genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements
Ancestor Chart

Sigurd Håkonson Ladejarl (890 - 962)

Sigurd Håkonson Ladejarl . Født 890. Død 962. Han var sønn av Håkon Grjotgardson d. y. Ladejarl. Født omkring 865. Død omkring 900.

Sigurd var gift med Bergljot Toresdatter. De hadde sønnen:

1. Kong Håkon Sigurdson Ladejarl. Født omkring 937. Død ...02.995.

Sigurd hadde under kong Håkon I «den Godes» regjeringstid en innflytelsesrik stilling som kongens venn og rådgiver. Hans søkte spesielt å megle mellom konge og folk under kongens fruktesløse forsøk på å innføre kristendommen.
Fra Snorre Sturlason: Harald Hårfagres saga:
«38. Håkon Grjotgardson Ladejarl hadde styringen over hele Trondheimen, når kong Harald (Hårfagre) var annensteds i landet, og Håkon var den mann kongen satte høyest i Trøndelag. Etter Håkons fall fikk hans sønn Sigurd riket og ble jarl i Trondheimen, han bodde på Lade. To av Haralds sønner, Halvdan Svarte og Sigrød, vokste opp hos ham, de hadde før vært hos Håkon, hans far. De var på lag jevnaldrende, Sigurd og Haraldssønnene. Sigurd jarl ble gift med Bergljot, datter av Tore jarl Teiande, hennes mor var Ålov Årbot, datter til Harald Hårfagre. Sigurd jarl var en usedvanlig klok mann. ...»

Erikssønnene kom til makten ca. 960. Sent på høsten 962 ble Sigurd overfalt på en lumsk måte av Harald Gråfeld og hans bror Erling og innebrent på Aglo i Stjørdalen. 1)

1). Politiken's Danmarks Historie, Bind 2 (1963), side 244, 246, 329. Snorre Sturlason: Harald Hårfagres saga, avsnitt 38. C.M. Munthe: Norske slegtsmerker, NST Bind I (1928), side 340. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 526. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 50. Gyldendals Store Konversasjonsleksikon S-Å sid. 450.