slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Maren Evensdatter Dagslett ( - etter 1682)

Maren Evensdatter ble født på gården Dagslett, Røyken, Buskerud. Hun var datter av Even Dagslett og en ukjent mor. Maren var gift med Nils Svendsen Myre. De hadde iallefall barna:

1.
Even Nilsen, f. ca. 1647, gravl. 4 Okt. 1739, g.m.1. enken ? Ragnhild Jonsdatter Grette, f. ca. 1635, gravl. 20. Nov. 1712, g.m.2. 22 Okt 1713, Johanna Eriksdatter, f. ca. 1678, gravl. 6 Mai 1742.

2. Marthe Nilsdatter, f. ca. 1648, gravl. 12 Okt. 1727.


På tinget i Røyken den
4 Des. 1662 tinglyste Niels Gundersen på Bragernes et pantebrev på 1 fjerding salt i Dagslett, som Niels Svendsen Dagslett hadde pantsatt fordi han var skydig Niels Gundersen 12 riksdaler, datert Bragernes 18 Nov. 1659. (Dette godset eide Even Dagslett tidligere).

Nils Gundersen tinglyste samtidig et pantebrev på 1 skippund salt med bygsel i Myre som Niels Dagslett hadde pansatt fordi han var skyldig Niels Gundersen 54 Riksdaler. Datert Bragernes 5 Jan. 1662. Godset i Myre var Niels Dagsletts rette odel.
(Dette tyder på at Nils var sønn av Svend Myre).


På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 har Nils Dagslett gjeld. Mari salige Nils Dagslett møtte på tinget.

På tinget i Røyken den 5 Des. 1682 nevnes hun som Maren salige Nils Dagslett.
1)

1)