1692 i Mechlenburg. Han døde i 1778 på husmannsplassen Kindertangen under gården Mellom Hyggen, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Bernd Hartwig von Rappe. August Friderich giftet seg første gang den 28 Aug. 1722 i Røyken kirke med Kirsten Pedersdatter Lund. De hadde iallefall barna:

1. Fredrich Otto von Rappe, dpt. 26 Mai 1723, gravl. 26 Juni 1723.
2. Peter Mathias von Rappe, dpt. 26 Mai 1723, gravl. 11 Juni 1723.
3. Fredrich Otto von Rappe, f. ca. 1725, d. 21 Mai 1808, g.m. Mette Been. 1801. Han døde i Lesja, trolig hos broren Bernt Hartvig.
4. Bernt Hartvig von Rappe, dpt. 12 Mai 1726, d. 30 Mai 1815, g.m. Maria Johansdatter Fallei (1743-1811).
5. Dorothea Maria von Rappe, dpt. 27 Juni 1727,
6. Christian Frederich von Rappe, dpt. 19 Juli 1728, d. 11 Mars 1787, g.m. 29 Juli 1760, Christine Margrethe von Duderstadt. 3 døttre.
7. Peder Mathiis von Rappe, dpt. 1 Jan. 1731, gravl. 28 Jan. 1731.
8. Johan Christopher von Rappe, dpt. 13 Jan. 1732,
9. Antonette von Rappe, dpt. 13 Jan. 1732,
10. Peder Mathis von Rappe, dpt. 26 Jan. 1738, gravl. 10 Sep. 1738.

Barn nr. 1, 2 og muligens nr. 3 født på gården Vestre Hyggen eller Mellom Hyggen i Røyken. De øvrige på gården Mellom Hyggen. August Friderich von Rappe var oppsitter på begge gårdene ved matrikkelen 1723. Se nedenfor.


August Friderich von Rappe giftet seg andre gang den 25 Apr. 1744 i Oslo Domkirke med Inger Christina Eilertsdatter. De hadde barna:

1. Abigael von Rappe, dpt. 9 Sep. 1744, gravl. 2 Apr. 1749.
2. August Friderich von Rappe, dpt. 7 Nov. 1745,
3. Hans Ejlert von Hadelen, dpt. 26 Mai 1747, gravl. 23 Sep. 1747.
4. Ejlert Ferdinand von Hadelen, dpt. 13 Juli 1748, gravl. 27 Juli 1748.

Alle barna er født i Holmestrand.

Begr: 26 Mai 1750 hr. Cap: Rappes frue. Dette må være Inger Christina Eilertsdatter.


August Friderich giftet seg tredje gang den 9 Okt. 1754 i Strømsø kirke i Drammen med Maria Magdalena Schuman. De hadde barna:

1.
Henricha Agnetha von Rappe, dpt. 10 Mai 1755, gravl. 17 Jan. 1785, g.m. 26 Mars 1777, gullsmed Jens Gregersen Schultz.

I kirkeboka for Kuppentin sogn i Mecklenburg-Vorpommern finner man at August Friderich ble døpt den 6 Aug. 1692 på godset Penzlin. Han var sønn av Bernd Hartwig von Rappe. Gudfar var eieren av Penzlin, August Friedrich von Dessin. Et halvt år tidligere, den 4 Apr., hadde Bernd Hartwig von Rappes hustru og Hr. Claus Jochim von Rappe vært faddere for August Friedrich von Dessins sønn.

I en rettsak mot August Friderich von Rappe for brutt ekteskapsløfte til Mademois: Marthe Livia Bache, datter av sognepresten i Hurum salige Rasmus Bache, og også mot presten som hadde foretatt vielsen (fordi denne vielsen med med "Peder Mathiasens datter i Heggenstrand i Røgen sogn" (Kirsten Pedersdatter Lund) var blitt forbudt da August Friderich von Rappe tidligere hadde gitt ekteskapsløfte til datteren til sognepresten i Hurum, og også hadde hatt beviselig omgang med henne). August Friderich ble dømt til å betale 200 riksdaler samt 20 riksdaler i omkostninger. (SAO, Den geistlige jurisdiksjon, Konsistorial- og tamperetten, forhandlingsprotokoll, nr. 6 1714-30, f. 111a 9/1 1723). (Marte Livia Bache giftet seg den 9 Aug. 1731 i Lier med Niels Oudensen Tordenstjerne på Søndre Gullaug i Lier. "Niels Oudensøn Tordenstierne" var forøvrig fadder for August Friderichs barn Peder Mathiis den 1 Jan. 1731).

August Friderich var først løytnant og senere kaptein.

Løytnant Rappe brukte både gården Mellom Hyggen ved matrikkelen 1723.

Løytnant Rappe var også oppsitter på Vestre Hyggen ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1725 tinglyses August Friderick von Rappe, løytnant ved oberst Schlambusch regimente sitt utstedte skjøte på hans eiende gård Vestre Hyggen som skylder 3 1/2 skippund salt med påstående hus til sin svåger Johan Nicolav von Freiburg. Datert Vestre Hyggen den 11 Des. 1725.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1729 nevnes August Friderich von Rappe og hans bror "Kyhn Jochum von Rappe" angående en kontrakt vedr. de tre husmannsplassene Bachen, Sandkleiven og Høyda på gården Vestre Hyggen. Dette fordi broren skyldte August Friderich von Rappe 150 riksdaler. Broren bodde da på gården Vestre Hyggen. Saken var oppe et par ganger og i folie 106 nevnes også hans svåger "Nicolaj von Freiburg". Dommen finnes på folie 110 der broren ble dømt til å betale.

På tinget i Røyken den 18 Des. 1739 tinglyses kaptein August Friderick von Rappes auksjonsskjøte av gården Nordre Hyggen som skylder 3 skippund salt med bygsel og herlighet til kaptein Christian Petter Leth som hadde det høyeste budet på 920 riksdaler på en auksjon på Strømsø etter skriftelig ordre fra von Rappe. Kjøpet inneholdt også 3 husmannsplasser m.m. von Rappe hadde selv kjøpt gården på auksjon den 24 Apr. 1724. Datert Bragernes 22 Jan. 1740.

August Frederich ble født i Mechlenburg, Tyskland. Dette kommer fram av en legdsrulle fra 1749. Han var da kaptein, 58 år, gift og bodde da i Holmestrand.

På tinget i Røyken den 15 Des. 1760 tinglyses Frederick Otto von Rappes salg av husmannsplassen Kindertangen til sin far August Friderick von Rappe, Datert 10 Jan. 1760.

For mer om sønnen Frederich Otto se under gården Mellom Hyggen.

August Friderich ble gravlagt den 1 Mai 1778 i Røyken kirke.

Ved folketellingen 1801 bor kona Maria Magdalena på gården Østre Hyggen sammen med sin stesønn Jens Friderich Shultz (han var egentlig hennes barnebarn og sønn av datteren Henricha Agnetha von Rappe) og broderdatteren Henricha Henrichsdatter. Maria Magdalena var da enke etter første ekteskap og levde av pensjon.

Kona Maria Magdalena ble gravlagt den 23 Des. 1812 i Røyken kirke.

Mer info kommer....1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 235.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 115.
SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1743-1786, s. 12-13.
SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1752-1791, s. 151.