genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Johannes Andersson (1641 - )

Johannes Andersson ble født i 1641 på gården Store Sleire i Masfjorden i Hordaland. Han døde på Store Sleire. Han var gift første gang med Karen Hognesdatter. De hadde barna:

1. Hogne Johannesson
2. Karen Johannesdatter
3. Synneva Johannesdatter

Ved manntallet i 1701 var Johannes 60 år gammel og bor på Store Sleire. Etter kona Karen Hognesdatters død i 1707, giftet Johannes seg på nytt med en ukjent kvinne. De fikk barna:

1. Mons Johannessen f. 1709, Store Sleire, d. 1749, Store Sleire.
2. Kari Johannesdatter f. 1713, Store Sleire.
3. Dordi Johannesdatter f. 1715, Store Sleire.
4. Jon Johannesson f. 1721, Store Sleire, d. 1803, Byrkjeland i Masfjorden.

Den 14 des. 1720 fikk Johannes fornyet bygselen hos Lucas Steen. på 1/2 laup smør. 1)

1) Masfjordboka.