slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Hans Christophersen Gjellum/Rud/Kjos/Skrysetbakken (1758 - 1809)

Hans Christophersen ble født 1758 på gården Gjellum, Røyken, Buskerud. Han døde 1809 på plassen Skrysetbakken under gården Skryset, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Christopher Ambrosiusen Gjellum og Maria Hansdatter Åsgård. Hans giftet seg den 20 Apr. 1787 i Røyken kirke med Maria Michelsdatter Enger. De hadde barna:

1. Maria Hansdatter, dpt. 7 Okt. 1787, gravl. 27 Apr. 1788.
2. Anne Maria Hansdatter, dpt. 21 Feb. 1789, d.
9 Okt. 1821, g.m.1. 10 Jan. 1811, Andreas Hansen Berget, g.m.2. 27 Nov. 1816, Casper Henrichsen.
3. Christine Hansdatter, dpt. 20 Feb. 1791, d. 10 Apr. 1868, g.m. 10 Okt. 1811, Peder Andersen Hagen.
4. Marthe Hansdatter, dpt. 7 Apr. 1793, gravl.
6 Aug. 1809.
5. Kari Hansdatter, dpt. 5 Okt. 1794,
gravl. 6 Nov. 1808.


De to første barna er født på gården Rud, de øvrige på gården Søndre Kjos.


Hans ble døpt den 24 Juni 1758 (Festo Joh: Baptistæ) i Røyken kirke. Moren ble introd: 30.07.1758 Dom: 10 a trinit:
Faddere var:

Jørgen Bølstad
Ole Gunderud
Ole Ellefsøn Bryn
Birthe Schrysæt
Kirstina Hansdatter Aasgaard

På tinget i Røyken den 10 Juni 1789 tinglyses Mads Jørgensen Grini sitt salg av hans eiende ødegård [Søndre] Kjos som skylder 8 lispund 4/5 skålpund salt med bygsel og 1/2 høne til Røykens prestbol, som han kjøpte av sin sønn Jon Madsen, datert 8 Des. 1783 og tinglyst den 20 Feb. 1784, til Hans Christophersen Rudseie for 440 riksdaler og da kjøperen idag har betalt til min fornøyelse så skal ødegården Kjos med halv anpart av de påstående hus samt tilliggende åker og eng, skog og mark, samt halv anpart i gårdens tilliggende kvernebruk følge og tilhøre kjøperen. Datert Røyken tingsted 10 Juni 1789. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 60).

På tinget i Røyken den 9 og 10 Juni 1796 tinglyses Hans sitt salg av en del av sin eiendom [Søndre Kjos] til Hans Johannesen. Dette bestod av et stykke jord og eng som ble kalt Bergbråten, halvparten av et jordstykke kalt Slåteholmen samt Kløftebakken beliggende i gårdens uthavn, med hvilken eiendom tillige følger fri havn i gårdens skog og utmark for så mange kreatur som han på eiendommen kan vinterføde og alt dette selges for 80 riksdaler. De påstående husbygninger følger også med og det jordstykke kalt Bergbråten som er overlatt til kjøperens moder Marthe Larsdatter til bebrukelse på hennes livstid, følger en kontrakt mellom hennes nå salige mann John Knudsen Kjos og Amund Andersen Hekleberg av den 31 Aug. 1776 og skal følges videre. Datert Foss den 3 Juni 1795. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 357).

Hans ble gravlagt den 14 Mai 1809 i Røyken kirke.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Kjos sammen med sin kone og barn.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 132-133.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 178.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 3 (1782-1813), Ekteviede 1787-1788, side 189.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.