slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Nils Svendsen Myhre/Dagslett ( - ca. 1681)

Nils Svendsen ble trolig født på gården Myhre, Røyken, Buskerud. Han døde ca. før 1681 på gården Dagslett, Røyken, Buskerud. Han var meget trolig sønn av Svend Myhre og en ukjent mor. Nils var gift med Mari (Maren) Evensdatter Dagslett. De hadde iallefall barna:

1.
Even Nilsen, f. ca. 1647, gravl. 4 Okt. 1739, g.m.1. enken ? Ragnhild Jonsdatter Grette, f. ca. 1635, gravl. 20. Nov. 1712, g.m.2. 22 Okt 1713, Johanna Eriksdatter, f. ca. 1678, gravl. 6 Mai 1742.

2. Marthe Nilsdatter, f. ca. 1648, gravl. 12 Okt. 1727.


Nils var meget sannsynlig sønn av Svend Myhre som eide gods i Myhre og svigersønn av Even Dagslett. At han var svigersønn av Even Dagslett sannsynliggjøres ved at han eide gods etter Even Dagslett i Dagslett samt at Nils hadde en sønn ved navn Even. Se nedenfor.

Nils var lagrettemann 1661 - 1678.

I Fogderegnskapet 1653/1654 nevnes at Augustinus Sundby den 3 Okt. 1653 betalte en bot han fikk fordi han uten dom hadde tatt en "kobe" fra Niels Dagslett.

Niels Svendsen Dagslett eier 1 fjerding salt ved Kontribusjonsskatten 1654 og ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 -
1660/1661 og er hans odel. Han eier det samme ved Jordeboka 1661.

På tinget i Røyken den
20 Des. 1655 stevnes Nils for 4 års lastehuggelse.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Niels Dagslett 2 hester, 3 kyr, 1 kirkeku og 1 kvige.

Nils var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 5 kyr, 1 ungfe og 2 sauer. Han har noe skog til gårds nytte.

I en suplikk klager Nils Svendsen Dagslett og Nils Torgersen fra Røyken på vegne av bøndene i Røyken over at de med de ringeste gårdene må betale like mye skatt som de med de beste gårdene. Datert Røyken sogn den 9 Nov. 1762.

På tinget i Røyken den
4 Des. 1662 tinglyste Niels Gundersen på Bragernes et pantebrev på 1 fjerding salt i Dagslett, som Niels Svendsen Dagslett hadde pantsatt fordi han var skydig Niels Gundersen 12 Riksdaler, datert Bragernes 18 Nov. 1659. (Dette godset eide Even Dagslett tidligere).

Nils Gundersen tinglyste samtidig et pantebrev på 1 skippund salt med bygsel i Myhre som Niels Dagslett hadde pansatt fordi han var skyldig Niels Gundersen 54 Riksdaler. Datert Bragernes 5 Jan. 1662. Godset i Myhre var Niels Dagsletts rette odel.

I Manntallet
1664 nevnes Dagslett som "fulde gaard" og har oppsitteren Niels 48 år og sønnen Effuen Nielsen 14 år.

I Manntallet
1666 nevnes Dagslett som "fulde gaard" og har oppsitteren Niels 30 år (skal være 50 år) og sønnen Even 16 år.

Nils var oppsitter ved Rosstjenesteskatten
1675 - 1677 og ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

På tinget i Røyken den
6 Mars 1675 krever presten Hr. Hans, Nils [Svendsen] Dagslet og Hans [Reiersen] Myhre for deres moders begravelse.
(Dette må være Nils sin mor og Hans sin svigermor).

På tinget i Røyken den
21 Mars 1678 stevnet Ouden Jonsen på Gullaug i Lier, Niels Dagslett for skyldig skatt av Dagslett for 1676. Her fremkommer det at Niels Gundersen på Bragernes var medeier og at han hadde et pantebrev fra Niels. Niels svarte at han for 1676 ikke hadde brukt halve gården og at han hadde betalt. Dessuten hadde han holdt en rytter. Saken ble utsatt til neste ting.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 har Nils Dagslett gjeld. Mari salige Nils Dagslett møtte på tinget.

På tinget i Røyken den 5 Des. 1682 nevnes hun som Maren salige Nils Dagslett.
1)

1)