slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ole Amundsen Hallangen/Follestad/Grisebo (ca. 1617 - etter 1671)

Ole Amundsen ble født ca. 1617 på gården Hallangen i Ås, Akershus. Ole døde etter 1671. Han var sønn av Amund Bjørulsen Hallangen og Guri Larsdatter Vear.

I en sak på tinget i Røyken den
21 Okt. 1661 nevnes det at Ole bor på gården Follestad i Røyken, men det nevnes også at han var borger i Christiania den 6 Aug. 1645 da han lånte penger av Joen Anstensen Gjøfjeld på Nesodden. Joen var gift med Oles søster Siri Amundsdatter.


I en interessant sak vedr. gården Follestad i Røyken, Buskerud mellom Guri Hallangen og Guldbrand Olsen som varte mellom 1662 - 1664 så nevnes Guri på tinget i Røyken den 25 Juni 1662 der hun ved sine sønner Ole og Hans Amundsønner samt hennes svigersønn Jens Grønsand stevner Guldbrand Olsen Follestad og ber ham vise frem de ulike brev som finnes for å få vite hva som var odels-, pante- og kjøpegods ettersom Guri var Torre Knudsdatter Follestads rette arving. Saken forsatte 25 Jan. 1664, se nedenfor. (Guri var søskenbarn av Torre Knudsdatter Follestad).

På tinget i Røyken den 8 Des. 1662 stevner Guri ved sin sønn Ole Amundsen Follestad, Iver Hajum for landskyld av 1/2 skippund salt uten bygsel i Hajum for årene 1660 og 1661. Her viste Ole frem for retten et brev på 1/2 skippund salt uten bygsel i Hajum som var salige Torre Knudsdatter Follestads odelsgård og som Ole Amundsen Follestad med dette brev beviste at hans mor Guri Hallangen som var Torre Knudsdatter Follestads arving hadde adkomst til. Iver svarte bl. a. at han helt fra han bosatte seg på Hajum hadde betalt landskylden til Guldbrand Olsen Follestad og hans hustru Torre Knudsdatter.

Saken ovenfor mellom Guri Hallangen og Gulbrand Olsen Follestad fortsatte den 25 Jan. 1664. Gulbrand møtte med en dreng, Reer Svendsøn, som fullmektig. Denne holdt seg til fullmakter han hadde fått, og viste til disse om de fleste spørsmål. Guldbrand la heller ikke fram de dokumenter retten trengte for å dømme i saken. Det framgår at i skiftet av løsøret etter Tore Knudsdatter fikk Guris familie 500 riksdaler. Det ble gjort avtale om at det skulle forhandles videre om eiendommene, men det ser ut som Guldbrand har trenert denne saken. Det ble satt en ny dato, 3. mars, samme år, men denne finnes ikke i tingboka. I denne saken nevnes Guri som bosatt på Hallangen. NB!( Det er derfor feil i bygdeboka for Frogn som påstår at hun trolig døde før 1664 på Havsjødalen i Frogn.) I denne saken nevnes også hennes barn Anders, Hans , Ole samt svågeren Jens Grønsand på sin hustru Astrid Amundsdatters vegne. Det kommer også frem at sønnen Ole var bosatt på Follestad.

I en sak på tinget i Røyken den 19 Apr. 1664 mellom Tønne Huitfeldt og Ole Amundsen blir Ole bedt om å bevise hvordan han har odelsrett til Follestad som Ole mener han er den rette eier til og hvilket slektskap han har til de Helle folk. (Guri nevnes her også og nevnes forsatt ikke som salig). Saken fortsetter på tinget i Røyken den 13 Mai 1664. Men Ole har ikke mer enn avtalen mellom Guri og Guldbrand å framlegge. Konklusjonen er at de Hallangen folk ikke har bevist sin oldelsrett til Follestad. I stedet framgår det at de rette odelsfolk er de Hellefolk, Ewen Iffuerssøn på sin eigen och Anna Suendsdatters børns wegne, werendis paa før Helde och Liffue Suendsdaaters och i lige måde boendis paa før Helde er møt her for retten J dag før 13 may, och forre gaff at de Endnu som till forre hiembler Welb. tørre huitfeld dirris Odels Ret och Jorde goeds, at indfrelse nemblig 2 skipp 1 fjerding salt her udj før Follestad...Eiendommen skulle være pantsatt til Knud Follestad av Baard Suendssen Næss og Suend Baardsen Helde. Det sies også at Gulbrand Follestad skal ha kjøpt den samme eiendommen av Svend Baardsen den 16 Juni 1632, men Svends barn og arvinger sier derimot at Svend aldrig har utstedt noe kjøpebrev på Follestad......... I folie 69 nevnes Guri som (Oles) "hans moders dødelig affgang".


I Manntallet 1664 nevnes Follestad som "fulde gaard" og oppsitter er Ole Amundsen, 47 år. Han har en tjenestedreng Anders Andersen 12 år gammel. Husmannen Anders, 49 år gammel bor også på gården.

I 1666 har han flyttet til Grisebo på Nesodden.

På tinget i Hallangen den
24 Jan. 1667 indstevner Ole Amundsen på Grisebo på Nesodden alle sine søsken, Anders Gjøfjeld på Nesodden, Hans Hallangen i Ås, Ambjørg Kjeserud i Eidsberg ved barn og arvinger, Joen Arnestad i Asker på sin hustru Siri Amundsdatters vegne, svogeren Jens Grønsand gift med Astrid Amundsdatter nevnes også, ang. skifte etter deres mor. Saken fortsatte den 28 Mars 1667 og her nevnes godset etter Guri Lauritsdatter Hallangen.

Hans og Ole Amundsen nevnes
i tingboka for Røyken 1670 og 1671 vedr. gården Vear i Røyken. Ole bor da på Grisebo på Nesodden.


I 1671 var Ole Amundsen Grisebo i slagsmål med Even Digerud.
Se saken på www.tjernshaugen.net.
1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 3 (Fa 0003), 1661-1661, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 5 (Fa 0005), 1664-1664, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Manntallet 1664.
Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 10, f. 32.
Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Tingbok A 7 , 1667-1667, oppb: Statsarkivet i Oslo.