slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Even Nilsen Dagslett (ca. 1647 - 1739)

Even Nilsen ble født ca. 1647. Han døde 1739 på gården Dagslett, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Nils Svendsen Myre/Dagslett og Mari (Maren) Evensdatter Dagslett. Even var første gang gift med enken ? Ragnhild Jonsdatter Grette. De hadde iallefall barna:

1. Mari Evensdatter, f. ca. 1671, gravl. 1 Des. 1743.
2. NN Evensdatter, nevnt i Skoskatten 1711. Se nedenfor.


Even giftet seg andre gang den 22 Okt. 1713 i Røyken kirke med Johanna Eriksdatter, (f. ca. 1678, gravl. 6 Mai 1742). De hadde barna:

1. Halvor Evensen, dpt. 19 Mai 1715, g.m. 13 Okt. 1741, Lisbeth Hansdatter Husebyeie i Lier, g.m.2. 10 Sep. 1777, Olea Nilsdatter.
2. Anne Evensdatter, dpt. 1 Nov. 1718,


I Manntallet 1664 nevnes Dagslett som "fulde gaard" og har oppsitteren Niels 48 år og sønnen Effuen Nielsen 14 år.

I Manntallet 1666
nevnes Dagslett som "fulde gaard" og har oppsitteren Niels 30 år (skal være 50 år) og sønnen Even 16 år.

Ved manntallet 1664/1666 (se ovenfor) er Even oppført som 14 resp. 16 år gammel, dvs f. ca. 1650.

Even og første kona Ragnhild bodde tidligere på gården Rød iallefall i 1675 - 1676.

Even Nielsen Dagslet stevnes på tinget i Røyken den 17 Aug. 1782 for gjeld 6 dr 15 sh og en favn bjerkeved. Even sier at han vet ikke om det er rett eller urett, for hans quinde skall være blitt skyldig før han fikk henne, men han vil betale etter hånden. (Dette tyder på at Ragnhild var gift tidligere).

NB! Even Nilsen Dagslett og
Hans Jonsen Morberg selger 1/2 skippund tunge med bygsel i gården Bolstad Nordre i Sande til Torgills Helgesen i Eggedal og hans hustru som var Even og Hans (eller deres hustruer) sin arvede odelsgård. Datert 10 Des. 1697. (Hans Pedersen Åros og senere hans sønn Sivert (Syver) Heggum eide i Bolstad Mellom og en annen Bolstad gård, slektsskap ?? svar Ja!!). Dette godset må Even Dagslett og Hans Morbergs hustruer ha arvet fra sin bror Halvor Jonsen Bjørnstad som var gift med Mari Sivertsdatter Heggum. Mari må ha arvet dette fra sine foreldre.

Even var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Daglsett sammen med sin hustru, 2 døttre og en liten dreng.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1720 tinglyser Even Nilsen sin bygselseddel på 15 lispund korn i gården Dagslett fra Mogens Olsen Haskoll i Lier. Datert 10 Okt. 1720.

Even Nilsen var oppsitter ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Even Nilsen som oppsitter på gården Dagslet. Han var 72 år gammel. Soldat på legd var Østen Tostensen 27 år gammel og gift. Han hadde vært i tjeneste i 5 år. Av ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Halvor Nilsen 10 år.

Even ble gravlagt den 4 Okt. 1739 i Røyken kirke. 1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 139.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 112.